Home Dưỡng Linh Chúa Xét Lẽ Công Bình Cho Những Ai Kêu Cầu Ngài

Chúa Xét Lẽ Công Bình Cho Những Ai Kêu Cầu Ngài

by Debbie Thủy
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/TghdIjzav08

Lu-ca 18:1-8

Trong thành kia có một người quan án không công bình, chỉ chăm lợi cho chính mình, bách hại dân lành. Cũng trong thành ấy có một người đàn bà góa bị oan. Bà đến nài xin quan thực thi công lý cho bà với kẻ nghịch cùng bà. Quan chẳng mảy may đoái thương sự khốn cùng của bà.

Biết quan không công bình nhưng bà cũng không có lựa chọn nào khác nên đành nhẫn nhục tiếp tục đến xin quan hết lần này tới lần khác, quan bị mệt mỏi, phiền lòng buộc phải giải quyết cho bà.

Trong thành này vẫn còn nhiều những quan án bất chính, cũng còn nhiều những cảnh đời khốn cùng, nghèo khổ bị oan ức. Nhưng trong thành này cũng có hơn mười Người Được Chọn của Đức Chúa Trời, là những người đang ngày đêm kêu cầu Ngài giải cứu cho thành này và Ngài hứa vì cớ họ Ngài sẽ không tiêu diệt thành này đâu.

Trong thành này vẫn có Đức Chúa Trời.

Đấng đang tìm kiếm những người có đức tin nơi Ngài và Ngài sẽ nhanh chóng xét lẽ công bình cho họ vì ngày đoán phạt của Ngài đã đến.

Vậy hỡi Những Người Được Chọn vì tình yêu với thành này hãy tiếp tục Bền Lòng Cầu Nguyện. Nếu các bạn đang thấy những nan đề gì của chính mình hay những người xung quanh hay trong chính đất nước mình, hãy kêu cầu Chúa. Và hãy nhớ rằng: ““Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1).

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin hãy đoái thương chúng con. Có những điều đang xảy đến với chúng con và với đất nước chúng con. Chúng con là những con người bé nhỏ chỉ biết nhìn trông nơi Chúa. Chúng con tin vào năng quyền của sự cầu nguyện. Chúng con biết Ngài mở sổ ghi chép từng lời cầu nguyện của chúng con. Xin hãy nhận lời chúng con và hành động theo ý muốn tốt lành của Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, amen!

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like