Home Chuyên Đề 3 Cách Để Lại Tin Cậy Chúa Sau Những Thời Khắc Khó Khăn

3 Cách Để Lại Tin Cậy Chúa Sau Những Thời Khắc Khó Khăn

by Crosswalk.com
30 đọc

Nếu bạn từng tự nhủ với bản thân rằng “Đáng lẽ điều này không được phép xảy ra” thì tôi biết chắc bạn cảm thấy thế nào.

Lúc tôi 19 tuổi, tôi cũng đã tự nhủ với bản thân mình như vậy khi tôi phát hiện cha bị nghiện rượu và cha mẹ tôi đã li dị. Tôi lớn lên trong nhà thờ vì thế đó là điều cuối cùng tôi có thể tưởng tượng sẽ xảy ra với gia đình mình. Mọi thứ mang lại cho tôi sự an ninh dường như đổ sụp dưới chân tôi. Tôi thắc mắc sao Chúa không giữ cho gia đình tôi luôn bên nhau. Sao Ngài không ngăn cản sự đổ vỡ này xảy ra? Sao Ngài dường như chỉ đứng ngoài cuộc vậy?

Sự yên ủi đến – và câu trả lời còn đó – khi tôi tình cờ đọc câu Kinh Thánh này:

Vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta,” CHÚA tuyên bố như vậy. “Vì trời cao hơn đất bao nhiêu Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi; Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9).

Cứ như thể Chúa đang phán “Ta biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, Cindi, và mặc dù con không hiểu, con vẫn phải tin cậy Ta qua chuyện này.” Sau đó tôi nhận ra hiểu lý do tại sao tôi bị tổn thương không còn quá quan trọng nữa, hơn hết tôi cần tin cậy nơi Đấng, trong tình yêu thương, đang cho phép nỗi đau xảy ra.

Và hôm đó tôi chọn tin cậy Chúa, hơn là hỏi Ngài. Và tôi có thể thành thật nói với bạn ngày hôm nay rằng, gần 30 năm sau đó, Chúa đã hành động để hoàn cảnh làm lợi cho cuộc đời tôi (bằng cách khiến tôi tin Ngài sâu sắc hơn và chỉ cho tôi thấy làm thế nào để thương xót những người đã gây tổn thương), trong cả cuộc đời của cha tôi, bây giờ đã cai rượu được 30 năm và đang mục vụ cho vô số những người nghiện rượu khác, và cả trong cuộc sống của những thành viên khác trong gia đình tôi. Có phải Chúa đã tạo ra tình huống đau khổ cho gia đình tôi không? Không hề. Nhưng Ngài có thể hành động để đem đến những mục tiêu qua những sự tổn thương của chúng ta.

Thường thì cuộc sống không diễn ra theo ý của chúng ta, nhưng đừng dù chỉ là một phút nghĩ rằng mọi thứ xảy đến trong đời bạn đều khiến Chúa không ngờ tới.

Sau 30 năm trong mục vụ phụ nữ, cũng như đã trải qua những tổn thương trong chính cuộc đời mình (tôi đã đề cập một chút ở trên), thì tôi có thể đảm bảo với bạn rằng Chúa có lí do và Ngài biết những gì Ngài đang làm trong khi cho phép những gì làm tan vỡ bạn, từ từ lôi kéo bạn xuống dốc, hoặc đưa tới cho bạn sự đau khổ xảy ra.

Trong quyển, Khi một người Nữ Vượt Qua Những Nổi Đau của Cuộc Sống , tôi đưa ra mười bước hướng đến sự chữa lành và trọn vẹn. Bước đầu tiên là nhận ra một lí do và mục đích đằng sau nỗi đau của bạn. Tôi biết là nói thì dễ hơn làm vì vậy hãy để tôi đưa cho bạn ba cách thực tế để bắt đầu tin cậy Đức Chúa Trời yêu thương, biết tất cả mọi điều này – kể cả khi bạn đang bị tổn thương:

  1. Cảm Tạ Chúa ngay trong cơn hoạn nạn

Kinh Thánh có chép “trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Để nói được câu “Cảm ơn Ngài, Chúa ơi, mặc dù con không thể hiểu được điều này” không chỉ là hành động vâng phục trong việc sống theo ý muốn của Chúa trong đời sống bạn, mà còn là một hành động của đức tin nữa. (Và trong sách Hê-bê-rơ 11:6 có chép “không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời…). Bạn có thể thực hành được bước đức tin và vâng phục quan trọng này ngay bây giờ bằng việc cảm ơn Ngài cho mỗi kí ức đau buồn mà bạn có, chứ không phải bởi vì bạn cảm thấy biết ơn, nhưng bởi vì bạn đã được truyền lệnh để cảm tạ… và bởi vì bạn khao khát làm đẹp lòng Ngài không?

  1. Nói Với Chúa Là Bạn Đã Sẵn Sàng Trưởng Thành

Những lần bị tổn thương là cơ hội để phát triển sự gần gũi hơn với Chúa. Hãy nói với Chúa là bạn đã sẵn sàng để nhìn xem và nhận biết Ngài theo cách mà Ngài mong muốn. Bằng cách này bạn đang đặt để vị trí của  mình nơi mà Ngài có thể dạy dỗ bạn về những gì mà Ngài muốn bạn học biết. Giê-rê-mi 29:13 có chép “Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.” Khi bạn nói “Chúa ơi, con đã sẵn sàng để trưởng thành” cũng là một cách khác để tìm kiếm Chúa và công việc rèn dũa của Ngài trong đời bạn.

  1. Tin Cậy Tiến Trình Này

Ngay cả khi bạn không thể thấy được bất cứ điều gì tốt đẹp ra từ sự tổn thương của mình, thì hãy cứ tin cậy tiến trình mà Chúa đang cho phép bạn trải qua là để chuẩn bị cho bạn một điều lớn lao hơn về sau. Ngài đã thực sự làm, mọi điều, mọi sự “cho những người yêu kính Đức Chúa Trời…” (Rô-ma 8:28). Và câu kế tiếp cho chúng ta biết cách mà Đức Chúa Trời khiến tất cả mọi việc hiệp lại vì lợi ích của chúng ta: Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định trước cho họ nên giống như hình ảnh Con của Ngài…” (Rô-ma 8:29). Vì vậy nếu bạn đang trải sự đau khổ và bạn không thể hiểu được điều này, thì hãy cứ tin cậy là Chúa đang hành động trên nhân cách của bạn để bạn càng giống Chúa Giê-xu hơn. Thêm nữa, khi chúng ta nghĩ về những gì mà Đấng Christ đã chịu thay cho chúng ta để chúng ta có thể ở với Ngài vào một ngày không xa.

Vì vậy hôm nay hãy bắt đầu tin cậy vào một Đấng yêu bạn và sẽ không để cho bất cứ điều gì đụng chạm đến đời sống bạn mà không thông qua bàn tay yêu thương của Ngài trước tiên cho những lí do mà Ngài cho phép xảy đến. Chúa muốn bạn càng giống Ngài hơn.

Bạn có thể thực hiện bước quan trọng này để tin cậy Ngài có một lí do cho sự tổn thương trong đời bạn không?

Dịch: Chớp Êban

Nguồn: crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like