Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Đoạn Kết Cho Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt

Ngày 30 – Đoạn Kết Cho Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 30          ĐOẠN KẾT CHO GIU-ĐA ÍCH-CA-RI-ỐT

Ma-thi-ơ 27:1-10

1 Sáng sớm hôm sau tất cả các thượng tế và trưởng lão trong dân bàn mưu để giết Đức Giê-su. 2 Họ trói Ngài và giải nộp cho quan thống đốc Phi-lát.
Cái Chết của Giu-đa
3 Khi ấy, Giu-đa, kẻ phản Chúa, thấy Ngài bị lên án thì hối hận đem ba chục miếng bạc trả lại cho các thượng tế và trưởng lão, 4 nói: “Tôi đã phạm tội phản bội, làm người vô tội phải đổ máu.”

Phản bội huyết vô tội

Nhưng họ đáp: “Việc đó can hệ gì đến chúng ta? Việc của anh mặc anh.”
5 Giu-đa ném bạc vào đền thờ rồi trở ra, đi thắt cổ.
6 Nhưng các thượng tế lượm các miếng bạc ấy rồi nói: “Không nên bỏ bạc này vào kho của đền thờ vì đây là tiền máu.”

7 Họ bàn với nhau dùng số bạc ấy mua thửa ruộng của người thợ gốm để làm nơi chôn cất ngoại kiều. 8 Cho nên đến nay ruộng ấy vẫn được gọi là Ruộng Máu. 9 Như thế lời tiên tri Giê-rê-mi được ứng nghiệm:
“Họ đã lấy ba chục miếng bạc, là giá con cái Y-sơ-ra-ên đã định trên Ngài và 10 đem bạc mua thửa ruộng của người thợ gốm như Chúa đã truyền cho Ta!”

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1,2 Ngài theo đúng kế hoạch đã định ra từ trước khi sáng thế và cho phép Chúa Giê-su bị bắt. Dân chúng giải Ngài đi như chiên con đưa đến hàng làm thịt (Ê-sai 53:7). Cả đêm Ngài phải đối mặt với những nhân chứng giả dối, bị phỉ nhổ, bị đánh đập và nhạo báng, còn giờ đây vừa sáng tinh mơ Ngài bị trói và giải đến tòa án. Không phải Chúa Giê-su trở thành nạn nhân vì Ngài không đủ quyền phép nhưng là để hoàn thành kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho dân Ngài (Công vụ 2:23). Hãy suy gẫm về Chúa Giê-su, Đấng thay thế địa vị tội nhân của chúng ta. Ngài bị điệu từ nơi này đến nơi khác và cuối cùng bị giải đến thập tự giá. Hãy tạ ơn Chúa vì sự sống Chúa ban.

passionjudas

Hình ảnh nhân vật Giu-đa Ích-ca-ri-ốt trong phim “The Pasion of Christ”

Câu 3-10 Qua sự kiện Giu-đa trả lại 30 nén bạc vì phản Chúa và người ta gọi nó là “Tiền Máu”, và qua những lời xưng nhận của các lãnh đạo tôn giáo mà lời tiên tri của Giê-rê-mi và Xa-cha-ri đã được ứng nghiệm (Giê-rê-mi 19:1-13; Xa-cha-ri 11:12,13). Với món tiền đó (Tiền huyết), các lãnh đạo tôn giáo mua một cái ruộng để chôn ngoại kiều. Điều này cho thấy Chúa Giê-su sẽ tha thứ tội lỗi cho nhiều dân khác nhau và làm ứng nghiệm lời tiên tri rằng huyết Ngài sẽ đổ ra để nhiều người được tha tội. Qua cái chết của Chúa Giê-su và hành động của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, lời hứa của Chúa đã được làm trọn. Hãy suy gẫm về lẽ thật này.

Cầu nguyện

Xin cho chúng con bày tỏ tình yêu và sự quan tâm với những người có quyết định sai lầm khi họ đối diện với khó khăn để họ không tiếp tục gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.

 

Bình Luận:

You may also like