Home Dưỡng Linh Bản Án Cho Kẻ Cứng Lòng – Đa-ni-ên chương 5

Bản Án Cho Kẻ Cứng Lòng – Đa-ni-ên chương 5

by Debbie Thủy
30 đọc

Ông không biết sợ.

Ông nghĩ tại sao mình lại phải sợ chứ, vì tên của mình có nghĩa là được bảo vệ. Mình cũng đang được bảo vệ bởi bức tường thành dầy gần 10m, với hàng trăm cái cổng bằng đồng và những then gài bằng sắt. Phía trước bức tường ấy lại là một con sông lớn nữa, kẻ thù nào có thể vượt qua nó được.

Ông không sợ, vì ông thờ nhiều thần lắm. Thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ, bằng đá. Nếu thần này có quên ông thì vẫn còn thần khác lo cho ông.

Ông không sợ bởi các nước đều biết vua Ba-by-lôn kẻ đã từng làm rung rinh đất, day động các nước, làm cho thế gian thành đồng vắng. Lật đổ các thành, và chẳng hề buông tha kẻ bị tù về nhà mình.

Các nước nghe đến ông phải run sợ, còn ông không sợ ai. Ông cứ tận hưởng vui và say.

Dù đã biết việc Chúa từng phạt vua Nê-bu-cát-nết-sa vì kiêu ngạo dành vinh hiển của Chúa nhưng ông vẫn cứng lòng, vẫn ngạo mạn lấy các vật thánh trong đền thờ của Chúa ra để ăn uống cuồng điên cùng những thần có mắt không thấy, có tai không nghe, có miệng không nói được, những thần do tay con người tạo ra.

Ngay chính lúc ông đang tiệc tùng vui say thờ phượng những vị thần ấy, Chúa giáng bản cáo trạng xuống ông. Chính mắt ông thấy những ngón tay của bàn tay người hiện ra viết lên tường đối ngay nơi ông ngồi. Rằng Chúa đã đếm những ngày trị vì của ông và hôm nay là ngày Ngài sẽ chấm dứt nó bởi Ngài đã cân ông trên lẽ thật của Chúa và thấy ông quá thiếu và kém, nên Ngài sẽ lấy lại vương triều của ông và chia cho người Mê-Đi và Phe-rơ-sơ.

Ông biến sắc mặt, run rẩy, sợ hãi nhưng vẫn không ăn năn.

Ngay đêm hôm ấy, đạo binh của vua Si-ru đã tháo nước sông Ơ-phơ-rát khiến nước chảy đi nơi khác làm cho lòng sông khô cạn. Sau khi dễ dàng băng qua được dòng sông, Chúa đã giúp họ phá vỡ các cửa bằng đồng và bẻ gãy mọi then gài bằng sắt.
Ngay đêm hôm ấy, vua Bên-Xát-Sa bị ném xa khỏi lăng tẩm mình, như nhánh cây bị thối, như áo người bị giết bị xô xuống hố đá khác nào thây chết bị giày đạp dưới chân.
Ngay đêm hôm ấy, mọi vật báu chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín của vua Ba-by-lôn thuộc về vua Si-ru.

Bản án dành cho kẻ kiêu ngạo, kẻ bắt dân của Chúa đi phu tù mà chẳng khứng thả ra, làm đầy xứ mình những tượng chạm, vì thần tượng mà điên cuồng. Chúa đã cho Ba-by-lôn gần 70 năm để ăn năn nhưng vẫn cứng lòng, nay hạn đã hết, Ngài dùng chổi huỷ diệt mà quét nó, nó bị bại hoại, bị xiêu tó, bị vấp ngã, không ai dựng lại được.

Các thần hư không của nó cũng tan tác theo nó.

Hỡi những ai đã biết, đã nghe nhưng vẫn cứng lòng không chịu ăn năn, cứ vui cứ say đi nhưng hãy nhớ rằng ngày phán xét gần kề rồi. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, kiêu ngạo đi trước bại hoại sẽ theo sau.

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like