Home Dưỡng Linh 5 Lời Cầu Nguyện Năng Quyền Thêm Lên Sự Vui Mừng

5 Lời Cầu Nguyện Năng Quyền Thêm Lên Sự Vui Mừng

by Christianstt.com
30 đọc

Trong hành trình bước đi theo Chúa chúng ta sẽ gặp vô số vấn đề. Sẽ có nhiều thử thách lớn nhỏ xảy đến, trở thành gánh nặng khiến chúng ta lo lắng, bất an. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta tập trung vào hoàn cảnh, Ngài muốn con cái Ngài đắm chìm trong sự bình an, vui thỏa trọn vẹn. Và điều Ngài muốn nhận lại từ chúng ta đó là sự tạ ơn và thỏa lòng.

Buổi sáng ngày hôm nay, hãy đến với Chúa bằng những lời cầu nguyện ngắn dưới đây và dẹp bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Cầu xin Ngài phục hồi sự vui mừng trong lòng chúng ta. Vì điều mà Đức Chúa Trời luôn muốn ban cho con cái Ngài đó một sự sống dư dật, sung mãn.

1. Hãy Chống Trả Ma Quỷ

“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.”Gia-cơ 4:7

Thưa Cha,

Ngài hứa rằng chính Thần Linh Chúa sẽ biến đổi và làm mới lại tâm trí của những ai tìm kiếm Ngài, để nhận biết được mọi ý muốn tốt lành, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.

Ngày hôm nay, con khiêm nhường phú dâng đời sống con lên cho Ngài. Xin hãy tiếp nhận và uốn nắn con. Dẫn con ra khỏi sự tối tăm và bước vào nơi sáng láng tuyệt vời của Ngài.

Xin ban cho con sự khôn ngoan và tỉnh thức trước sự lừa dối của ma-quỷ để sống một đời sống nên thánh mỗi ngày bởi sự hướng dẫn của Thánh Linh. Nguyện những điều chi chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, tốt lành, có nhân đức đáng khen thì con đều nghĩ đến (Phi-líp 4:8)

Thì giờ này, con cầu nguyện để những ai đang hết lòng tìm kiếm Ngài, sẽ thấy Ngài. Vì Lời Ngài phán rằng “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng (Giê-rê-mi 29:13). Những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Con cầu nguyện rằng mọi ý nghĩ của con ngày hôm nay sẽ hướng về Ngài.

Tạ ơn Chúa con cầu nguyện, Amen.

2. Chiến Thắng Sự Ganh Tị

“Lòng con đừng ganh tị với kẻ tội lỗi, nhưng hàng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Vì chắc chắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp, Và hy vọng của con sẽ chẳng thành ra luống công.”Châm-ngôn 23:17 (TTHĐ)

Thưa Cha,

Sống trong thế gian này, có những lúc lòng con ganh tị với nhiều người vì cớ họ có những điều mà con không có, tiền tài, địa vị, danh vọng, ngoại hình và mọi điều khác… Nhưng con biết rằng, Chúa tạo nên mỗi người cách đặc biệt. Từ ngoại hình cho đến những ân tứ Ngài ban, không ai giống ai hết. Xin tha thứ cho con vì đôi khi con vẫn để lòng so đo với những gì họ có.

Cha ơi, con cầu nguyện, xin giúp con không bị Sa-tan lừa dối, nuôi sự ganh tị với lối sống và sự thành công của những người khác. Xin giúp con thỏa lòng dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Vì sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn (1Ti-mô-thê 6:6). Con tin vào sự khôn ngoan và tốt lành của Ngài. Vì con biết rằng Ngài đã nghe mọi lời cầu nguyện của con và sẽ làm những điều tốt nhất cho con vào đúng thời điểm trọn vẹn của Ngài.

Vì ai gieo giống chi, sẽ gặt giống nấy (Ga-la-ti 6:7). Xin dạy dỗ con bước đi trên con đường ngay thẳng và giúp con gieo những hạt giống của sự công bình, yêu thương. Vì nguồn vui và sự bình an của con chỉ đến từ một mình Ngài mà thôi.

Tạ ơn Chúa con cầu nguyện, Amen.

3. Lòng Vui Mừng

“Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.”Châm-ngôn 17:22

Thưa Cha,

Nhiều lúc thật khó để luôn giữ cho lòng được vui mừng, đặc biệt là khi con phải trải qua những thử thách quá đỗi trong cuộc đời về tài chính hoặc bị bạn bè dối gạt; hay đối mặt với nhiều vấn đề xảy ra, lợi ích sinh tồn, mâu thuẫn gia đình, áp lực công việc…

Nhưng Cha ơi, trong mọi sự, xin giúp con luôn tìm kiếm Ngài trước hết và đắm chìm trong sự hiện diện Ngài, để niềm vui của Ngài ngập tràn, làm thỏa cơn khát của linh hồn con. Xin giúp con thay vì để tâm vào những nan đề và lằm bằm; con sẽ dâng lời ngợi khen Ngài vì biết rằng mọi sự hoạn nạn nhẹ và tạm sẽ sanh cho con sự cao trọng đời đời vô lượng vô biên (2Cô-rinh-tô 4:17). Và mỗi khi con tạ ơn Ngài, mọi nan đề sẽ không còn lớn nữa.

