Home Văn Nghệ Chúa Chết Vì Ai?

Chúa Chết Vì Ai?

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Chúa chết vì ai, bạn biết chăng?

Đinh đóng khiến thân Ngài thẳng căng

Bao nhiêu đau đớn Ngài chịu hết

Uống chén sầu đau chẳng than rằng.

 

Chúa chết vì ai, hỡi bạn ơi?

Vì ai Chúa chết giữa đất trời?

Nơi đồi hiu quạnh, tên đồi Sọ

Vì ai huyết Chúa phải tuôn rơi?

 

Chúa chết vì tôi, bạn đó thôi

Ngài – Đấng vô tội ở trên trời

Bằng lòng giáng thế nơi hèn mọn

Chết thế tội tôi –bạn, bạn ơi!

 

Chúa chết vì tôi, bạn chẳng sai

Nhìn xem hông Chúa huyết láng lai

Vì yêu nhân thế, Ngài chịu chết

Để bạn và tôi đến với Ngài.

– Bình Tú Ngọc –

chuachetviai

CHÚA SỐNG LẠI.

(Dựa theo ý trong ICô-rinh-tô 15)

Chúa chịu chết theo lời Kinh Thánh phán

Nằm trong mồ ba ngày trọn chẳng sai

Rồi sau đó vào một buổi sớm mai

Chúa sống lại cách khải hoàn vinh hiển.

 

Chúa sống lại một tin mừng bất biến

Cho sứ đồ, cho tất cả người tin

Chúa  hiện ra nhiều người thấy như in

Không lo sợ, không hồ nghi chi nữa.

 

Chúa sống lại như lời Ngài phán hứa

Trái đầu mùa những kẻ ngủ đó thôi

Trong A-đam, mọi người đã chết rồi

Trong Đấng Christ, mọi người đều được sống.

 

Chúa sống lại để lại ngôi mộ trống

Chứng minh Ngài Đấng có một không hai

Ngài nắm quyền cai trị đến lâu dài

Ma quỷ sợ đến thất kinh mất vía.

 

Chúa sống lại, đừng lo buồn vô nghĩa

Đừng ưu tư, đừng rúng động bạn ơi

Hãy vững vàng và hãy sống thảnh thơi

Phục vụ Chúa trong tinh thần mạnh mẽ.

 

Chúa sống lại, hãy vui lên bạn nhé

Đem tin mừng Chúa sống kíp truyền rao

Cho những ai đang lận đận, lao đao

Đến với Chúa hưởng bình an, phước hạnh.

– Bình Tú Ngọc –

passion-of-the-christ

 

CHÚA PHỤC SINH.

 

Một sáng sớm mặt trời còn chưa mọc

Môn đồ đi thăm mộ Chúa xem sao

Kìa mộ trống, họ cúi xuống nhìn vào

Chỉ thấy vải, không thấy Ngài đâu cả.

 

Ma ri khóc, lòng ngạc nhiên đến lạ

Chúa đâu rồi, thương Chúa quá đi thôi?

Thiên sứ hỏi cớ sao ngươi bồi hồi?

Người xây lại, thấy Ngài nhưng không biết.

 

Chúa hỏi người với lời sao tha thiết

Ngươi tìm ai mà nôn nả thế kia?

Tìm Giê-su trong mộ đá kia kìa

Ai lấy xác của Ngài đi đâu mất?

 

Người xây lại nhìn thấy Ngài rất thật

Chúa phán rằng không được đụng đến ta

Bởi một lẽ ta chưa về cùng Cha

Nhưng hãy bảo mọi người: Ta đã sống

 

Rồi sau đó, Ngài hiện ra sống động

Rất nhiều lần, nhiều lúc, tại nhiều nơi

Ban bình an cho tất cả mọi người

Và sai bảo ra đi truyền đạo Chúa.

 

Chúa sống lại, ta vui mừng hát múa

Tung hô danh Chúa Sống khắp sơn hà

Trọn đời mình yêu Chúa không phôi pha

Hầu việc Chúa đến khi vào Thiên quốc.

– Nguyễn- Đình – Bùi – Thị –

 

Bình Luận:

You may also like