Home Tin tức Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Tin Lành Tỉnh An Giang Năm 2018

Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Tin Lành Tỉnh An Giang Năm 2018

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Hội đồng Bồi linh các Hội Thánh Tin Lành (HTTL) khu vực tỉnh An Giang lần thứ 24 được Ban Đại diện (BĐD) long trọng khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày thứ ba 19/06/2018 tại HTTL Long Xuyên, số 2 đường Hùng Vương, Tp. Long Xuyên. Diễn giả cho chương trình  Bồi linh: MS Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN MN.

Hiện diện trong ngày Hội đồng Bồi linh gồm có:

MS Thái Phước Trường – Hội trường HTTLVN MN; MS Lê Hoàng Long – UV TLH; MS Lê Tấn Cam – Trưởng BĐD tỉnh An Giang; MS Nguyễn Bình Tín – Trưởng BĐD tỉnh Kiên Giang và trên 400 tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh cùng về tham dự.

Hội đồng được nghe Mục sư Hội trưởng giảng dạy Lời Chúa chủ đề: RAO TRUYỀN TIN LÀNH qua 2 chương trình:

+ Chương trình Khai mạc – Bồi linh: 

MS Trần Hiếu Nghĩa – UV BĐD, Quản nhiệm HT Châu Đốc dẫn chương trình; MS Lê Hoàng Long cầu nguyện khai lễ; Mục sư Lê Tấn Cam giới thiệu chào mừng tôi con Chúa hiện diện và tuyên bố khai mạc Hội đồng.

Sau những bài hát tôn vinh Chúa của các Hội Thánh: Long Xuyên – Tân Hiệp (Kiên Giang) – Tân Châu, Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng đã dùng lời Chúa khích lệ Hội đồng qua sứ điệp bồi linh Rao Truyền Tin Lành, Kinh Thánh nền tảng: “Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15b). Qua Lời Chúa đầy tớ Chúa hướng mọi người nhận thức muốn phục vụ Chúa lãnh vực truyền giáo đạt kết quả: chúng ta cần phải có tinh thần yêu mến,  phục vụ Chúa tùy theo ơn Chúa ban, sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì danh Chúa, luôn luôn thực hiện đại mạng lệnh Chúa giao: quyết đi khắp nơi rao giảng Tin Lành trong giai đoạn hiện tại. MS Dương Hữu Thắng – UV BĐD, Quản nhiệm HT Tân Châu cầu nguyện đáp ứng sứ điệp bồi linh khai mạc.

Chương trình khai mạc, bồi linh được kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của MS Lê Hoàng Long.

+ Chương trình Bế mạc –  Bồi linh: 

MSNC Nguyễn An Khánh – Quản nhiệm HT Long Xuyên hướng dẫn chương trình  Hội đồng ngợi khen Chúa Thánh ca 328 (Dắt Về Chúa) & Thánh ca 858 (Phải Nhìn Thấy Chúa Trong Anh) hướng Hội Thánh lòng dặn lòng trung tín rao truyền danh Chúa đến với nhiều người chưa biết Chúa Giê-xu – Ngài là ai? Quyết tâm tìm chiên lạc quay về cùng Cha Thánh kính yêu. MS Nguyễn Bình Tín cầu nguyện dâng chương trình bồi linh, bế mạc lên cho Chúa tể trị và điều hướng.

Sau khi các ban hát lễ HT Châu Đốc – Mỹ Luông – Bình Đức – Núi Sập và Ban Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh An Giang tôn vinh Chúa, Mục sư Hội trưởng ban sứ điệp Rao Truyền Tin Lành phần tiếp theo dựa trên Kinh Thánh nền tảng Mac 4:26-32. Diễn giả kêu gọi con dân Chúa phải nhờ sức Chúa để từ bỏ bản ngã, sống hầu việc Chúa theo  Thánh ý Ngài, hầu danh Chúa được vinh hiển, chắc chắn mỗi một người trong chúng ta sẽ được Chúa ban năng lực mang lại kết quả về cho nhà Chúa càng hơn. MS Cao Văn Hoàng – nguyên Nhân sự Đại diện, nguyên Quản nhiệm HT Long Xuyên hiện đang Quản nhiệm HT Biên Hòa cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Tạ ơn Chúa qua Hội đồng Bồi linh tỉnh An Giang lần thứ 24 con dân Chúa  được khích lệ càng hơn trên bước đường thờ phượng hầu việc Chúa, nhận được sự kêu gọi của Chúa cam kết cùng Hội Thánh – tiến lên phục vụ nhà Chúa mạnh mẽ hơn ngỏ hầu đáp ứng sự sai phái của Chúa lãnh vực truyền giáo như nội dung bài thánh ca 315 ”Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên” đến từ ban hát lễ Chấp sự các Hội Thánh trong khu vực tỉnh An Giang góp phần Tôn Vinh Chúa chiều nay.

Hội đồng Bồi linh lần thứ 24 tỉnh An Giang được khép lại tràn đầy ơn phước Chúa lúc 15h 40 sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Hội trưởng Thái Phước Trường. Mọi người đều vui vẻ thỏa lòng chia tay nhau, hẹn gặp lại tại kỳ Hội đồng Bồi linh tỉnh An Giang lần thứ 25 vào năm 2019.

Những hình ảnh ghi nhận:

Nhà thờ Tin Lành Long Xuyên

Quang cảnh buổi lễ

MS Trần Hiếu Nghĩa hướng dẫn chương trình Bồi linh – Khai mạc

MS Lê Tấn Cam giới thiệu, chào mừng & tuyên bố khai mạc

MS Lê Hoàng Long cầu nguyện khai lễ

Ban hát lễ HT Long Xuyên

Ban hát lễ HT Tân Hiệp

Ông bà Mục sư, Truyền đạo tôn vinh Chúa

Ban hát lễ HT Tân Châu

MS Thái Phước Trường – Hội trưởng giảng dạy Lời Chúa

MS Dương Hữu Thắng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa tại lễ khai mạc

MSNC Nguyễn An Khánh dẫn chương trình Bồi linh – Bế mạc

MS Nguyễn Bình Tín cầu nguyện dâng chương trình Bồi linh- Bế mạc lên cho Chúa

Ban hát lễ HT Châu Đốc

Ban hát lễ HT Mỹ Luông & HT Bình Đức

Ban hát lễ HT Núi Sập

Ban Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh An Giang tôn vinh Chúa

MS Cao Văn Hoàng cầu nguyện tạ ơn Chúa đáp ứng sứ điệp bồi linh

Hình lưu niệm – Hội đồng Bồi linh lần thứ 24 tại HT Long Xuyên

 

Bình Luận:

You may also like