Home Dưỡng Linh Lời Cầu Nguyện Của Billy Graham Cho Một Năm Mới

Lời Cầu Nguyện Của Billy Graham Cho Một Năm Mới

by Billy Graham
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/c563XVIixpw

Lời cầu nguyện này của Billy Graham, được viết cho tờ Saturday Saturday Post năm 2008, và chúng ta vẫn liên hệ được sau hơn một thập kỷ.

“Cha của chúng con và Đức Chúa Trời của chúng con, khi chúng con đứng trước khởi đầu của đầu năm mới này, chúng con xưng nhận chúng con cần sự hiện diện của Ngài và sự hướng dẫn của Ngài khi chúng con đối mặt với tương lai.

Mỗi chúng con đều có hy vọng và trông cậy của mình trong năm ngoái, nhưng chỉ một mình Ngài biết điều gì mang lại cho chúng con và chỉ Ngài mới có thể cho chúng con sức mạnh và sự khôn ngoan mà chúng con sẽ cần để đáp ứng những thách thức đó. Vì vậy, xin hãy giúp chúng con khiêm tốn đặt tay mình vào tay của Ngài, tin tưởng Ngài và tìm kiếm ý muốn của Ngài cho cuộc sống của chúng con trong năm tới.

Giữa những điều không chắc chắn trong những ngày sắp tới giữa cuộc sống này, xin đảm bảo với chúng con về sự chắc chắn của tình yêu không thay đổi của Ngài.

Giữa những nỗi thất vọng và đau khổ không thể tránh khỏi trong cuộc đời này, hãy giúp chúng con hướng về Ngài vì sự yên tịnh và bình an của Ngài mà chúng con sẽ cần.

Giữa những cám dỗ của con người và sự kìm nén trong ý chí bướng bỉnh của chúng con trong cuộc đời này, xin giúp chúng con không lạc lối mà có can đảm để làm những gì đúng trong tầm mắt của Ngài, bằng bất cứ giá nào.

Và giữa những bận tâm và theo đuổi hàng ngày của chúng con, hãy mở mắt chúng con trước những nỗi buồn và sự bất công của thế giới đang bị tổn thương, và giúp chúng con đáp lại bằng lòng trắc ẩn và hy sinh cho những người không thân thiện và thiếu thốn. Nguyện sự cầu nguyện không ngừng của chúng con như Thi thiên xưa: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng (Thi thiên 119: 33).

Chúng con cầu nguyện cho quốc gia và các nhà lãnh đạo chúng con trong những thời điểm khó khăn này, và cho tất cả những người đang tìm cách mang lại hòa bình và công lý cho thế giới nguy hiểm và đầy rắc rối của chúng con. Chúng con đặc biệt cầu nguyện cho sự bảo vệ của Ngài đối với tất cả những người phục vụ trong lực lượng vũ trang của chúng con và chúng con cảm ơn Ngài vì họ đã cam kết bảo vệ các quyền tự do của chúng con, thậm chí phải trả giá bằng chính mạng sống của họ. Xin Chúa hãy ở cùng với gia đình của họ, và đảm bảo với họ về tình yêu và sự quan tâm của Ngài dành cho họ.

Xin Chúa mang các quốc gia bị chia rẽ lại với nhau, và cho chúng con một tầm nhìn lớn hơn về những gì Ngài sẽ làm cho chúng con. Lời của Ngài nhắc nhở chúng con “Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay” (Thi thiên 33:12).

Khi chúng con nhìn lại năm vừa qua, chúng con cảm ơn Ngài vì lòng nhân từ của Ngài đối với chúng con vượt xa những gì chúng con xứng đáng nhận được. Có thể chúng con không bao giờ đoán trước sự tốt lành trong quá khứ của Ngài hoặc quên đi tất cả lòng thương xót của Ngài đối với chúng con, nhưng những điều đó đã dẫn chúng con đến sự ăn năn và cam kết mới để Ngài thành nền tảng và trung tâm của cuộc sống của chúng con trong năm nay.

Và vì vậy, Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì lời hứa và hy vọng của năm mới này, và chúng con mong chờ nó với kỳ vọng và niềm tin. Con xin nhân danh Chúa và Cứu Chúa của chúng con, là Đấng mà sự chết và sự sống lại của Ngài đã cho chúng con hy vọng ở thế giới đời này và thế giới sẽ đến. Amen.”

Dịch : Mymy

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like