Home Dưỡng Linh LỊCH CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2019 – CẦU NGUYỆN CHO NHIỀU PHỤ NỮ NHẬN ĐƯỢC MÓN QUÀ CỨU RỖI

LỊCH CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2019 – CẦU NGUYỆN CHO NHIỀU PHỤ NỮ NHẬN ĐƯỢC MÓN QUÀ CỨU RỖI

by TWK Korea
30 đọc

Lịch cầu nguyện này được dịch sang hơn 100 ngôn ngữ và được
phát hành hàng tháng cho hơn 65.000 người cùng cầu nguyện

Tin lành là gì? Tin lành là “tin tức tốt lành” từ nơi Đức Chúa Trời, đó là “ Chúa Giê-xu đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta theo lời Kinh thánh. Ngài được đem chôn, và đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời kinh thánh” (1Cô rinh tô 15: 1-4). Tin lành không chỉ là tin tốt lành về Đức Chúa Giê-xu, mà Chúa Giê-xu chính là Tin lành!

Tại sao Chúa Giê-xu phải đến thế gian để chịu chết?

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên A-đam, ông tổ đầu tiên đại diện của chúng ta, không hề mang tội. Nhưng A-đam đã loại bỏ thẩm quyền của Đức Chúa Trời và bất tuân lời Ngài. Từ đó, tội lỗi, sự chết, đau khổ và xa cách khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết… bước vào thế gian – cả phần tâm linh lẫn thể xác. Mọi vật được sáng tạo đều bị ô uế, và bản chất tội lỗi của con người đã làm ô nhiễm mọi thế hệ. Thật là một tình trạng khó khăn vô hy vọng!

Nhưng bởi lòng nhân từ, Đức Chúa Cha đã ban Con Ngài là Chúa Giê-xu xuống trần gian, sinh ra bởi một trinh nữ, mang lấy hình hài con người như chúng ta. Suốt cuộc đời Ngài trên đất, Ngài đã tuân giữ cách hoàn hảo mọi luật pháp mà A-đam đã bất tuân. Và đến kỳ định, Chúa Giê-xu đã vui lòng gánh chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của con người, là tất cả những tội chúng ta đã phạm và sẽ phạm sau này, một món nợ mà chúng ta không thể nào trẻ nổi. Sau khi chết ba ngày, thì Đức Chúa Trời, qua quyền năng của Đức Thánh Linh, đã khiến Chúa Giê-xu sống lại cách đắc thắng từ trong vòng kẻ chết.

Đây chính là tin tức tốt lành: bởi sự hy sinh của Chúa Giê-xu mà chúng ta, là con cái của Chúa đều được làm hòa trở lại với Đức Chúa Trời, được tha thứ tội lỗi, được kể là công bình trong mắt Đức Chúa Trời, và được bảo đảm một cuộc sống bất diệt trên thiên đàng. Sự cứu rỗi này từ đầu cho đến cuối đều là công lao của chính Chúa, là một món quà của Đức Chúa Trời ban cho chứ không phải là kết quả từ những việc lành của chúng ta. (Ê-phê-sô 2: 8-9)

Vậy thì chúng ta phải đáp ứng như thế nào với tin lành này? Chúng ta cần phải “xưng Chúa Giê-xu ra qua môi miệng chúng ta, và trong lòng tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại” (Rô-ma 10: 9-10). Và bởi tấm lòng biết ơn công lao cứu chuộc vĩ đại của Chúa, chúng ta chỉ đơn giản nói cho người khác biết rằng: “Chúa Giê-xu đã yêu tôi, và hy sinh mạng sống Ngài cho tôi, là một tội nhân”

Các vấn đề cầu nguyện (từ ngày 1 – ngày 30/4)

