Home Dưỡng Linh Chúa Phục Sinh – Sự Cứu Rỗi Vĩ Đại Cho Chúng Ta

Chúa Phục Sinh – Sự Cứu Rỗi Vĩ Đại Cho Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nếu Chúa Jesus không chiến thắng sự chết và sống lại khỏi mồ mả, chúng ta sẽ không có buooie sáng phục sinh để thờ phượng Chúa. Cơ Đốc Giáo là một niềm tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống. Môn đồ của Chúa Jesus là những người thờ phượng Chúa thường xuyên vào ngày Chủ Nhật, học Kinh Thánh, cầu nguyện để kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong llòng họ (Mat 18:20).

Cơ Đốc Giáo không phải là một tôn giáo, đó là một tin mừng từ nghĩa trang. Đó là một Tin Lành của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân ở khắp mọi nơi. Không hiểu điều này là không hiểu trọng tâm của Phúc Âm. Sự Phục sinh của Chúa Jesus là một điều chắc chắn (Hêb 7: 25). Những lời này xác nhận một cách chắc chắn Đấng Christ hằng sống sẽ cứu trọn vẹn cho những người đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus vì lịch sử thế giới đã chứng minh Chúa đã sống lại từ sự chết.

Sứ đồ Phaolô đã giả định rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa Jesus không sống lại trong sách I Côrinhtô 15. Nếu Chúa Jesus không sống lại :

  1. Hội Thánh không có sứ điệp cho người hư mất (câu 14).
  2. Cơ đốc nhân không có gì để tin. ( C.14 )
  3. Các Sứ đồ và những người giảng Tin Lành làm chứng dối cho Đức Chúa Trời (câu 15)
  4. Những người tin Chúa vẫn chết trong tội lỗi và hư mất (câu 18).

Nếu Chúa Jesus không sống lại thì đã có biết bao nhiêu nhà khoa học, bàc học, vĩ nhân, học già, doanh nhân, những nhà hiền trết, các lãnh tụ anh minh của các siêu cường vv…đã bị lừa dối, dại dột vì họ đã tin một Jesus Christ sống lại từ kẻ chết và đang thờ phượng Ngài.

Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Chúa Jesus đã sống lại thực sự và hiện ra giữa môn đồ và mọi người ít nhất 10 lần. Lẽ thật về sự phục sinh của Chúa Jesus đã thay đổi dòng lịch sử của nhân loại, đánh dấu một kỷ nguyên theo Chúa Jesus. Đó là một sứ điệp hy vọng cho thế giới trong tình trạng tuyệt vọng không thể tự cứu mình qua bất cứ phương tiện nào của loài người. Chúa Jesus phán “Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin Ta thì sẽ sống”(Gi11:25 )

jesus_ressuscite

Chúa Jesus đã sống lại và hiện ra giữa môn đồ Ngài.

I.                     Sự phục sinh làm sáng tỏ rằng Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời có quyền phép (Rôma 1:4) :

Khi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, đối với các môn đồ đó là một thảm họa, một sự bất công tàn nhẫn , một sự thất vọng về chính trị. Nhưng khi Chúa sống lại bước ra khỏi ngôi mộ trống, họ mới biết được sự mặc khải của Đức Chúa Trời về sự chết của Chúa Jesus trên thập tự giá là sự khải thị về tình yêu thiên thượng dành cho tội nhân, tình yêu này không phải là một loại tình yêu mà chúng ta có thể mua hoặc kiếm được. Đó là món quà ban cho không của Đức Chúa Trời. Vì thế tất cả mọi người rất cần biết về sự vĩ đại của tình yêu này.

II.                   Qua sự phục sinh, Chúa Jesus có thể cầu thay cho chúng ta trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời :

Sứ đồ Giăng đã đề cập đến điều này khi ông viết thư khích lệ những người con thuộc linh của ông tránh xa tội lỗi. “Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jesus Christ, tức là Đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa” (I Giăng 2: 1 – 2).

Tác giả Hêbơrơ cũng viết rằng Đấng Christ đã dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội cho những ai tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của đời mình. (Hêb 10: 10 – 14).

Chính nhờ sự phục sinh vinh hiển của Chúa Jesus khỏi kẻ chết mà Chúa Jesus mới có thể cầu thay cho chúng ta. Chúa cứu chúng ta khỏi sự hiện diện của tội lỗi, hành động của tội lỗi và án phạt của tội lỗi vì Ngài là Đấng sống.

emptytomb3

III.  Sự sống lại ban cho những người tin Chúa một Cứu Chúa sống, một người bạn đồng hành trên đường đời này :

Chúa Jesus không phải là hình ảnh kỷ niệm của một Đấng ở quá khứ, nhưng Ngài là người bạn đang đồng hành với chúng ta. 40 ngày giữa ngày phục sinh và ngày thăng thiên, Chúa Jesus đã làm biết bao nhiêu dấu hiệu để cho các môn đồ biết Ngài thắng sự chết và mồ mả (Công vụ 1: 3), Chúa đã khích lệ họ nhiều lần hãy chờ một món quà quí giá từ Đức Chúa Cha (Công Vụ 1: 4 – 5).

Chúa đã từng nói “Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi (Giăng 14: 18). Chúa đã hoàn thành lời hứa này vào ngày Lễ Ngũ Tuần khi Đức Thánh Linh đến giáng trên Hội Thánh.

  1. Với tác giả của sách Phúc âm Giăng, chúng ta nghe Chúa Jesus phán “Hãy theo ta” (Giăng 21: 22).
  2. Với các môn đồ có mặt trên ngọn núi cao, chúng ta nghe Chúa Jesus truyền lịnh “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Mathiơ 28:19-20).

Chúa Jesus đã phục sinh, Ngài đang sống giữa những người tin nhận Ngài là Chúa Cứu Thế. Chúa cũng đang đứng ở cửa lòng của những người chưa tin nhận Ngài. Chúa muốn đem những phước hạnh thiên đàng của Đức Chúa Trời đến cho bạn (Khải huyền 3: 20).

Hãy mời Chúa Jesus ngự vào lòng bạn. Hãy để Chúa Jesus bước đi cùng bạn trên đường trần gian này. Hãy bước đi với Chúa Jesus để Ngài dẫn bạn vào 1 cuộc đời đầy ý nghĩa, sống có mục đích, sống có hy vọng và sống phục vụ Đấng đã dựng ra bạn trên đời này và sống đời đời trên Nước Thiên Đàng vinh hiển cùng với hàng triệu người tin kính Chúa.

Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời hằng sống ! Haleluja ! Amen.

Mùa Phục Sinh 4-4-2010

Mục sư Dương Quang Vinh, Hội Trưởng HTTL Agape VietNam. Email: pastorvinh@hotmail.com

Bình Luận:

You may also like