Home Chuyên Đề Tại Sao Mọi Người Nghi Ngờ Về Lịch Sử Kinh Thánh Vốn Có Thật ?

Tại Sao Mọi Người Nghi Ngờ Về Lịch Sử Kinh Thánh Vốn Có Thật ?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Tôi đã đi du lịch và xem Bảy Kỳ Quan Thế Giới. Tôi ngạc nhiên khi có bao nhiêu cảnh quan nói đến Kinh Thánh và bày tỏ rất nhiều về lịch sử Kinh Thánh. Tại sao nhiều người nghi ngờ lịch sử Kinh Thánh vốn đã được xác thực rồi nhỉ?

Trả lời:

Có bảy kỳ quan của thế giới cổ đại và bảy kỳ quan của thế giới hiện đại. Nhưng Chúa đã chứng minh bảy kỳ quan của Ngài cho loài người.

Đầu tiên là kỳ quan tình yêu của Chúa, Đấng sáng tạo ra vũ trụ quan tâm đến mỗi người chúng ta. Kỳ quan thứ hai là Chúa đến sống giữa chúng ta bằng xương bằng thịt để chúng ta biết rằng Ngài hiểu chúng ta. Thứ ba là kỳ quan Đấng Christ đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Thứ tư là kỳ quan của sự hoán cải có nghĩa là chuyển từ cuộc sống cũ của chúng ta sang cuộc sống mới trong Chúa Giê-xu Christ. Thứ năm là món quà bình an mà Chúa ban cho mỗi người đi với Ngài. Kỳ quan thứ sáu là kế hoạch của Chúa khi Ngài sẽ gọi chúng ta ra khỏi thế giới này để cai trị với Ngài trong vinh quang. Kỳ quan thứ bảy của Chúa là Ngài ban cho chúng ta quyền được gọi là con cái của Ngài.

Nhà khảo cổ học William Albright tuyên bố, “Không có gì phải nghi ngờ khi khảo cổ học đã xác chứng tính lịch sử đáng kể của truyền thống Cựu Ước”. Nhà khảo cổ học người Do Thái, ông Nelson Glueck cho biết: “Các phát hiện khảo cổ học thấy những dấu khắc là chứng thực rõ ràng các chi tiết lịch sử trong Kinh Thánh”.

Nhưng khi nói đến Chúa Giê-xu Christ, nhân loại sẽ không được cứu bởi lịch sử mà được cứu bởi huyết của Chúa Giê-xu Christ. Mỗi người chúng ta phải hạ mình xuống trước Chúa và tiếp nhận Đấng Christ. “Ôi! Những dấu lạ của Ngài lớn lao là dường nào! Những sự lạ của Ngài mạnh sức là dường nào! Nước Ngài là nước còn mãi mãi, và quyền thế Ngài từ đời nọ đến đời kia“ (Đa-ni-ên 4: 3).

Dịch: NTKA

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like