Home Quốc Tế Ba Ngày Truyền Giảng Tại Port Harcourt, Nigeria – Sự Cứu Rỗi, Phép Lạ và Chữa Lành cùng diễn ra trong Danh Chúa Giê-Su

Ba Ngày Truyền Giảng Tại Port Harcourt, Nigeria – Sự Cứu Rỗi, Phép Lạ và Chữa Lành cùng diễn ra trong Danh Chúa Giê-Su

by Sưu Tầm
30 đọc

Hình ảnh từ Mục vụ Christ For All Nations (tạm dịch: Đấng Christ cho các quốc gia) với nhà truyền giáo Daniel Kolenda.

Bình Luận:

You may also like