Home Dưỡng Linh Một Câu Chuyện Phải Kể

Một Câu Chuyện Phải Kể

by Inspiration Ministries
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/Az0Zp6wx93Y

“Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài; từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm; Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần.” (Thi thiên 96:1-4 BTT)

Henry Ernest Nichol dự định trở thành kỹ sư, nhưng rồi ông lại quyết định học ngành âm nhạc. Sinh ra vào giai đoạn năm 1862 ở miền đông nước Anh, ông tham gia phong trào Trường Chủ nhật tại Anh, và thường xuyên viết các bài thánh ca.

Năm 1896, khi Nichol 34 tuổi, ông được cảm động trong lòng khi thấy nhu cầu đem Phúc Âm đến với muôn người. Ông thấy đây là một mục tiêu then chốt cho mỗi tín hữu và thể hiện niềm đam mê chinh phục linh hồn tội nhân qua bài thánh ca có tên “Chúng Ta Có Một Câu Chuyện Phải Kể Cho Tất Cả Muôn Nước Được Biết” (“We’ve a Story to Tell to the Nation”).

Ông viết, câu chuyện này “sẽ khiến lòng người ta thay đổi và hướng về điều ngay“. Đây là “câu chuyện về chân lý và lòng thương xót, câu chuyện về hòa bình và ánh sáng.” Ông biết rằng Chúa Giê-xu là giải pháp cho mọi nan đề của thế giới, và ông tuyên bố rằng: “Vì đêm tối sẽ chuyển sang bình minh, và bình minh chuyển sang ban ngày; và vương quốc vĩ đại của Đấng Christ sẽ đến trên trái đất, là vương quốc của tình yêu và ánh sáng”.

Đây là một câu chuyện sẽ khiến lòng của muôn dân hướng về Đức Chúa Trời, một bài hát chiến thắng cái ác và phá tan gươm giáo. Và là sứ điệp bày tỏ cho thế giới thấy rằng “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” và con người khắp nơi đều “có thể đến với lẽ thật của Đức Chúa Trời”.

Mọi dân tộc đều vẫn còn đang cần sứ điệp ấy. Và nhu cầu nầy thật cấp thiết! Việc “thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân” là trách nhiệm, là nghĩa vụ, và niềm vui của mỗi chúng ta.

Hôm nay, nguyện Chúa đặt vào lòng bạn gánh nặng về sự cứu rỗi dành cho muôn dân. Xin cầu nguyện để Đức Thánh Linh hành động, hầu cho mọi cánh cửa sẽ được mở ra, mọi mắt sẽ xem thấy, và nhiều cuộc đời sẽ được thay đổi.

Lời Cầu Nguyện cho Hôm Nay:

Lạy Chúa, xin đặt vào lòng con gánh nặng về sự cứu rỗi cho người nhà của con – cho cha, mẹ, anh chị em con, cho họ hàng hai bên nội ngoại chưa tiếp nhận Chúa; cho láng giềng của con, cho những người bạn thân và chưa thân, cho những người mà con đang có mối quan hệ trong công ăn việc làm của con. Chúa ơi, muôn dân thì rất xa nhưng người thân của con chung quanh chính là thế giới của con. Xin Cha bắt đầu cứu họ qua cuộc đời của con. Amen

Biên dịch: Agnes Le và Ân Điển

Nguồn: Inspiration.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like