Home Việt Nam Australia: Lễ Bế Mạc Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Úc Châu Lần Thứ VI

Australia: Lễ Bế Mạc Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Úc Châu Lần Thứ VI

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 9 giờ 30 ngày thứ hai 31/12/2018 vừa qua, lễ Bế mạc Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc châu lần thứ VI đã được long trọng cử hành tại Federation University, Mt Helen Campus (Ballarat), University Dr, Mount Helen Vic 3350. Cảm tạ Chúa về những ơn phước Chúa đã ban cho Ban Tổ chức và tôi con Chúa hiện diện suốt những ngày tham dự Đại hội.

Tôi con Chúa trong Ban Tổ chức cầu nguyện trước giờ làm lễ bế mạc Đại hội

Qua các chương trình Bồi linh, Huấn luyện và Hội thảo do Ban tố chức cậy vào ơn Chúa thực hiện đã mang lại sự khích lệ rất lớn cho con dân Chúa hiện diện.

Quang cảnh chương trình Lễ Bế mạc tại phòng nhóm chính

Trong giờ tôn vinh Chúa, các bạn trẻ là Thanh Thiếu nhi Hội Thánh, Ban Âm nhạc phục vụ Đại hội lần lượt tôn cao Danh Chúa oai quyền trên đất bằng những bài thánh ca hướng về chủ đề Đại hội lần này: “Thực Hiện Đại Mạng Lệnh“.

Ban hát lễ: Thanh niên, Thiếu niên, Thiếu nhi và Âm nhạc góp phần tôn vinh Chúa 

Lời Chúa được Mục sư Phan Phước Lành giảng dạy qua sự thông dịch của Mục sư Đoàn Hưng Khôi đã mang đến tôi con Chúa hiện diện tinh thần “Ra Đi Thực Hiện Đại Mạng Lệnh” và mang kết quả cho nhà Chúa qua việc nhiều tôi con Chúa đáp ứng lời kêu gọi dâng mình phục Chúa theo ơn Cha sai.

MS Phan Phước Lành giảng Lời Chúa, MS Đoàn Hưng Khôi thông dịch (Song ngữ)

Mục sư đoàn cầu nguyện cho tôi con Chúa đáp ứng lời kêu gọi

Hội Thánh cùng chung dự “Thánh Lễ Tiệc Thánh” do Mục sư Ngô Minh Quang và Mục Sư Nguyễn Hùng ban phát.

MS Ngô Minh Quang, MS Nguyễn Hùng Vương thực hiện “Thánh Lễ Tiệc Thánh”

Mục sư Trần Văn Hùng, Quản nhiệm HTTL Melbourne thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tri ân tôi con Chúa hiện diện và trao quyền đăng cai tổ chức Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Lần Thứ VII sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2020 tại Sydney, NSW, Australia.

MS Nguyễn Hùng Vương tiếp nhận cờ luân lưu tổ chức Đại Hội lần VII

Chương trình được kết thúc 12 giờ 30 cùng ngày sau lời tuyên bố bế mạc của Mục sư Ngô Minh Quang, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc châu.

MS Ngô Minh Quang, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc Châu đọc diễn văn và tuyên bố bế mạc Đại hội

 

Bình Luận:

You may also like