Home Dưỡng Linh Thánh Thi 4: Bài cầu nguyện buổi chiều

Thánh Thi 4: Bài cầu nguyện buổi chiều

by Ân Điển
30 đọc

Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng dùng với các nhạc cụ bằng dây

Lạy Đức Chúa Trời công chính của con! Khi con kêu cầu, xin đáp lời con.

Khi con bị gian truân, xin đem con ra nơi khoảng khoát;

Xin thương xót con và nghe lời cầu nguyện của con.

Hỡi các người, danh dự của ta sẽ bị sỉ nhục cho đến bao giờ?

Các người ưa thích chuyện hư không và tìm kiếm điều dối trá cho đến chừng nào? (Sê-la)

Phải biết rằng CHÚA đã biệt riêng người tin kính cho Ngài.

Khi ta kêu cầu, CHÚA sẽ nghe ta.

Hãy run sợ và đừng phạm tội;

Khi nằm trên giường, hãy suy ngẫm trong lòng và yên lặng. (Sê-la)

Hãy dâng sự công chính làm tế lễ,

Và đặt lòng tin cậy nơi CHÚA

Nhiều người nói: “Ai sẽ cho chúng tôi thấy phước?”

Lạy CHÚA, xin chiếu rạng ánh sáng mặt Ngài trên chúng con!

Chúa khiến lòng con tràn ngập niềm vui,

Hơn cả niềm vui của chúng khi có lúa mì và rượu nho dư dật.

Lạy CHÚA, con sẽ nằm và ngủ bình yên;

Vì chỉ một mình Ngài gìn giữ con được sống an lành.

Thánh Thi 4 là một bài cầu nguyện, một bài thơ và cũng là một bài hát. Bài hát được sáng tác cho nhạc trưởng, có nghĩa là chỉ có nhạc trưởng mới hát bài hát nầy, hay có được toàn quyền dùng theo ý của mình. Bái hát được viết để hát với một nhạc khí duy nhất là hát với đàn dây, thích hợp với sự tĩnh lặng của buổi tối, khi tất cả những rối ren, hỗn loạn của ban ngày đã nhường bước.

Thánh thi 4 tương ứng với Thánh Thi 3 là bài cầu nguyện buổi sáng. Tác giả Đa-vít đã sáng tác bài thơ nầy lúc nào? Phải chăng cùng một lúc với Thánh Thi 3, khi Áp-sa-lôm nổi loạn muốn chiếm ngôi vua và ông phải chạy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem?

Lạy Đức Chúa Trời công chính của con! Khi con kêu cầu, xin đáp lời con.

Khi con bị gian truân, xin đem con ra nơi khoảng khoát;

Xin thương xót con và nghe lời cầu nguyện của con.

Tác giả của Thánh thi 4 thưa chuyện với Đức Chúa Trời mà ông gọi là Đức Chúa Trời công chính của con, tác giả nhìn lên Đấng công chính để kêu cầu. Ngài là nguồn của sự công chính, chắc chắn Ngài sẽ bênh vực cho sự công chính của ông. Đức công chính của Đức Chúa Trời khiến chúng ta chạy đến cùng Ngài để trình bày những nỗi bất công đang xảy đến cho cuộc đời chúng ta. Đức công chính của Chúa là nguyên do để chúng ta tôn kính Chúa và nhờ cậy Ngài bất chấp tất cả mọi cảnh ngộ. Đức công chính của Chúa khiến chúng ta tin cậy rằng Ngài là Đấng có quyền quyết định tất cả để sự công chính của Ngài cuối cùng sẽ được bày tỏ. Không có nơi nào có sức mạnh và quyền năng giải quyết những nan đề của Đa-vít, của chúng ta hơn là khi đem chúng đến dâng cho Đức Chúa Trời của sự công chính.

