Home Quốc Tế Bộ Tộc Phi Châu Nhảy Múa Vì Vui Mừng Sau Khi Nhận Được Kinh Thánh Bằng Thứ Tiếng Của Mình

Bộ Tộc Phi Châu Nhảy Múa Vì Vui Mừng Sau Khi Nhận Được Kinh Thánh Bằng Thứ Tiếng Của Mình

by Cbn.com
30 đọc

Phó Thống Đốc trong vùng xúc động về việc hoàn thành cuốn Kinh Thánh đến nỗi đã thề sẽ đặt cuốn Kinh Thánh mới tại mỗi trường học trong tỉnh của mình.

(Nước Cộng Hòa Công-gô) [CBN News] Người dân Tembo đang nhảy múa đúng nghĩa vì vui mừng sau khi nhận được Kinh Thánh tiếng mẹ đẻ của họ nhờ vào 21 năm gắng sức của những dịch giả Kinh Thánh thuộc hội Wicliffe.

Việc thực hiện dịch cuốn Kinh Thánh nầy thật khó khăn nguy hiểm. Bộ tộc Tembo nằm sâu trong nước Cộng Hòa Công-gô, một nơi phải đối phó với bạo lực và bắt bớ không ngừng.

“Hơn 20 năm qua, người dân ở đây sống trong ‘Chiến tranh và bất ổn’”, Jon Hampshire, Nhân viên điều phối quan hệ cho Cơ quan Wycliffe, kể cho CBN News. “Họ đã phải làm việc trong mối đe dọa trên phúc lợi của họ và gia đình họ suốt thời gian làm công tác phiên dịch nầy”.

Hampshire và Cindi, vợ ông đã cống hiến 20 năm trường để đem Phúc Âm đến cho người dân Công-gô bằng chính ngôn ngữ của họ.

Ông bảo, người Tembo phải đương đầu với sự thay đổi chỗ ở, những cuộc chiến chết chóc, sự bất ổn chủng tộc và chính trị và thậm chí nạn núi lửa phun đã tàn phá nhiều nhà cửa.

“Tôi từng nhận được từ họ những lá thư điện tử nói rằng: ‘Hôm nay, trong lúc đang dịch Kinh Thánh thì đạn bay trên đầu và chúng tôi phải trốn dưới bàn‘. Dầu vậy, những người bạn thiết hữu ấy của chúng tôi vẫn kiên trì và tiếp tục làm việc trong những thách thức lớn đó”. Hampshire nói.

Không có gì sánh được với niềm vui cuối cùng cũng có được Kinh Thánh bằng thứ tiếng của họ trong tay. Họ chào đón những quyển Kinh Thánh mới bằng sự chúc tôn, ca ngợi và nhảy múa.

“Họ đã có Kinh Thánh bằng tiếng Swahili, là một thứ tiếng dùng để buôn bán làm ăn trong vùng và Kinh Thánh bằng tiếng Pháp, là ngôn ngữ trong nước, nhưng những thứ tiếng nầy không đi vào lòng như tiếng mẹ đẻ của họ”, ông nói. “Chúng tôi đã nghe hết người nầy đến người nọ làm chứng rằng: ‘Tôi đã nghe câu Kinh Thánh nầy bằng tiếng Pháp và câu nầy bằng tiếng Swahili, nhưng không thật sự biết ý nghĩa của nó cho đến chừng nghe câu Kinh Thánh đó bằng tiếng mẹ đẻ của mình'”.

Phó thống đốc trong vùng xúc động vì sự hoàn tất Kinh Thánh đến nỗi đã thề sẽ đặt Kinh Thánh mới tại mỗi trường học trong tỉnh của mình.

Bây giờ, các dịch giả đang làm công việc dịch thêm 4 ngôn ngữ Công-gô khác.

Hampshire nói, các Cơ đốc nhân sung sướng có đươc Kinh Thánh trong tiếng nước mình, có nhiều điều phải học hỏi nơi những người làm công việc dịch thuật nầy.

“Họ xem Kinh Thánh là một quyển sách hết sức quí giá. Chúng ta có Kinh Thánh trong tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ của tôi. Chúng ta có Kinh Thánh nhiều bản dịch khác nhau. Còn những người thổ dân Công-gô chỉ có một bản Kinh Thánh Tân Ước duy nhất”, ông nói.

Chỉ trong một nước Cộng Hòa Công-gô mà có hằng trăm thứ tiếng khác nhau, và hết thứ tiếng nầy Wycliffe lại tiếp tục phiên dịch Kinh Thánh thêm một thứ tiếng khác nữa.

Dịch: Alice Hoàng Ái

Nguồn: CBN News

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like