Vì lời Ngài hứa với con rằng Ngài sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con (Phục-truyền 31:6). Con tin cậy và biết chắc rằng Ngài sẽ ban cho con điều lòng con ước ao và không từ chối điều gì môi con cầu xin (Thi-thiên 21:2). Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài đời đời được tôn cao. Con sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài không thôi.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen!

4. Niềm Vui Của Sự Ban Cho

“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”Công-vụ 20:35

Lạy Cha,

Tạ ơn Cha vì sự ban cho của Ngài không xiết kể trên cuộc đời con. Chén con đầy tràn niềm vui và phước hạnh của Thiên Đàng vì Ngài đãi con cách dư dật luôn.

Cha ơi, ngày hôm nay con cầu nguyện cho những người anh chị em trên khắp thế giới, tại các quốc gia, những người đang gặp thiếu thốn trong nhu cầu của mình, xin hãy gửi đại sứ của Ngài, đến để giúp đỡ họ trong mọi sự cần dùng, từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Để qua đó họ sẽ thấy được sự giàu có và tốt lành của Ngài và nhận ra rằng chỉ  một mình Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất thỏa mãn được mọi nhu cầu của họ.

Xin mở lòng con và khiến chính con trở thành một trong những ống dẫn phước của Ngài cho những người khác bằng cách sẵn sàng ban cho rời rộng như chính Ngài đã chúc phước cho con. Vì con biết rằng không phải ban cho là mất đi, nhưng đó là cách để con nhận lại phước hạnh bội phần hơn. Và một khi chia sẻ với những người khác, niềm vui của Ngài sẽ đầy tràn trong lòng con. Con tin cậy nơi sự giàu có của Ngài và tin chắc rằng Ngài sẽ ban cho mỗi chúng con đủ mọi sự cần dùng.

Xin giúp con tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt ten rét làm hư hại, thay vì tích trữ những của cải không chắc chắn ở trên đất này. Vì của cải con ở đâu, lòng con sẽ ở đó. Xin giúp con làm theo sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, sẵn sàng dâng hiến và ban cho cách vui lòng, Amen.

5. Cầu Xin Sự Bình An Trong Gia Đình.

Cha ơi, tạ ơn Ngài vì loài người ở một mình không tốt; và vì vậy ngày hôm nay chúng con vui mừng khi được ở trong những gia đình nhỏ của vương quốc Đức Chúa Trời trên đất này.

Tạ ơn Cha vì sự tể trị và gìn giữ từng người trong gia đình con. Cám ơn Ngài vì đã ban cho chúng con sức khỏe, tình yêu thương để chúng con nâng đỡ nhau trong đời sống này.

Xin giúp thắt chặt mỗi chúng con bằng sợi dây yêu thương của Ngài để mỗi ngày bước đi trong sự trông cậy. Con cầu nguyện cho đức tin hiệp nhất trong gia đình mình. Cha ơi, xin hãy biến đổi tấm lòng của những người chưa tin nhận Chúa trong gia đình con, khiến họ trở nên mềm mại. Cũng xin giúp con sống tin kính, ngay thẳng trước mặt Chúa. Để qua chính đời sống con, đức tin của con nơi Ngài sẽ ảnh hưởng đến những người trong gia đình và họ sẽ quay trở lại đầu phục Ngài.

Xin gìn giữ chúng con khỏi tệ nạn, bạo hành, bạo lực, ganh ghét, mắng nhiếc, mê tín, thù hận và tất cả những sự gian ác của thế gian suy đồi này. Nguyện Chúa là Đấng làm chủ gia đình con, vì Lời Ngài phán rằng một người tin thì cả nhà được cứu (Công-vụ 16:31). Con bám chắc vào lời hứa này và hoàn toàn trông cậy thời điểm tốt lành của Ngài. Con công bố rằng, cuộc đời nào có Chúa làm chủ, cuộc đời đó phước hạnh. Gia đình nào có Chúa làm chủ, gia đình đó được phước.

Cảm ơn Ngài con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu, Amen.

——————

Phi-líp 4:4,7,11“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi.”

Phi-líp 4:7“Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”

Phi-líp 4:11“Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy.”

Thi-thiên 21:6 “Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, Khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa.”

Phục-truyền 16:17 “Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like