Sự bênh vực của Chúa khi Đa-vít kêu cầu không phải là lý thuyết mà là một thực tại, một từng trải của Đa-vít. Trong quá khứ Chúa đã giải cứu Đa-vít khỏi tay vua Sau-lơ bao lần; trong quá khứ Chúa đã mở đường cho ông và đoàn người trung thành theo mình khỏi hiểm nguy, đói khát. Và rồi cuối cùng Ngài đã tiêu diệt kẻ thù và đặt Đa-vít lên ngôi vị cao nhất là được làm vua. Thật Chúa đã bao lần đem ông từ những ngõ cụt ra nơi khoảng khoát. Những lúc gặp gian truân, những khi đường đời là những ngõ cụt là lúc chúng ta cần nhớ lại những gì Chúa đã làm cho mình trong quá khứ. Để từ đó chúng ta có thể thêm lòng tin cậy nơi Ngài, Đấng giải cứu, mở ra cho chúng ta những lối thoát, dẫn chúng ta ra khỏi sự cầm tù của hoàn cảnh tối tăm đang đe dọa.

Xin thương xót con và nghe lời cầu nguyện của con.

Tác giả kêu xin sự thương xót của Chúa, vì biết mình không xứng đáng trước mặt Ngài. Người thâu thuế cầu nguyện trong đền thờ trong câu chuyện mà Chúa Giê-xu kể, chỉ đấm ngực kêu xin “Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ có tội!„ Xin lòng thương xót của Chúa là điều đẹp lòng Chúa, điều đó tôn cao Ngài vì chúng ta nhận biết mình là ai trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, chí cao.

Hỡi các người, danh dự của ta sẽ bị sỉ nhục cho đến bao giờ?

Các người ưa thích chuyện hư không và tìm kiếm điều dối trá cho đến chừng nào?(Sê-la)

Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã biệt riêng người tin kính cho Ngài.

Khi ta kêu cầu, Đức Giê-hô-va sẽ nghe ta.

Tập thể những đối thủ, kẻ thù mà tác giả gọi là Các người, hay Các con loài người trong bản dịch cũ, một cách nói rõ hơn cho thấy tính chất bại hoại, xấu xa và đồng thời cũng là tạm bợ, bất toàn, bất năng đứng trước một Đức Chúa Trời công chính, làm những việc giải cứu quyền năng và có lòng thương xót. Những kẻ khiến danh dự của một vị vua bị sỉ nhục, phải lìa bỏ hoàng cung, bỏ nơi có hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời để chạy trốn là những người ưa thích chuyện hư không, và tìm kiếm điều dối trá. Việc làm của họ sẽ không lâu bền cho dầu hiện tại họ vẫn còn đang gây những khó khăn, nhưng nhất định chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về Chúa. Đa-vít biết rằng Đức Chúa Trời có phương cách cho những người được Ngài lựa chọn, Chúa biệt riêng hay Chúa có cách đối xử đặc biệt, Ngài dành một chỗ đặc biệt cho người tin kính Ngài. Và đặc ân ấy là khi người ấy kêu cầu, Chúa sẽ nghe tiếng của người. Kinh Thánh nói Vì mắt của Chúa đoái trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người (1 Phi-e-rơ 3:12). Con dân Chúa khi kêu cầu cùng Ngài, là kêu cầu trong sự hiểu biết rằng mình là người được biệt riêng cho Chúa bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi cầu nguyện, chúng ta nhân danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, là Đấng làm thay sự công bình, chết thế cho chúng ta trên thập tự giá. Bởi sự công chính của Chúa Giê-xu, chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời đoái xem và lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta.

Hãy run sợ và đừng phạm tội;

Khi nằm trên giường, hãy suy ngẫm trong lòng và yên lặng. (Sê-la)

Hãy dâng sự công chính làm tế lễ,

Và đặt lòng tin cậy nơi CHÚA.

Hai câu thơ nầy là lời nhắn nhủ không những cho các đối thủ của tác giả mà còn là cho chính bản thân của tác giả. Phải chăng trong lúc gặp thử thách, chúng ta dễ buông mình vào sự phạm tội, tội giết người, làm hại người, dùng lời nói gây đau đớn, tổn thương, tổn hại danh dự cho đối phương để làm thỏa ước muốn trả thù của chúng ta.

