Home Uncategorized Thánh Nhật Phước Hạnh Tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sydney – Australia

Thánh Nhật Phước Hạnh Tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sydney – Australia

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 11 giờ ngày Chúa nhật 06/10/2019, tại Hội Thánh Tin Lành Kingsgrove – Sydney, 207 Stoney Creek Rd., Kingsgrove 2208 đã diễn ra chương trình nhóm thờ phượng Chúa tuần lễ đầu tháng 10/2019 thật trang nghiêm và phước hạnh.

Mục sư Đoàn Trung Chánh – Quản nhiệm Hội Thánh cầu nguyện dâng buổi thờ phượng lên cho Đức Chúa Trời tể trị và cử hành Thánh lễ Tiệc Thánh để tôi con Chúa hiện diện cùng suy niệm về sự hy sinh cao cả của Chúa Cứu Thế trên thập tự xưa cách nay trên 2000 năm.

Sứ điệp Bồi linh cho Hội Thánh:“Bạn Có Gì Trong Tay?” được Mục sư Đoàn Trung Việt đến từ Hoa Kỳ rao giảng Lời Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh “Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn ngoan” (Truyền-đạo 9:10). Chấp sự Huỳnh Văn Triệu cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Cảm tạ Chúa về các tiết mục trong chương trình đã mang lại sự khích lệ lớn cho tôi con Chúa hiện diện hôm nay tinh thần cần phải nhờ vào ơn Chúa, gắng sức phục vụ Chúa mạnh mẽ càng hơn tùy vào ân tứ Cha ban cho mỗi người qua sự giảng dạy Lời Chúa của Mục sư Đoàn Trung Việt.

Chương trình được khép lại lúc 12 giờ 30’ cùng ngày sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa tất lễ và chúc phước của Mục sư Đoàn Trung Chánh.

Ban Mục vụ cầu nguyện đầu giờ
Quang cảnh chương trình
Hát dẫn mời gọi thờ phượng
Tuyên đọc Lời Chúa trong Kinh Thánh – Sáng thế ký 17:1-8
Tuyên đọc Lời Chúa câu gốc nền tảng cho bài giảng luận – Truyền-đạo 9:10
MS Đoàn Trung Việt giảng dạy Lời Chúa
Chấp sự Huỳnh Văn Triệu cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa
Cầu nguyện dâng số tiền dâng hiến lên cho Chúa
MS Đoàn Trung Chánh cầu nguyện – chúc phước
Bình Luận:

You may also like