Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 30: Cầu nguyện theo ý Chúa

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 30: Cầu nguyện theo ý Chúa

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Lời ngỏ:

Vừa qua, tạp chí The Mind Health Report (tạm dịch là Tạp chí về Báo Cáo Sức Khỏe Tâm Trí) đã cho ra nghiên cứu khoa học về lợi ích của sự cầu nguyện, đó là nếu một người có cầu nguyện và có các hoạt động tâm linh đều đặn sẽ giúp người đó khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, và sống lâu hơn. Báo cáo này cũng đã nêu ra sơ lược về 47 lợi ích được khoa học chứng minh về sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện có thể ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh,  và thậm chí có thể chữa lành hoàn toàn bệnh tật nữa. Cầu nguyện còn tăng cường năng lực trí não và ngăn chặn việc giảm trí nhớ. Ngoài ra có thể cải thiện những mối quan hệ rạn nứt và giúp chúng ta sống hạnh phúc và thành công hơn.

Đoạn Kinh Thánh vừa đọc được gọi là bài cầu nguyện chung Chúa đã dạy con cái của Ngài biết cách để cầu nguyện. Qua đó Chúa muốn nhấn mạnh đến cách cầu nguyện theo nguyên tắc này chứ không phải đơn thuần là những lời cầu nguyện.

Trước đó Chúa đã khiển trách những người Do Thái đã sai lầm trong động cơ và cách thức cầu nguyện, nên trong phần này Chúa chỉ dạy cách rõ ràng để chúng ta biết nương theo nguyên tắc này trong sự cầu nguyện của mình. Chúng ta được dạy rằng sự thờ phượng là một sinh hoạt thuộc linh cần thiết của Cơ Đốc nhân, thì cầu nguyện là một sinh hoạt thuộc linh thiết yếu và liên tục trong đời sống của con dân Chúa. Vì thế sự cầu nguyện phải phát xuất từ tấm lòng với hết tâm thần và lẽ thật hướng đến với Chúa chứ không phải là một thói quen máy móc được.

Trong bài cầu nguyện này, có tối thiếu bốn điều căn bản Chúa dạy để chúng ta có thể áp dụng trong nếp sống cầu nguyện của mình hầu đẹp lòng Chúa và được Ngài nhậm lời.

1_ Cầu nguyện là ngợi khen và cảm tạ Chúa. Nhiều người đã ngộ nhận rằng cầu nguyện là cầu xin những điều mình mong muốn Chúa làm, nên chỉ đến để xin Chúa mà không nhận biết Ngài là ai và Ngài đang làm gì. Vì thế, chúng ta cần nhận biết Đức Chúa Trời là đối tượng duy nhất và trên hết trong sự cầu nguyện của mình. Cầu nguyện trước hết là đến để chiêm ngưỡng Ngài trong sự ngợi khen. Ngợi khen là xác nhận những lẽ thật về Chúa của chúng ta là ai, chẳng hạn chúng ta cần xưng nhận Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo, Ngài đã dựng nên trời đất, biển, và mọi vật ở trong đó, hoặc ca ngợi về những đặc tính của Ngài, ngợi khen về những Danh Xưng của Chúa, trong những danh xưng là thể hiện đặc tính của Ngài.

Trong lời cầu nguyện này Chúa Giê-xu dạy chúng ta luôn tôn vinh Chúa: 

Danh Cha được thánh” không chỉ hàm ý Danh Đức Chúa Trời là thanh khiết mà còn biệt riêng giữa những thần và giữa những loài thọ tạo xác thịt.

Nước Cha được đến” tức là quyền tể trị của Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi nào và tấm lòng nào tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ

Ý Cha được nên, ở đất như trời!”  có nghĩa là mong ước ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trong lòng con người ở trên đất như ý Ngài đã được thực hiện ở trên trời

Vì vậy, ngợi khen Chúa là mong ước ý muốn và chương trình của Chúa được trọn vẹn trong đời sống chúng ta.

