Home Hoa Kỳ Linh Cữu Mục Sư Billy Graham Được Trưng Bày Tại Sảnh Đường Quốc Hội Hoa Kỳ

Linh Cữu Mục Sư Billy Graham Được Trưng Bày Tại Sảnh Đường Quốc Hội Hoa Kỳ

by Van Anh
30 đọc

Theo tin từ Washington D.C., linh cữu của Mục sư Billy Graham sẽ được mang đến đặt tại sảnh đường của Quốc Hội Hoa Kỳ (US Capitol Rotunda) trong hai ngày 28/2 và 1/3/2018 để các nhân vật cao cấp trong chính phủ Hoa Kỳ và dân chúng có dịp đến viếng.

Đây là một vinh dự rất lớn mà Quốc Hội Hoa Kỳ dành cho một người có những cống hiến quan trọng.  Trong lịch sử Hoa Kỳ chỉ có 31 người nhận được vinh dự này.  Phần lớn trong số đó là các Tổng Thống Hoa Kỳ và những viên chức chính phủ. Mục sư Billy Graham là người dân thứ tư nhận được vinh dự này.

Trong bức thư công bố quyết định cho phép đặt linh cữu của Mục sư Billy Graham tại sảnh đường của Quốc Hội Hoa Kỳ, Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Paul Ryan ghi nhận Mục sư Billy Graham là người đã cố vấn cho 12 Tổng Thống Hoa Kỳ và đã giảng cho hàng triệu người qua radio, TV, và internet.

 

Nguồn: thuvientinlanh.org

Ảnh: nytimes.com

Bình Luận:

You may also like