Home Dưỡng Linh Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 7: Sự Cất Lên

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 7: Sự Cất Lên

by AdrianChua
30 đọc

Để hiểu rõ hơn về sự trở lại của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng chia nhỏ thành hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất: Sự Trở Lại trên nơi không trung của Chúa để đón Hội Thánh – Sự Cất Lên; và giai đoạn thứ hai: Chúa đến vì dân Y-sơ-ra-ên.

Chúa đến tại nơi Không Trung để đón Cô Dâu của Ngài – Sự Cất Lên

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17 đã chép rằng:

16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. 17 Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 18 Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau

“Sự cất lên” là một thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả sự kiện vinh quang trong đó những người đã chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại và cùng với các Cơ đốc nhân đang sống khác được cất lên và gặp Đấng Christ tại nơi không trung. Nghĩa là một thế hệ Cơ đốc nhân sẽ không bao giờ nếm trải cái chết. Đó sẽ là những người đang sống trên đất và đột nhiên, ngay tức thì được ở cùng với Đấng Christ trong thân xác vĩnh cửu.

1 Cô-rinh-tô 15:51-52 đã chép:

 51 Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, 52 trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.

Phao-lô mô tả sự kiện xảy ra chỉ “trong nháy mắt”. Điều này cho biết sự kiện này sẽ diễn ra ngắn ngọn và cực kỳ nhanh chóng như thế nào, gần như tức thời. Một khoảnh khắc chúng ta ở trên đất trong cơ thể hay hư nát và khoảnh khắc tiếp theo, chúng ta ở cùng với Chúa trong nơi không trung với một cơ thể được biến hóa, mặc lấy sự không hay chết, một cơ thể không vướng phải bệnh tật, đau đớn và cái chết nữa.

Trong Bí Mật

Giai đoạn này thường được mô tả rằng Chúa đến trong “bí mật” bởi không ai sẽ thực sự biết ngày và giờ chính xác của sự kiện này. Các lời tiên tri không chỉ ra thời điểm rõ ràng. Sẽ chẳng có một tín hiệu báo trước, ta chỉ biết rằng điều này sẽ diển ra một cách đột ngột. Chính vì vậy, chúng ta được hướng dẫn phải nuôi dưỡng tinh thần mong đợi và sẵn sàng.

Ma-thi-ơ 24:36, 42, 44 đã chép:

36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi“42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến”. “44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ”.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2 cũng chép rằng:

2 Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.

 2 Phi-e-rơ 3:10 cũng đã chép rằng:

10 Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả

Bởi bản chất của ngày trở lại của Chúa, chúng ta được khuyến khích luôn luôn thức canh và cầu nguyện để không bỏ lỡ thời khắc vinh quang. Chính bởi lẽ đó, chúng ta để tâm đến lời thúc giục rằng 6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:6), chờ đợi với lòng mong mỏi và“13 đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ” (Tít 2:13).

Câu Kinh Thánh này rõ ràng được đối chiếu với sự trở lại của Chúa. Thật hạnh phước vì ấy là một phước lành cho những người đã sẵn sàng, hằng trông đợi trong niềm vui sướng.

Sự Cất Đi Của Đấng Ngăn Trở

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7 (BHĐ) đã chép:

 7 Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi; song Đấng còn ngăn trở cần phải cất đi”.

Câu Kinh Thánh chỉ ra rằng những người gian ác (kẻ chống Chúa – antichrist ) sẽ không xuất hiện cho đến khi Đấng ngăn trở được cất đi. Bấy giờ và sau đó, chúng ta có thể thấy một vài chuyển biến của sự rối loạn được dàn dựng bởi Satan, nhưng bằng cách nào đó vẫn đang bị hạn chế. Tuy nhiên, sẽ đến một thời điểm mà ‘Đấng ngăn trở” sẽ được cất đi để mở đường cho sự rối loạn được toàn quyền hoành hành.

 Vậy “Đấng ngăn trở” này là ai?

Đây dường như là một thế lực bởi cách nào đó sử dụng một ảnh hưởng tâm linh kìm hãm việc các cửa đập của kẻ ác được mở rộng. Có khả năng “Đấng ngăn trở” chỉ đến “muối của đất” và “ánh sáng của thế gian”, đó là Hội Thánh được Đức Thánh Linh ban quyền phép.

1 Giăng 4:4 đã chép rằng:

4 Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.

Chỉ có Hội Thánh được ban quyền phép bởi Đức Thánh Linh mới lớn mạnh hơn các thế lực của kẻ ác trên thế giới. Khi Hội Thánh được đem đi bởi sự cất lên ở giai đoạn 1 trong sự trở lại của Chúa, các cửa đập của kẻ ác sẽ được mở ra và sự dối trá tràn lan đến con người trên đất, chuẩn bị cho sự lộ diện của các antichrist.

Nguyện Chúa ban phước cho bạn! 

Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like