Home Quốc Tế Tham Gia Truyền Giáo, Chuyến Đi Truyền Giáo Ngắn Hạn Và Ích Lợi Thực Tế

Tham Gia Truyền Giáo, Chuyến Đi Truyền Giáo Ngắn Hạn Và Ích Lợi Thực Tế

by Van Anh
30 đọc

Theo khảo sát của Cộng Sự Khải Tượng (đại diện là Giáo Sĩ Han Cheon Ho) dành cho 125 sinh viên đã tôt nghiệp PSP cho thấy tác động của các chuyến công tác ngắn hạn đối với những người có tinh thần tập thể là rất quan trọng. Trong số những người tham gia khảo sát, có 84.6% người trả lời rằng ‘việc tham gia truyền giáo, và các chuyến đi truyền giáo ngắn hạn mang lại ích lợi’, 48% còn lại trả lời là có kế hoạch truyền giáo ngắn hạn trong năm 2018.

Địa điểm được trả lời là muốn đến thăm hay đã đến thăm là Đông Nam Á (46.6%) , Tây Nam Á(21.6%), Châu Phi (19%), Trung Á (17.2%), Trung Đông (7.8%), Nam Mĩ (10.3%).

Cộng sự Khải Tượng cho hay số đông nghiêng về những người đi tới khu vực châu Á, và giảm tại khu vực Trung Á. Điều này cho thấy rẳng việc truyền giáo tại khu vực trung tâm đang bị kiểm soát mạnh.

Tuy nhiên câu trả lời về mục tiêu rèn luyện cho truyền giáo khá tiêu cực. Người trả lời “ có mục tiêu tham dự khóa huấn luyện cho hoạt động truyền  giáo” là 6,5% , 44% còn lại là” không muốn tham gia “và 52.4% còn lại là “không biết rõ”. Cộng Sự Khải Tượng cho biết: “Thông thường, với truyền giáo ngắn hạn, mọi người thường có thái độ không tích cực đối với việc chuẩn bị cho chuyến đi.”

Một mặt khác, Cộng Sự Khải Tượng đã tiến hành cải tiến chương trình huấn luyện cho những người chuẩn bị truyền giáo ngắn hạn và những người quan tâm đến truyền giáo từ tháng 3. Quá trình huấn luyện về kinh thánh, lịch sử , văn hóa, chiến lược trong vòng 12 tuần là quá trình huấn luyện được biết đến trên toàn thế giới và đã có trên 300,000 người được đào tạo tại Hàn Quốc.

Từ tháng 4 /2018 trường Truyền Giáo Ngắn Hạn 4 tuần được thay đổi, đây là chương trình được phát triển bởi Hội Đồng Truyền Giáo Ngắn Hạn Thế Kỷ 20, với mục đích giúp trang bị cho những chuyến truyền giáo ngắn hạn về các giai đoạn chuẩn bị, chiến lược và hoàn thiện sau cùng.

 

Mymy dịch

Nguồn: kidok.com

Ảnh: jw.org

Bình Luận:

You may also like