Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 14: Phước Cho Người Nhu Mì

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 14: Phước Cho Người Nhu Mì

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 5:5
Phước cho những kẻ nhu-mì, vì sẽ hưởng được đất!

Lời ngỏ: Trong tình hình dân số thế giới mỗi ngày càng tăng, mà quả đất Chúa ban cho loài người sinh sống và quản trị thì có giới hạn, ngày nay, người nào càng sở hữu nhiều đất đai thì càng được kể là giàu có. Thậm chí các đại gia tầm cỡ trên thế giới đang thể hiện tầm mức giàu có của mình bằng cách mua quyền sở hữu trên cả cung trăng và đặt quyền sở hữu cả ở dưới đáy đại dương. Tại Việt Nam, tình hình đất đai luôn là vấn đề sốt dẻo hàng ngày, người người đi mua đất, nhà nhà tranh nhau quyền sở hữu đất đai. Theo câu Kinh thánh này, “Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất”. Vậy thì, phải chăng những người có nhiều đất đai là những người có sự khiêm nhu? Vì dường như lời Chúa dạy ở đây, điều kiện để hưởng được “đất” là trở nên “nhu mì”.

Trước hết, chúng ta cần phải xem “nhu mì” và “đất” ở đây có nghĩa là gì? Theo nguyên gốc của tiếng Hy lạp, từ “nhu mì” trong câu Kinh Thánh này chỉ về việc được “thuần hoá trở nên thuần tuý” qua sự huấn luyện hay qua sự dạy dỗ cách đúng mực. Từ này vốn được dùng trong việc “thuần hoá” động vật hoang dã, mãnh thú trở nên những con vật hữu dụng và làm những công việc hữu ích cho chủ và thế giới xung quanh như voi, như đại bàng.
Trong tinh thần của lời Chúa thì sự nhu mì của Cơ đốc nhân không phải bản tính vốn có của chúng ta; nhưng bởi đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Bởi sự dạy dỗ về chân lý tốt lành của Đức Thánh Linh, người tin Chúa được biến đổi từ tội nhân thành thánh đồ, từ sự phản nghịch trở nên tin kính Chúa. Đó là một sự biến đổi tâm tính bên trong lẫn hành vi bên ngoài. Như vậy, sự nhu mì này chỉ về sự nhu mì của những người nhận biết và thuộc về Đức Chúa Giê-xu là Chúa, là Chủ, và ban cho đặc quyền làm con, mà vốn trước không phải là con mà nay được làm con kế tự trong Nước Đức Chúa Trời.
Có người mô tả nhu mì như là một chất xúc tác cần thiết như có năng lực làm tan đi những sự nóng giận nổi lên như bọt xà phòng, có thể làm dịu đi cơn mưa, phong ba bão táp dữ tợn giữa đại dương, có thể xoa dịu những âu lo và những chấn động trước những biến động lớn trong cuộc đời. Tính nhu mì thường giữ vị trí đầu trong nhiều ân phước được Chúa ban cho. Đây là điều gắn liền với đời sống khiêm nhường và ôn hoà. Trong sự nhu mì sẽ thấy được sự đẹp đẽ và mềm mại của Đức Chúa Trời.
Những đặc tính và biểu hiện của một Cơ đốc nhân chân chính thường phải có sự nhu mì giống Chúa Giê-xu. Người ấy sẽ biết nhịn nhục khi bị tổn thương hoặc bị tổn hại, sẽ mặc lấy lòng khoan nhân để tha thứ khi bị xúc phạm, và biết lấy điều thiện trả cho điều ác, lấy nhu thắng cương, lấy yêu thương trong sự hoà chính để thắng ghen ghét của bạo lực hung tàn.
Vậy, khi một người có được đức tính “nhu mì” theo lời Chúa dạy có hưởng được đất trên thế giới này chăng? Có hai ví dụ mà chúng ta có thể xem xét ỏ đây. Trước hết, Môi-se là người nhu mì, khiêm hòa hơn hết trong những người cùng thời của ông. Thế nhưng, ông đã bị từ chối không được vào xứ thánh đượm sữa và mật, mặc dù ông đã xin Chúa cho phép ông vào. Như vậy, mọi vất vả và gian lao của ông cả đời nhu mì mà hoàn toàn không hưởng được đất đai làm sản nghiệp. Và thứ hai là Đức Chúa Giê-xu, Đấng nhu mì hơn hết trong cả nhân loại. Thế nhưng, Ngài đã từng phán “Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu” (Lu-ca 9:58). Vậy, “đất” này không phải là đất đai vật chất nhưng đất này là cơ nghiệp trong Nước Đức Chúa Trời.
Lời hứa của Chúa cho chúng ta là con cái Chúa được gọi là người nhu mì sẽ được phước trong hai điều: Thứ nhất, được thay đổi tư cách và địa vị trong Nước của Đức Chúa Trời. Đó là trở nên người thừa kế, người kế tự và đồng kế tự với Đức Chúa Giê-xu trong Nước Đức Chúa Trời. Thứ hai, với tư cách đó chúng ta được quyền thừa hưởng và sở hữu sản nghiệp đời đời trong Nước Đức Chúa Trời ở trên trời. Đó là quyền sở hữu không phải hữu hạn mà là đời đời. Đó là sản nghiệp không qua đi, không hư nát, không suy tàn, không ô uế.

Bài học áp dụng: “Phước cho người nhu mì vì sẽ hưởng được đất” là lời tuyên bố thứ ba về phước hạnh của Đức Chúa Giê-xu khi Ngài thi hành chức vụ trên đất này. Đây là lời hứa, cũng là lời khẳng định cho những ai vốn là tội nhân, là những chiên lạc mất… nghe được tin lành quyền năng, nghe được phúc âm cứu rỗi, nghe được tiếng Chúa thì hãy ăn năn để được giải phóng khỏi tù tối tăm, như những con chiên được tìm ra và mang về chuồng chiên ấm áp có thể vào ra gặp đồng cỏ xanh tươi gặp mé nước tươi chính tịnh. Bạn có thể tạm hưởng phần đất từ ông cha để lại hay bản thân mình mua được; nhưng tất cả đều sẽ qua đi và trở thành hư không mà thôi. Bởi sản nghiệp mà Chúa Giê-xu chuẩn bị và dành sẵn cho bạn là ở trên Thiên đàng, là nơi vững bền và phước hạnh đời đời. 

Cầu nguyện: 
Lạy Thiên Phụ từ ái của con! Nguyện đời sống con có được đức tính nhu mì trong Chúa, hầu con có đủ tư cách để trở nên người thừa kế cơ nghiệp đời đời trong Đấng Christ. Xin cho con mỗi ngày trên đất hiện nay luôn sẵn sàng và chuẩn bị chu đáo cho cơ nghiệp đời đời trong tinh thần thuận phục ý Chúa và vâng lời Ngài. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Ảnh: Faithful

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like