Home Quốc Tế Nhóm Cầu Nguyện Của Tổng Thống Tuyên Bố Một Phong Trào Cầu Thay Rộng Lớn Trước Sinh Nhật Lần Thứ 73 Của Tổng Thống Trump

Nhóm Cầu Nguyện Của Tổng Thống Tuyên Bố Một Phong Trào Cầu Thay Rộng Lớn Trước Sinh Nhật Lần Thứ 73 Của Tổng Thống Trump

30 đọc

Nhóm Cầu nguyện của Tổng Thống đồng ý với những lo ngại của Franklin Graham liên quan đến tổng thống của chúng ta. Để tiếp tục đà cầu nguyện vào thời điểm quan trọng này cho đất nước và trước ngày sinh nhật của tổng thống, Nhóm Cầu Nguyện của Tổng Thống đang thu thập tin nhắn cá nhân gửi cho tổng thống thông qua trang web, kênh truyền thông xã hội, email và điện thoại. Người tham gia có thể gửi lời cầu nguyện cá nhân và các công cụ và tài nguyên truy cập để khuyến khích người khác tham gia tại www.pray.team/b birthday .

CharismaNews.com ] Nhóm Cầu Nguyện của Tổng Thống, mục vụ cầu nguyện quốc gia phi đảng phái cho nước Mỹ và các nhà lãnh đạo, hôm nay tuyên bố khởi động một chiến dịch toàn quốc để tập hợp và gửi những lời cầu nguyện và khích lệ tới Tổng thống Donald Trump vào ngày 14 tháng 6, ngày sinh nhật thứ 73 của tổng thống sau một ngày cầu nguyện đặc biệt dành cho Tổng thống do ông Reverend Franklin Graham tổ chức vào ngày 2 tháng 6

Cùng với hơn 250 nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo, gồm có ông Jim Bolthouse, Chủ tịch Nhóm Cầu Nguyện của Tổng Thống, Mục sư Graham kêu gọi người Mỹ cầu nguyện rằng Chúa sẽ bảo vệ, củng cố, thúc đẩy và hướng dẫn Tổng thống Trump khi kẻ thù của ông tiếp tục thử mọi cách để tiêu diệt ông, gia đình, và chức tổng thống.

“Đây là một thời điểm quan trọng đối với nước Mỹ. Chúng ta đang ở bên bờ vực”, ông Franklin Graham, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn/Tham khảo Đội Cầu Nguyện của Tổng thống nói. “Chúng ta cần cầu nguyện để Chúa can thiệp. Chúng ta cần cầu xin Chúa bảo vệ, củng cố, khuyến khích và hướng dẫn tổng thống”.

Nhóm Cầu Nguyện của Tổng Thống đồng ý với những lo ngại của Franklin Graham liên quan đến tổng thống của chúng ta. Để tiếp tục động lực cầu nguyện vào thời điểm quan trọng này cho đất nước và trước ngày sinh nhật của tổng thống, Nhóm Cầu Nguyện của Tổng thống đang thu thập tin nhắn cá nhân gửi cho tổng thống thông qua trang web, kênh truyền thông xã hội, email và điện thoại. Người tham gia có thể gửi lời cầu nguyện cá nhân và các công cụ và tài nguyên truy cập để khuyến khích người khác tham gia tại www.pray.team/b birthday

Vào ngày 14 tháng 6, Nhóm Cầu Nguyện của Tổng Thống sẽ chia sẻ tất cả những lời cầu nguyện và tin nhắn sinh nhật qua Twitter với mục tiêu tiếp cận và nâng đỡ tổng thống. Người Mỹ được mời chia sẻ và chuyển tiếp tin nhắn khích lệ tập thể thay mặt ông.

“Thật đáng khích lệ khi thấy phản ứng đầy ý nghĩa đối với Ngày Cầu Nguyện Đặc biệt của Mục sư Graham vào ngày 2 tháng 6”, ông Jim Bolthouse, Chủ tịch Nhóm Cầu Nguyện của Tổng Thống nói. “Nhóm Cầu Nguyện của Tổng thống ở đây 365 ngày một năm để đảm bảo đà cầu nguyện liên tục và người Mỹ có những công cụ và nguồn lực họ cần để cầu nguyện cho đất nước và tổng thống của chúng ta”.

Sau sinh nhật của Tổng thống Trump, Nhóm Cầu Nguyện của Tổng Thống sẽ khởi động Mùa Hè Cầu Nguyện, khích lệ kéo dài ba tháng để tiếp tục cầu nguyện cho đội ngũ lãnh đạo của đất nước. Những người tham gia sẽ nhận được lịch cầu nguyện hàng tuần đặc biệt cho nội các của Tổng thống Trump cùng với Bản tóm tắt cầu nguyện hàng ngày, một email bao gồm câu gốc Kinh Thánh hàng ngày, các chủ đề và các điểm cầu nguyện cho tổng thống.

Dịch: NTKA

Nguồn: Breakingchristiannews.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like