 1. Cho các chị em phụ nữ Cơ đốc hiểu rõ rằng: “chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng nên trong đấng Christ để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10)
 2. Cho các chị em phụ nữ hiểu được rằng Đức Chúa Trời bày tỏ sự thật về Ngài cho chúng ta qua công cuộc sáng tạo của Ngài, và chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về thái độ đáp ứng của chúng ta với Chúa trước sự bày tỏ đó!
 3. Cho những chị em đã được cứu nhận thức được rằng: Vâng theo lời Chúa dạy là bằng chứng về tình yêu của chúng ta  đối với Chúa. Chúa Giê-xu đã tuyên bố mạnh mẽ rằng: “Nếu các ngươi yêu Ta, thì vâng giữ các điều răn của Ta” (Giăng 14: 15)                                      
 4. Cho các phụ nữ cơ đốc khắp thế giới vui mừng vì “từ nay chẳng còn có sự đoán phạt nào dành cho những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 8:1); và “chẳng ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời” ( Rô-ma 8: 39)
 5. Cho chị em phụ nữ “biết Chúa, là Đức Chúa Trời có thật, và Đức Chúa Giê-xu là Đấng được Cha sai đến” để họ nhận được sự sống đời đời” (Giăng 17:3)
 6.  Cho những chị em đã tin Chúa có lòng tự tin rằng: “Đức Chúa Trời, đấng đã khởi làm việc lành trong chúng ta sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 1:6)        
 7. Cho chị em phụ nữ hiểu được rằng Đức Chúa Trời thánh khiết ghét tội lỗi, và tất cả mọi tội đã phạm đều là chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. “Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa” (Thi 51:4)
 8. Cho những người mẹ cơ đốc chịu học hỏi lời Chúa để có thể dạy lại cho con cái mình. “Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói với chúng hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hay khi đi trên đường” (Phục truyền 11:19)
 9. Cho chị em phụ nữ biết rằng sự cứu rỗi duy chỉ đến từ Chúa Giê-xu mà thôi, không còn có con đường nào khác. “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống. Chẳng bời Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6)
 10. Cho chương trình Phụ nữ và Hy vọng để qua đó nhiều chị em tìm được niềm hy vọng và sự chữa lành trong Chúa Giê-xu Christ, là đấng được xức dầu “để rao truyền tin lành ra cho kẻ nghèo khó” (Luca 4: 18-19)
 11. Cho chị em phụ nữ Cơ đốc “ biết yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của mình… và yêu người lân cận mình như chính bản thân mình” (Mác 12: 30-31)
 12. Cho những phụ nữ chưa tin, cầu xin Chúa “cho họ ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và nhờ đó họ được thoát khỏi bẫy lưới của ma quỷ” (2Tim 2: 25-26)
 13. Cho phụ nữ Cơ đốc biết  tỏa ánh sáng của Chúa qua đời sống mình ra cho người khác như lời Chúa Giê-xu phán: “để họ thấy những việc lành của các con, và ngợi khen Cha các con ở trên trời” (Mathiơ 5: 16)
 14. Cho chương trình phát thanh Phụ nữ và Hy vọng đem sự khích lệ đến cho nhiều con cái Chúa, hướng những người chưa tin đến với Chúa, và trung tín công bố Phúc Âm Tin Lành của Chúa Giê-xu ra cho các nước.
 15. Cho chị em phụ nữ mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình : “Lạy Chúa, chúng tôi còn đi theo ai nữa? Chúa có những lời của sự sống đời đời. chúng tôi đã tin và biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” (Giăng 6: 68-69)
 16. Cho mỗi người vợ Cơ đốc trau giồi vẻ đẹp của mình bằng “con người bề trong không suy tàn, với vẻ đẹp dịu dàng và tâm thần yên lặng; đó chính là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 3: 4)
 17. Cho Đức Chúa Trời đập vỡ những thành trì kiến cố tâm linh đang che khuất những phụ nữ chưa biết Chúa, khiến cho họ” không nhìn thấy được ánh sáng Phúc âm vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu, là hình ảnh của Đức Chúa Trời” (2Cor 4: 4)
 18. Cho các nhóm Phụ nữ và Hy vọng của TWR khắp thế giới nhận được nhiều ơn lành từ nơi Đức Chúa Trời ban cho để công việc của tay họ được vững lập cho Ngài.
 19. Cho những chị em đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình biết: “bước đi với Chúa; châm rễ, lớn lên, và lập nền trong đức tin nơi Chúa …cũng như dư dật trong sự cảm tạ.” (Cô-lô-se 2: 6,7)
 20. Cho phụ nữ Cơ đốc có lòng muốn chia sẻ với người khác rằng họ không hề thấy xấu hổ về tin lành mình đang theo, vì đây là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu tất cả những ai tin Ngài. (Rô-ma 1: 16)
 21. Xin Chúa mở mắt những chị em chưa tin Chúa “để họ quay lưng với bóng tối mà đến với ánh sáng, chối bỏ quyền lực của satan để đến với quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu qua đó họ nhận được sự tha thứ tội lỗi.. (Công vụ 26: 18)
 22. Cho Cơ đốc nhân công bố rằng: “Đức Chúa Trời vì yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban chính Con độc sanh của Ngài, để hễ ai tin Con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16)
 23. Cho chị em phụ nữ biết nghe và đáp ứng với lời Chúa: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con yên nghỉ. Hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta” (Mathiơ 11:28)
 24. Cho tấm lòng những chị em đã nghe chương trình phát thanh Phụ nữ và Hy vọng, đến thăm Ngôi nhà An-ne hay tham gia vào nhóm cầu nguyện… được sự cảm động, thôi thúc để mềm mại nhận lấy lời Chúa đã được gieo trồng, là lời đem lại sự cứu rỗi cho linh hồn. (Gia cơ 1: 21)
 25. Cho phụ nữ Cơ đốc công bố rằng Chúa Giê-xu chính là sự ứng nghiệm lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã phán qua tiên tri Ê-sai: “Kìa, một nữ đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một trai; và người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”.( Mathi ơ 1: 23, Ê-sai 7: 14)
 26. Xin Đức Chúa Trời ban cho phụ nữ Cơ đốc sự mạnh mẽ để công bố Tin lành của Chúa Giê-xu Christ : “Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao” (Ê-sai 52: 7)
 27. Cho phụ nữ Cơ đốc được thêm lên tinh thần mạnh mẽ bởi lời hứa của Chúa: “Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài là Đấng không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy  mà phó Con ấy cho chúng ta” (Rô-ma 8: 31-34)
 28. Cho dân sự Chúa biết ngợi khen Ngài vì Ngài vô cùng nhẫn nại đối với chúng ta  không muốn cho ai trong chúng ta bị hư mất, nhưng tất cả đều ăn năn. (Phi-e-rơ 3:9)
 29. Cho con cái Chúa hớn hở vui mừng vì mục đích của Đức Chúa Trời được thực hiện cách trọn vẹn trong Đức Chúa Giê-xu, “Vì chúng ta Chúa chịu  giết, và bởi dòng huyết đổ ra Ngài chuộc chúng ta về cho Đức Chúa Trời từ mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước”. (Khải 5: 9)
 30. Cho mọi người hiểu được rằng sẽ có một ngày chúng ta sẽ đứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời để chịu sự phán xét, như lời đã chép: “Thật như ta hằng sống, moi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14: 10-12)

 Thân ái trong Christ
Ngô Khang Thy- Mục vụ Phụ Nữ và Hy Vọng
Đài Phát Thanh Tin Lành Xuyên Thế giới (TWR)

Bình Luận:

You may also like