Hãy run sợ trước Đức Chúa Trời chí cao và sự công nghĩa của Ngài. Hãy để sự báo oán cho Chúa và đừng phạm tội, đừng đích thân mình trả thù. Hãy suy ngẫm trong lòng, để thấy điều Chúa làm sẽ hơn hẳn điều con người làm. Chỉ một mình Ngài có uy quyền để biến đổi tội nhân thành thánh nhân, phán với gió bão thì gió bão liền dừng lại, khiến cho tối tăm đi qua và ánh sáng chiếu soi. Và hãy yên lặng, hãy bình yên, hãy tin cậy, hãy nín lặng tất cả những ước muốn xác thịt đang dày vò trong lòng của chúng ta trong hoàn cảnh bị bức bách, bị hoạn nạn, bị nghi ngờ, bị hiểu lầm, bị vu oan, bị bắt bớ. Hãy yên lặng là hãy bình tâm, hãy dằn nén cơn giận của mình. Hãy yên lặng là lúc nhìn lên, ngửa trông Đấng khôn ngoan và từ ái, Đấng có phương cách cho tất cả những hoàn cảnh cho dù là tối đen nhất.

Nhiều người nói: “Ai sẽ cho chúng tôi thấy phước?”

    Lạy CHÚA, xin chiếu rạng ánh sáng mặt Ngài trên chúng con!

Chúa khiến lòng con tràn ngập niềm vui,

   Hơn cả niềm vui của chúng khi có lúa mì và rượu nho dư dật.

Đứng trước thắc mắc lớn của nhiều người, nếu không muốn nói là của cả nhân loại: Phước hạnh có ở nơi đâu? Ai, cái gì sẽ đem đến cho chúng ta một cuộc đời phước hạnh? Thì chúng con, tập hợp của những người tin kính Chúa, trong đó có Đa-vít và con dân Chúa thuộc mọi thời đại, đã có câu trả lời cho mình: Đấng cho chúng ta thấy phước là CHÚA. Là khi Ngài chiếu rạng ánh sáng của mặt Ngài trên chúng con, là ánh sáng cứu rỗi đời đời, ánh sáng xóa tan mọi nghi ngờ, thắc mắc lớn và nhỏ trong đời người.

Đấng ngự trong lòng của chúng ta bởi Đức Thánh Linh sẽ khiến lòng chúng ta có sự vui mừng trỗi hơn sự vui mừng của những người giàu có thịnh vượng. Lúa mì và rượu nho dư dật, tiền bạc, của cải dư dật có nghĩa gì nếu không có niềm vui của Chúa ngự trong lòng, không có ánh sáng của mặt Ngài chiếu rọi? Của cải dư thừa có là gì nếu đời ta không có Chúa? Phúc Âm của Chúa không phải là Phúc Âm thịnh vượng mà là Phúc Âm vượt lên trên cả thịnh vượng. Là niềm vui trọn vẹn trong tâm cho dẫu vẫn còn đang ở giữa sự thử thách trăm bề (Gia-cơ 1:2).

Lạy CHÚA, con sẽ nằm và ngủ bình yên;

Vì chỉ một mình Ngài gìn giữ con được sống an lành.

Bất chấp sóng gió, bất chấp hoàn cảnh tối đen, không có lối thoát, con vẫn bình an tự tại, con không bị dày vò mất ăn, mất ngủ mà sẽ nằm ngủ bình yên bởi con đã tìm được chiếc neo giữ cho thuyền đời của mình không lắc lư, chao đảo. Giông bão có là gì khi Chúa chính là đại dương!

Lời cầu nguyện cho hôm nay

Lạy Đức Chúa Trời công chính của con, con xin dâng tất cả mọi trăn trở, mọi gánh nặng và hoàn cảnh tối tăm không lối thoát của con cho Chúa. Con tin cậy Chúa là Đấng đã từng giải cứu con bao lần trong quá khứ. Mọi phước hạnh của con đều đến từ Ngài. Con sẽ nằm và ngủ bình yên, vì chỉ một mình Ngài làm cho con luôn an bình. Amen!

Ân Điển

Ảnh: Stephen Jaggy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like