Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 4 – Ngài Sống

Ngày 4 – Ngài Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 4                        NGÀI SỐNG !

Ma-thi-ơ 28:1-10

Đức Giê-su Phục Sinh
1 Sau ngày Sa-bát, sáng sớm ngày thứ nhất Chúa Nhật trong tuần, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ.2 Và này có cơn động đất dữ dội vì một thiên sứ của Chúa từ trời giáng xuống, đến lăn tảng đá Tảng đá chặn cửa mộ đi và ngồi lên trên. 3 Hình dáng người như chớp và áo trắng như tuyết. 4 Những lính canh hoảng sợ run rẩy và trở nên như người chết. 5 Nhưng thiên sứ nói cùng các bà rằng: “Các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm kiếm Đức Giê-su, Đấng đã bị đóng đinh. 6 Ngài không còn ở đây đâu. Ngài đã sống lại rồi như lời Ngài đã bảo trước. Hãy đến xem nơi đặt xác Ngài. 7 Hãy mau mau đi báo cho các môn đệ Ngài biết: ‘Ngài đã sống lại. Kìa, Ngài đi đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy Ngài.’ Này tôi đã nói cho các bà biết.” 8 Mấy người đàn bà vội vã rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đệ Ngài hay. 9 Và này, Đức Giê-su gặp các bà và nói: “Chào các con.” Các bà đến gần ôm chân Chúa mà thờ lạy Ngài. 10 Đức Giê-su phán cùng các bà: “Đừng sợ! Hãy đi bảo các anh em Ta lên Ga-li-lê, họ sẽ gặp Ta ở đó.”

jesus41

Chúa sống lại mở ra một thời kỳ lịch sử mới đầy hy vọng cho loài người, từ đây chúng ta có hy vọng vào sự cứu rỗi.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-6 Sau khi chết trên thập tự giá, Chúa Giê-su Người đã bị chôn trong hầm mộ không còn ở trong mộ nữa nhưng đã sống lại. Vị thiên sứ từng rao báo sự giáng sinh của Đấng Christ nay rao truyền tin tức về sự phục sinh của Ngài. Những người phụ nữ đến mộ để lau xác Chúa (Mác 16:1) nhưng tất cả mọi điều họ trông thấy chỉ là một ngôi mộ trống rỗng và nghe tin từ các thiên sứ rằng Chúa Giê-su đang sống. Hòn đá chắn lối vào cửa mộ không thể chặn nổi Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã sống lại như điều Ngài và là trái đầu mùa của sự phục sinh. Vào ngày phục sinh ấy Ngài đã đắc thắng quyền lực sự chết và ban cho chúng ta hy vọng. Hãy ngợi khen Chúa về điều này.

Câu 7, 10 Chúa Giê-su phục sinh đã làm đúng như điều Ngài nói rằng Ngài sẽ làm và đi trước tới Ga-li-lê đợi các môn đồ yêu dấu của Ngài. Khi còn ở trên đất, Ngài nhắc đi nhắc lại với các môn đồ rằng Ngài sẽ sống lại sau ba ngày (16:21; 17:23; 20:19). Ngài cũng nói cùng họ rằng Ngài sẽ đi trước tới Ga-li-lê (26:32). Chúa Giê-su không đi đến Giê-ru-sa-lem, là trung tâm của người Giu-đa, nhưng đi tới một thành phố nhỏ vùng ngoại ô là Ga-li-lê, để khởi sự sứ mạng Tin lành (xem 2:22, 23; 4:12). Giờ đây tại Ga-li-lê, Chúa Giê-su sẽ phục hồi sự thất bại của các môn đồ, và khiến họ trở nên những con gặt của sự phục sinh. Đừng buồn vì bạn ở ngoại ô cũng đừng thất vọng về những thất bại trong đời sống. Chúa Phục Sinh đang đợi bạn đến với Ngài. Hãy biết rằng khi bạn đến với Chúa Giê-su sẽ có một sự phục hồi đáng kinh ngạc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Phục Sinh! Nguyện chúng con cũng có niềm hy vọng tuyệt đối vào sự phục sinh và mạnh mẽ chống lại quyền lực tối tăm.

Bình Luận:

You may also like