Home Văn Nghệ THIÊN NHIÊN BÀI HỌC CHO NGƯỜI 

THIÊN NHIÊN BÀI HỌC CHO NGƯỜI 

by Thanh Hữu
30 đọc

Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. ̣(1 Sử-ký 29:12)

Thiên nhiên Chúa tạo cho người,
Muôn vật cung ứng, vừa nơi bảo tồn.
Để ta sống giữa càn khôn,
Thân hồn biết Chúa, biết tôn thờ Ngài.

Khi ta không biết phải, sai
Thiên nhiên học cụ dạy bài cho ta:
Gẫm xem Chúa dạy Giô-na,
Bất tuân chạy trốn. Ông ta xuống tàu.

Chúa dùng bão tố dâng cao,
Ném ông xuống biển xiết bao kinh hoàng,
Chúa dùng cá lớn sẵn sàng,
Nuốt ông vào bụng, lặn ngàn đáy sâu.

Ăn năn ông đã khẩn cầu,
Chúa thương xót bảo cá sâu vào bờ.
Mửa ông lên bãi biển khô
Tiếp tục mục đích giảng rao tin mừng.

Đi rao giảng một ngày đường,
Mong xong bổn phận, không thương xót người.
Có cây dưa mọc xanh tươi,
Chúa dùng phủ bóng làm nguôi nắng hồng.

Chúa dùng sâu bọ tấn công,
Cắn dây dưa héo làm ông buồn phiền.
Mặt trời, gió nóng tiếp liên,
Khiến ông bực tức ước nguyền chết đi.

Chúa dạy: con hãy nghĩ suy,
Dây dưa nhỏ bé đáng gì tiếc thương ?
Một đêm nó mọc bên đường,
Một đêm nó chết, sầu vương làm gì?

Ni-ni-ne, thành lớn uy nghi,
Mười hai vạn đã khóc quì kiêng ăn.
Người người hối lỗi ăn năn,
Sao Ta không tiếc, cản ngăn lửa hừng?

Thiên nhiên bài học không ngừng,
Bày tỏ ân điển tình thương Chúa Trời.
Bạn tôi quyết hãy vâng lời,
Làm theo ý Chúa để đời thăng hoa.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like