Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 4 – Ta Sẽ Giải Cứu Ngươi

Ngày 4 – Ta Sẽ Giải Cứu Ngươi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 4                        TA SẼ GIẢI CỨU NGƯƠI

Giê-rê-mi 39:11-18

Giê-rê-mi Được Trả Tự Do

11 Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, truyền lệnh cho tướng Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, về Giê-rê-mi như sau: 12 “Hãy đem ông ấy về, lo liệu chu đáo. Đừng làm gì hại ông hết, nhưng hãy chấp thuận bất cứ điều gì ông yêu cầu.” 13 Vậy Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, cùng với Nê-bu-sa-ban, chỉ huy trưởng quân sự, Nẹt-gan Sa-rết-se, một sĩ quan cao cấp, và hết thảy các tướng lãnh vua Ba-by-lôn 14 sai tìm Giê-rê-mi, đem ông ra khỏi sân vệ binh, giao cho Ghê-đa-lia (con A-hi-cam, cháu Sa-phan) đưa ông về nhà. Và Giê-rê-mi sống giữa dân mình.

Chúa Hứa Giải Cứu E-bết Mê-léc.

15 CHÚA phán với Giê-rê-mi trong khi ông còn bị giam giữ tại sân vệ binh: 16 “Con hãy đi nói cho E-bết Mê-léc người Ê-thi-ô-bi: ‘CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Này Ta sẽ giáng tai họa chứ không phải phúc lành xuống thành này, theo như lời Ta đã phán. Đến lúc ấy ngươi sẽ chứng kiến sự kiện tận mắt.’ ” 17 CHÚA phán: “Nhưng đến lúc ấy Ta sẽ giải cứu ngươi. Ngươi sẽ không rơi vào tay những người ngươi đang sợ.” 18 CHÚA phán: “Vì Ta chắc chắn sẽ giải cứu ngươi. Ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm, nhưng ngươi sẽ thoát thân được, vì ngươi đã tin cậy Ta.”

SUY GẪM

* Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 11-14 Giê-rê-mi, người liều sự sống mình để rao giảng Lời Chúa được giải phóng và bảo vệ. Có vẻ như những người từng nghe sứ điệp của vị tiên tri đã đầu phục quân Ba-by-lôn và kể về vị tiên tri này. Giê-rê-mi bị những tướng lãnh Giu-đa khước từ nhưng lại được bảo vệ bởi các vệ binh hoàng gia và tất cả quan chức của vua Ba-by-lôn. Đức Chúa Trời có một và duy nhất là sự phán xét thật sự của chúng ta.

Câu 12, 14 Chúng ta không biết làm cách nào vua biết về Giê-rê-mi, song có lẽ vua đã nghe về việc Giê-rê-mi khuyên giục dân chúng đầu hàng quân Ba-by-lôn. Hầu như là không thể tin được khi đó là thời điểm được chọn để Giê-rê-mi được đảm bảo an toàn chắc chắn trong suốt thời kỳ khổ nạn có tên là “sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem”. Đức Chúa Trời không bao giờ quên tôi tớ Ngài dù chỉ trong giây lát. Chúa luôn coi sóc những ai trung tín với Ngài.

Câu 15-18 Đức Chúa Trời cứu Ê-bết Mê-léc, người kính sợ Đức Chúa Trời hơn những kẻ cầm quyền, và liều bỏ địa vị cũng như mạng sống mình để cứu vị tiên tri. Tôi có cố làm hài lòng kẻ ác và quyền lực, dù chẳng biết chút gì về tương lai? Ngày hôm nay hãy hết sức mình làm đẹp lòng Chúa.

Câu 16-18 Chúng ta có thể thấy cùng một lẽ thật trong trường hợp của Ê-bết Mê-léc. Ông dám mạo hiểm lớn để cứu Giê-rê-mi và giờ đây Đức Chúa Trời hứa cứu ông khỏi cảnh hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Trời có thể phán với một cá nhân, Ngài có thể bày tỏ điều gì đó đặc biệt với bạn. Hãy thật cẩn thận lắng nghe điều Chúa đang dạy dỗ khi bạn suy gẫm Lời của Ngài. Đôi khi Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn một sứ điệp khó quên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cám ơn Ngài luôn luôn che chở săn sóc con.

 

Bình Luận:

You may also like