Home Dưỡng Linh Mạnh Sức Trong Chúa – Phần 10: Niềm vui trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời

Mạnh Sức Trong Chúa – Phần 10: Niềm vui trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời

by AdrianChua
30 đọc

Giăng 15: 9-11 đã chép:

“9 Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. 10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. 11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn”.

“Ở trong” là một động từ. Đó là một hành động. Ở trong Chúa không chỉ là một cảm giác hay một niềm tin, mà là một điều chúng ta làm. Hành động này có ý nghĩa kết nối, phụ thuộc và tiếp diễn. Chúa Giê-xu đã cho các môn đệ một trong những minh họa sống động và mạnh mẽ nhất của Ngài về sự ở trong – gốc nho và nhánh nho.

Giăng 15: 5“5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được”.

Nhưng điều đó có ý nghĩa gì với chúng ta khi kinh nghiệm “ở trong” Chúa Giê-xu như những nhánh trong gốc nho?

Kết nối – nhánh nho được kết nối với gốc nho và gốc nho với nhánh. Có nghĩa là hợp nhất trong Chúa. Do đó, đây là kết nối lẫn nhau. Chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta.

Sự phụ thuộc – nhánh nho có được sức sống và sức mạnh từ cây nho. Không có gốc nho, nhánh nho trở nên vô dụng, vô hồn, bất lực. Nhựa cây chảy từ gốc nho đến nhánh cây, cung cấp nước, khoáng chất và chất dinh dưỡng làm cho nhánh phát triển. Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Giê-xu để có được bông trái thánh linh. Ngoài Ngài, chúng ta không làm chi được.

Liên tục – Từ “ở trong” theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là ở lại, hoặc ở liên tục.

Trong Giăng 15: 9-11, Chúa Giê-xu giải thích thêm rằng để ở trong tình yêu của Ngài, chúng ta phải tuân giữ các điều răn của Ngài hoặc bước đi trong sự vâng lời Ngài. Do đó, kinh nghiệm sự ở trong Ngài có nghĩa là giữ lời của Chúa Giê-xu trong trái tim và tâm trí của chúng ta, để lời hứa đó làm mới và phục hồi chúng ta, định hình và thánh hóa chúng ta, lấp đầy và hình thành chúng ta. Để thực sự ở trong Ngài, chúng ta cần phải siêng năng lớn lên trong lời của Ngài để chúng ta có thể được kết nối với lời của Ngài, phụ thuộc vào lời của Ngài và tiến bước trong sự vând theo lời Ngài. Điều này sẽ dẫn đến việc chúng ta liên tục kết nối, duy trì và sống trong tình yêu của Ngài, làm cho niềm vui của chúng ta trọn vẹn.

Ở trong Ngài, giống như đức tin, là một thực tế và lẽ thật cho tất cả các Cơ đốc nhân, nhưng nó cũng là một kinh nghiệm mà chúng ta cần phát triển, ở mức độ ngày càng tăng. Bất kể chúng ta đang ở đâu trên hành trình thuộc linh của mình, chúng ta có thể trải nghiệm mối liên hệ thật này với Chúa Giê-xu ngày càng hơn. Chúng ta có thể “kết quả” (Giăng 15: 2), “sai trái hơn” (Giăng 15: 2) và “sinh ra lắm trái” (Giăng 15: 5).

Vì lý do đó, Chúa Giê-xu nói“Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn”. Ngài không chỉ muốn chúng ta vui vẻ mà còn có sự vui mừng trọn vẹn.

Tất cả chúng ta có thể tăng trưởng để ở trong Chúa ngày càng nhiều hơn để chúng ta có thể trải nghiệm nhiều hơn về sự hiện diện, tình yêu và niềm vui của Ngài. Khi chúng ta được kết nối với Ngài ở mức độ lớn hơn, chúng ta phát triển trong sự phụ thuộc mỗi ngày và sự vâng lời. Nhiều tình yêu hơn đưa đến nhiều niềm vui trong chúng ta, từ đó dẫn đến sức mạnh lớn hơn trong chúng ta “ vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi (Nê-hê-mi 8: 10).

Hudson Taylor là người sáng lập China Inland Mission (tạm dịch: Sứ mệnh tiến vào Trung Quốc), được Chúa kêu gọi vào giữa thế kỷ 19  để đưa hàng trăm nhà truyền giáo vào lãnh thổ Trung Quốc. Năm 1869, khi ông 37 tuổi, ông bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Ông bắt đầu thắm sâu hơn trong nguồn nước kinh nghiệm trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời được mô tả trong Giăng 15: 1-11. Ông đã được ban cho một kinh nghiệm sâu sắc hơn, và liên tục hơn, thỏa mãn hơn khi ở trong Chúa.

 Con trai ông, Fredrick Howard Taylor, đã viết vào năm 1932,

 Đây là một người đàn ông gần sáu mươi tuổi, mang lấy các gánh nặng to lớn, nhưng hoàn toàn bình tĩnh và không bị rối loạn. Ôi, đống thư! Bất kỳ một trong số đó có thể chứa tin tức về cái chết, thiếu tiền, bạo loạn hoặc rắc rối nghiêm trọng. Tuy nhiên, tất cả đã được mở ra, đọc và trả lời với cùng một sự bình an – Chúa là lý do cho ông thanh thản và sức mạnh cho niềm vui. Sống trong Chúa, ông vực dậy nhờ bản tính và nguồn lực của Chúa. Ông làm việc với một thái độ đức tin đơn sơ liên tục. Ông rất tự do và thoải mái trong sự vui mừng. Tôi không thể tìm thấy từ nào để diển tả sự “ở trong Ngài”. Ông ở trong Chúa mọi lúc và Chúa ở trong ông. Đó là sự “ở trong Ngài” thật.

 Giống như Hudson Taylor, tất cả chúng ta có thể học cách ở trong tình yêu của Chúa ngày càng nhiều hơn trong để chúng ta có thể tiếp tục “kết quả”, “sai trái hơn” và thậm chí “sinh ra lắm trái” trong Thánh Linh của tình yêu, bình an và niềm vui.

 Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Arian Chua

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi vtintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like