2_ Cầu nguyện là nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng nâng đỡ và cung cấp mọi sự cho chúng ta. Đôi khi chúng ta thấy rằng những nhu cầu hằng ngày trong cuộc sống của mình là việc bình thường và minh tự cung cấp cho mình được. Hằng ngày chúng ta phải luôn trông cậy vào Đức Chúa Trời, để Ngài cung cấp cho chúng ta những gì mà Ngài biết là chúng ta đang cần. Cầu xin Chúa ban “đồ ăn đủ ngày” không chỉ là nhu cầu vật chất mà cả mọi nhu cầu thuộc linh nữa.

3_ Cầu nguyện là tự xét lấy mình, ăn năn và xưng tội với Chúa. “Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi” Xưng tội thường xuyên là điều rất quan trọng và cần thiết trong đời sống của mỗi con cái Chúa. Vì con người xác thịt thích xét đoán tội của người khác chứ không thấy được lỗi của mình. Chúa Giê-xu đã từng trách ”Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?” vì chúng ta thích định tội người khác theo tiêu chuẩn của mình tự nghĩ thay vì theo tiêu chuẩn và mẫu mực Lời Chúa. Khi chúng ta xưng tội với Chúa thì chúng ta sẽ nhận ra Chúa đã đối xử nhơn từ với minh ra sao và Ngài tha thứ tội ác của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ khiêm nhường hơn, dễ tha thứ cho người khác hơn và đối xử với người khác cách nhân từ hơn.

4_  Cầu nguyện là tìm kiếm sự bảo vệ thiên thượng, “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ácĐức Chúa Trời cho phép sự thử thách để đức tin của chúng ta được tăng trưởng trong Chúa và Chúa cũng đã hứa với chúng ta  rằng Ngài sẽ không để cho chúng ta bị thử thách quá sức mình (ICo 10:13). Vì thế, chúng ta cần phải biết sự cám dỗ và điều ác chỉ đến từ ma quỷ, nên chúng ta phải luôn cầu xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi điều ác và mọi mưu chước lường gạt của nó.

Nói tóm lại, Chúa Giê-xu đang dạy chúng ta hướng lòng về Đức Chúa Trời Ba Ngôi trong sự cầu nguyện. Trước hết là ngợi khen và suy tôn Ba Ngôi, sau đó là mối liên hệ đến từng ngôi vị. Chúng ta cầu xin sự chu cấp mọi nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh mỗi ngày từ Đức Chúa Cha, cầu xin tha thứ và ăn năn tội với Chúa Giê-xu và cuối cùng là sự thêm sức, bảo về từ Đức Thánh Linh. 

Bài học áp dụng:

Bạn thân mến, có đôi khi bạn đã gặp khó khăn trong sự cầu nguyện, và không biết cầu nguyện ra sao, không biết cách nào cầu nguyện cho đúng thì  hoặc tập trung những vấn đề cầu xin sao cho họ hợp lý thì qua bài cầu nguyện Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta đã được Ngài hướng dẫn, từ động cơ cầu nguyện, nội dung cầu nguyện đến phương cách cầu nguyện để đẹp lòng Chúa. Xin hãy cùng tôi thực hành sự cầu nguyện theo tinh thần Chúa dạy hôm nay.

Cầu nguyện:

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!  Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày; Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xin cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Con xin dâng sự cảm tạ và ngợi khen Chúa! Không những Ngài đã tha thứ hết tội lỗi cho chúng con qua Con Ngài, Ngài còn ban Chúa Thánh Linh xuống để giúp chúng con trong sự  cầu nguyện và có những lúc chúng con không biết cầu nguyện thể nào, xin Chúa Thánh Linh sẽ cầu thay cho chúng con và thêm sức cho. Chúa biết rõ lòng chúng con hơn hết, vì Ngài đang ở trong lòng chúng con, xin giúp chúng con, để sự cầu nguyện của chúng con được đẹp lòng Cha và xin giúp con kinh nghiệm được sức mạnh của lời cầu nguyện theo ý Ngài. Nhân Danh Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like