Home Dưỡng Linh Thuật Lại Ơn Phước Chúa

Thuật Lại Ơn Phước Chúa

by Ân Điển
30 đọc

Một người kể lại với tôi với ánh mắt ngời sáng, rằng chị bị nhiều chứng bệnh, nhưng khi cầu nguyện tiếp nhận Chúa chị đã được Chúa chữa lành ngay tức khắc.

Một người khác kể rằng Chúa đã cứu con chị khỏi bệnh ung thư và giờ cháu đã bình phục, đi làm lại, được thăng chức và hiện sắp mua nhà.

Một người khác kể rằng Chúa đã giúp để họ xây dựng được nhóm tế bào, giờ đang trở thành điểm nhóm và sẽ thành Hội Thánh Chúa trong tương lai.

Một anh nghiện ngập ma túy hơn 20 năm giờ được giải cứu…

Và nhiều, nhiều lời chứng khác… Những câu chuyện đời tôi và bàn tay can thiệp tuyệt vời của Chúa trên anh chị em trong Chúa của tôi từ Bắc vào Nam.

Những người nầy không thể nín lặng. Họ như người mắc bệnh phung cùi mà Phúc Âm Mác, chương 1 từ câu 40 đến 45 kể lại. Anh người cùi nầy chạy đến cầu khẩn Chúa Giê-xu xin được chữa lành. Chúa Giê-xu động lòng thương xót và chữa lành cho bằng chỉ một lời phán của Ngài. Bệnh phung biến mất, anh đã được lành. Anh vui sướng, anh kinh ngạc, anh xúc động. Sự chữa lành của Chúa quá tuyệt vời!

Chúng ta không hiểu vì sao Chúa Giê-xu dặn bảo anh: Đừng nói việc nầy cho ai cả! Có lẽ Chúa muốn anh trước hết hãy làm những thủ tục cần thiết để được hội nhập lại vào xã hội và trở về với gia đình, sống như một người công dân Do Thái gương mẫu.

Thế nhưng anh không thể nín lặng! Anh đã loan báo việc mình được chữa lành khắp nơi, đến nỗi Chúa Giê-xu gặp khó khăn không vào thành phố được, có lẽ vì dân chúng kéo đến với Ngài quá đông.

Người đàn bà Sa-ma-ri sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu bên giếng nước cũng không thể nín lặng. Bà là người nữ truyền giáo đầu tiên đem cả làng mình đến với Chúa Giê-xu.

Việc đầu tiên Anh-rê làm sau khi gặp Chúa Giê-xu là đi tìm Si-môn là anh mình để nói về Chúa và dẫn đến với Ngài (Giăng 1:41-42). Sau nầy Si-môn trở thành người môn đồ trưởng, một tay đánh lưới người trong vương quốc của Đức Chúa Trời.

Phi-líp khoe về Chúa Giê-xu cho Na-tha-na-ên và mời ông đến gặp Chúa Giê-xu (Giăng 1:45) và nhiều tấm gương làm chứng khác trong Kinh Thánh.

Chúa đã làm gì cho bạn những tháng ngày vừa qua? Cuộc đời của bạn từ khi gặp Chúa đã biến đổi một cách lạ lùng có phải không? Và những gì bạn thuật lại đang góp phần thay đổi thế giới chung quanh bạn. Sẽ có nhiều người bởi đó mà chạy đến với Chúa nhân từ và được sự cứu rỗi giống như bạn. Bạn đã và đang làm điều ấy có phải không?

Nguyện Chúa cho bạn sẽ làm như những lời trong bài hát về sự chiến thắng của Đa-vít trong Thi Thiên 9:1-2

Lạy CHÚA, con sẽ hết lòng cảm tạ Ngài.

Con sẽ kể lại mọi việc diệu kỳ Ngài đã làm.

Con sẽ hân hoan và vui vẻ trong Ngài,

Con sẽ ca ngợi Danh Ngài, lạy Đấng Chí Cao.

Xin cầu nguyện cùng với tôi:

Lạy Chúa, con ước ao có thể thuật lại những ơn phước Chúa ban cho trên cuộc đời con cho người thân và cho gia đình, để họ cũng được cứu giống như con. Xin giúp con làm được mạng lệnh của Cha. Amen.

Ân Điển

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like