Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Ta Sẽ Hủy Diệt Toàn Giu-đa

Ngày 10 – Ta Sẽ Hủy Diệt Toàn Giu-đa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 10          TA SẼ HỦY DIỆT CẢ XỨ GIU-ĐA

Giê-rê-mi 44:1-14

Lời Chúa Cho Dân Do Thái Tại Ai-cập

1 CHÚA phán với Giê-rê-mi về hết thảy những người Do Thái đang sống tại Ai-cập, ở Mích-đôn, Tác-pha-nết, và Mem-phít, và vùng Pha-trô: 2 CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Các ngươi đã thấy tất cả các tai họa Ta đổ xuống thành Giê-ru-sa-lem và toàn bộ các thành xứ Giu-đa. Kìa, ngày nay các thành ấy vẫn còn đổ nát, không người ở, 3 vì điều ác dân cư trong thành đã làm. Chúng đã xúc phạm đến Ta, chúng đi theo phụng sự và dâng sinh tế cho các thần khác mà chúng, hoặc các ngươi, hoặc tổ phụ các ngươi cũng chưa hề biết. 4 Ta đã bền lòng tiếp tục sai hết thảy các tiên tri đầy tớ Ta đến khuyên dạy: ‘Các ngươi đừng làm điều gớm ghiếc này, là điều Ta ghê tởm!’ 5 chúng vẫn không nghe, không lắng tai, không từ bỏ điều ác chúng làm, là dâng sinh tế cho các thần khác 6 Vì thế Ta trút cơn thịnh nộ lôi đình xuống, đốt cháy các thành Giu-đa và các đường phố thành Giê-ru-sa-lem. Ngày nay, các thành ấy vẫn còn đổ nát, tiêu điều.”

7 Và bây giờ, CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Sao các ngươi lại tự gây cho mình tai họa lớn lao này, đến nỗi đàn ông, đàn bà, trẻ em, và con nít còn bú phải bị diệt trừ khỏi xứ Giu-đa, không còn một người nào sống sót giữa các ngươi? 8 Sao các ngươi lại xúc phạm đến Ta với công việc tay các ngươi làm? Tại xứ Ai-cập, nơi các ngươi đến tị nạn, các ngươi dâng sinh tế cho các thần khác, để rồi phải bị diệt vong, và trở thành một lời nguyền rủa, một điều ô nhục giữa mọi dân trên đất. 9 Lẽ nào các ngươi quên những việc gian ác mà tổ phụ các ngươi đã làm trong xứ Giu-đa và các đường phố thành Giê-ru-sa-lem? 10 Đến ngày nay, các ngươi vẫn chưa ăn năn, chưa kinh sợ, chưa sống theo kinh luật và quy luật Ta ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi.”

11 Vì thế, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Này, Ta đã quyết định giáng họa xuống các ngươi và diệt trừ cả xứ Giu-đa. 12 Ta sẽ cất đi hết những người còn sót lại trong xứ Giu-đa mà đã quyết định xuống Ai-cập tị nạn. Chúng sẽ bị tiêu diệt hết trong xứ Ai-cập. Chúng sẽ ngã xuống vì gươm dao. Chúng sẽ tiêu hao mất vì đói kém. Từ kẻ hèn đến người sang, mọi người đều sẽ chết vì gươm đao hoặc đói kém. Người ta sẽ chửi rủa, kinh tởm chúng, dùng chúng làm câu rủa độc, lời nhục mạ. 13 Ta sẽ dùng gươm đao, đói kém và bệnh dịch hình phạt những người sống ở Ai-cập cũng như Ta đã hình phạt thành Giê-ru-sa-lem. 14 Trong số những người Giu-đa còn sót lại đã xuống tị nạn tại Ai-cập, sẽ không có một người nào thoát khỏi hoặc sống sót để trở về xứ Giu-đa, là nơi chúng hằng mong mỏi quay về sinh sống. Chúng sẽ không được trở về, ngoại trừ vài người thoát nạn.”
than meo
Bức tượng nữ thần mèo Bastet bằng đá của Ai-cập và sau này của Hy-lạp, được tìm thấy ở Alexadria –
đối tượng tôn thờ trong đền Ptolemaic cổ đại (1)
SUY GẪM

* Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 2-6 Đức Chúa Trời “cần mẫn” gửi các tiên tri đến dân Ngài, là dân từ bỏ Ngài đi cúng thờ các thần tượng khác, và phán cùng họ hãy chấm dứt mọi hành động đáng kinh tởm này. Ngài phán cùng họ hãy trở về cùng Ngài trước khi phải chịu sự hủy diệt của cơn giận và cơn thạnh nộ Ngài. Chúng ta có chọc cơn giận và cơn thạnh nộ của Chúa dù đã nghe tiếng Ngài sốt sắng phán cùng chúng ta?

Câu 11-14 Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tất cả những kẻ không rời khỏi Ai-cập, kể cả một số kẻ tránh được gươm đao của Ba-by-lôn trong sự hủy diệt Giê-ru-sa-lem, sẽ không ai có thể trở về xứ mà họ “hằng mong mỏi quay về sinh sống”. Tất cả sẽ chết nhục nhã trong một thành xa lạ. Song những ai rời khỏi Ai-cập sẽ sống. Tôi cần phải rời khỏi “Ai-cập” nào của mình? Chúng ta phải rời đi dù nỗi sợ Ba-by-lôn còn đó. Chúng ta không tin rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta sao?

* Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-3,9,10 Đoàn dân đi cùng Giô-ha-nan xuống Ai-cập cũng như những người vốn đã ở đó đã tận mắt thấy sự trừng phạt cha ông họ bởi sự đoán phạt dữ dội của Chúa và thấy Giê-ru-sa-lem trở nên hoang tàn vì tội thờ thần thượng. Nhưng họ không nhận ra điều tương tự sắp lặp lại tại Ai-cập. Khóc lóc ăn năn mà không từ bỏ tội lỗi có nghĩa là tôi không sợ Đức Chúa Trời. Nếu không vâng lời trong những việc nhỏ và từ bỏ tính ương ngạnh ngày hôm nay thì tôi không thể vâng phục được khi hoàn cảnh thay đổi.

Cầu nguyện: Xin giúp con lắng nghe lời Chúa cách chuyên cần và vui vẻ làm theo Lời Ngài.

(1): Theo http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Khoa_hoc/306123/phat-hien-den-tho-nu-than-meo-o-ai-cap.htm

Bình Luận:

You may also like