Home Tin Lành HÃY TRẢ LẠI

HÃY TRẢ LẠI

by Thanh Hữu
30 đọc

Vua Si-ru cũng trả lại những vật dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va mà Nê-bu-cát-nết-sa đã đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem (Êxơra 1:7)

Dân sự Chúa, đã bao lần tủi nhục,
Chịu dưới quyền đô hộ của ngoại bang.
Họ cướp đi bao báu vật, bạc vàng
Những khí dụng đền thờ tôn vinh Chúa,

Khi dân sự, biết ăn năn trở lại,
Biết hạ mình, vâng phục Chúa toàn năng.
Chúa khiến lòng kẻ thù nghịch băn khoăn,
Phải trả lại những bạc vàng cướp mất.

Đã bao lần, quyền tối tăm vật chất,
Lẻn vào hồn, tâm trí cướp bình an.
Đã lấy đi nguồn sung mãn thiên đàng
Như báu vật thân hồn em. Thánh thất.

Em từng khóc vì nhiều lần đánh mất,
Nguồn an vui, thỏa nguyện trong tâm hồn.
Chị từng buồn để lệ nhỏ tràn tuôn,
Vì hạnh phúc gia đình tan mây khói.

Em ăn năn, em quyết tâm đòi lại,
Những ân lành, nguồn sung mãn Chúa ban.
Chúa ban cho, trong ân sủng ngút ngàn,
Ai dám cướp lấy niềm vui phước hạnh?

Em tin Chúa nhận quyền uy lớn mạnh,
Để giải trừ, để ra lệnh Satan.
Dùng uy danh Giê-su sống thiên đàng,
Em bẻ gãy phá tan quyền tăm tối.

Trong danh Chúa, nguồn Linh năng mở lối.
Em tiêu trừ, chống trả với ác linh,
Như cọp beo, sư tử đang rập rình.
Muốn vồ nuốt thân hồn em yếu đuối.

Trong Linh năng, em quyết lòng xua đuổi,
Những đau buồn, những kiêu ngạo, vãn than.
Những đam mê, những sợ hãi cơ hàn,
Em công bố nhận bình an thịnh vượng.

Nhìn hoa nở, nhìn chim trời bay lượn,
Em thỏa lòng vui hưởng phước trời ban.
Ngắm trăng thanh, ngắm sao sáng trên ngàn,
Em mãn nguyện, lòng biết ơn Chân Chúa.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2018

Bình Luận:

You may also like