Home Chuyên Đề Sự Khác Biệt Giữa Sự Cất Lên và Sự Tái Lâm Là Gì?

Sự Khác Biệt Giữa Sự Cất Lên và Sự Tái Lâm Là Gì?

by Crosswalk.com
30 đọc

Đây là một trong những hiểu nhầm lớn nhất mà tôi nghe được với lời tiên tri. Sự Cất Lên và Sự Tái Lâm thường bị nhầm lẫn, nhưng chúng là hai sự kiện riêng biệt nhau trên dòng thời gian tiên tri của Chúa.

Đầu tiên, Sự Cất Lên là khi Đấng Christ trở lại và cất lên tất cả Cơ Đốc Nhân vẫn còn ở trên đất này và sự sống lại của tất cả những người đã chết và cất họ lên thiên đàng với Ngài. Phao-lô đang nói về Sự Cất Lên trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17 đoạn mà ông viết: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên-sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không-trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.”

Sự Cất Lên là sự bảo vệ của Chúa dành cho các thánh đồ Ngài khỏi Năm Đại Nạn, 7 năm của sự phán xét sẽ trút đổ trên đất. Có một số người tranh luận về thời kỳ Năm Đại Nạn sẽ bắt đầu trước Sự Cất Lên. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng “cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus-Christ” (Rô-ma 8:1), và tôi tin rằng Hội Thánh sẽ không phải trải qua sự phán xét mà Chúa đã lên kế hoạch cho thời điểm đó.

Cuối cùng, tại thời điểm kết thúc 7 năm, Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Đây là Sự Đến Lần Hai (Sự Tái Lâm) của Ngài. Thời điểm này Ngài đến trên đất không phải dưới hình hài nhi khiêm nhường nữa nhưng là Vua vinh hiển và đầy năng quyền trên vũ trụ, được vây quanh bởi tất cả các thánh đồ Ngài. Ngài sẽ chiến thắng tại trận chiến Ha-ma-ghê-đôn và thiết lập vương quốc Ngài trên đất.

Tóm lại, đây là một vài sự khác biệt ngắn gọn để ghi nhớ về hai sự kiện này:

Tại Sự Cất Lên, Chúa Giê-xu đến các thánh đồ Ngài. Còn Sự Tái Lâm, Ngài đến với các thánh đồ Ngài.

Tại Sự Cất Lên Chúa Giê-xu chưa đặt chân trên trái đất. Còn Sự Tái Lâm, đôi chân Ngài chạm xuống trên Núi Ô-li-ve và Ngài sẽ cai trị trên đất.

Tại Sự Cất Lên, Chúa Giê-xu đến với một sự phước hạnh dành cho các thánh đồ Ngài. Còn Sự Tái Lâm, Ngài mang sự phán xét cho những kẻ đã khước từ Ngài.

Sự Cất Lên có thể xảy ra tại bất kỳ khoảnh khắc nào, nhưng chúng ta biết Sự Tái Lâm xảy ra 7 năm sau khi có Sự Cất Lên.

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like