Home Dưỡng Linh Số Một

Số Một

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đức Chúa Trời quan tâm đến số một.

Steven Spielberg đã theo đuổi đề tài về số một trong nhiều phim của mình. Từ E.T đến Danh sách của Schindler cho đến Giải cứu binh nhì Ryan, Spielberg có vẻ như bị cuốn hút bởi hành trình của những cá thể. Trong phim Giải cứu binh nhì Ryan chúng ta tìm thấy một câu chuyện có thật về một toán lính đã đi xuyên bom đạn để tìm và giải cứu một người đồng đội. Bộ phim dấy lên một câu hỏi quan trọng: Đâu là giá trị của một con người? Chúng ta sẵn sàng trả giá nào để cứu một người khác?nguoichanhienlanh

Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã hết lòng tìm kiếm Chúa. Nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ về điều đó. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời mới chính là Đấng đã hết lòng tìm kiếm tôi. Tôi đã từng tự hỏi tại sao Chúa không làm gì khi linh hồn tôi đau đớn. Giờ thì tôi biết rằng chính những đau đớn đó đã đưa tôi đến với Chúa. Cuộc đời không có Chúa khiến tâm linh đói khát. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời có thể đáp ứng những nhu cầu của tôi và chấm dứt cơn đói của linh hồn tôi.

Linh hồn tôi không khao khát điều gì đến từ Chúa, mà là khao khát chính mình Chúa. Và linh hồn bạn cũng vậy.

Anh Vu dịch từ Nỗi Khao Khát Của Linh Hồn bởi Erwin McManus

The One

Over and over again Jesus taught the value of the one to God. He described God as the shepherd who leaves the ninety-nine sheep to find the one that is lost; the woman who searches for the one coin that is missing until she finds it; the father who waits for his wayward son to return home to him.

The one matters to God.

Steven Spielberg explores the theme of the one in several of his films. From E.T. to Schindler’s List to Saving Private Ryan, Spielberg seems almost consumed with the journey of the solitary individual. In Saving Private Ryan we find a true story of how a troop of men marched through a world war to find and secure the safe return of one solider. The movie raises important questions: what is the value of one human being? To what extreme should we go to save one person?

I used to think that I was desperately searching for God. I’ve changed my mind about that. Looking back, I realize that God was desperately searching for me. I used to wonder why my soul ached and God wouldn’t do anything about it. Now I know that it was that very pain that drove me to God. Life without God is starvation of the soul. I thought for a while that God could meet my needs and stop my soul cravings. Now I know that isn’t the case.

My soul doesn’t crave something from God; my soul craves God. And by the way, so does yours.

Soul Cravings by Erwin McManus

Bình Luận:

You may also like