Home Thánh Kinh Hàng Ngày  Tạ Ơn Và Trông Cậy

 Tạ Ơn Và Trông Cậy

by Sưu Tầm
30 đọc

“Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vậy nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác?”Lu-ca 12:25-26

Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh là điều không hề dễ dàng!

Mọi nan đề xảy đến đều khiến chúng ta mệt mỏi và khiếp sợ. Chúng ta thường có xu hướng để tâm vào những khó khăn xảy đến và tự tìm cách giải quyết thay vì bước ngay vào sự cầu nguyện để cầu hỏi ý Chúa. Và điều khó nhất là cảm tạ Chúa vì nghịch cảnh xảy đến.

Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta thường xem xét những khó khăn trước mắt và so chúng với sức lực vốn có của bản thân. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một lượng năng lực giống nhau mỗi ngày, song không phải vậy! Ngày của chúng ta càng khó khăn, Chúa càng ban cho chúng ta nhiều quyền năng và sức lực thiên thượng giúp chúng ta có thể đối mặt với thử thách.

“Vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” Ma-thi-ơ 6:34

Chúa không hứa với chúng ta rằng hành trình bước đi với Ngài sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng Ngài hứa sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta với nghịch cảnh. Ngài biết rõ mỗi ngày sẽ mang đến cho chúng ta những điều gì và Ngài ban cho đủ sức cho ngày đó.

Việc chúng ta nhận được sức lực từ Chúa dựa trên hai điều: hoàn cảnh khó khăn như thế nào, và chúng ta sẵn sàng trông cậy vào sự giúp đỡ của Chúa tới đâu. Và bạn biết không? Khi chúng ta lựa chọn dâng lời tạ ơn Chúa ngay trong hoạn nạn, tất cả quyền lực của sự tối tăm không thống trị tâm trí của chúng ta nữa. Dâng lời tạ ơn Chúa từ những điều nhỏ nhất Ngài làm cho kẻ thù phải khiếp sợ trong trận chiến chống lại chúng ta.

Ngày hôm nay, hãy coi những thử thách đầy khó khăn bạn đang đối mặt là cơ hội để nhận được quyền năng từ Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin Ngài ban cho bạn tất cả những gì bạn cần và trông xem điều Ngài sẽ làm.

Thay vì nói với Chúa rằng bạn có một nan đề lớn, thì hãy nói với nan đề đó rằng bạn có một Đức Chúa Trời RẤT LỚN. Nếu Chúa đã thành tín với bạn ngày hôm qua, bạn có đủ lý do để tin cậy Ngài vào ngày mai!

Đức Chúa Trời vui lòng khi thấy các con cái Ngài ngợi khen và tạ ơn Ngài. Hãy cảm tạ Chúa vì tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy ra, bạn sẽ thấy mọi thử thách không hề lớn như bạn tưởng:

   “Cha ơi,

Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm! (Ca-thương 3:23).

Cảm ơn Ngài vì tất cả mọi điều xảy ra trong cuộc đời con. Con biết ơn Chúa vì Ngài tể trị trên mọi sự và hằng chăm sóc con. Dù đôi lúc con thường nhìn vào hoàn cảnh của mình trong sự bất lực; cố gắng tự vùng vẫy để giải quyết, nhưng con nhận ra rằng, không bởi sức lực của Ngài thì con chẳng thể làm gì được.

Ngày hôm nay cho đến về sau, xin dạy con cách trông cậy hoàn toàn quyền tể trị của Đức Chúa Trời và không dựa vào sức riêng của mình nữa. Vì Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Chúa và lấy Chúa làm sự trông cậy mình. Người đó sẽ như cây trồng nơi bờ suối, gặp hạn hán cũng chẳng phương hại gì. (Giê-rê-mi 17:7-8).

Xin hãy tha thứ cho sự yếu đuối của con và giúp con sống biết ơn Ngài không chỉ trong lời nói nhưng được bày tỏ rõ ràng qua cuộc đời con. Xin giúp con không nhìn vào hoàn cảnh theo cách của thế gian nhưng nhìn mọi sự theo cách của Ngài. Chúa biết rõ quá khứ, hiện tại và tương lai của con. Và con biết chắc rằng những thử thách xảy đến không phải để phá hủy con nhưng để kéo con gần lại với Ngài và biến đổi con trở thành người Ngài muốn.

Tạ ơn Chúa vì sau mỗi lần vượt qua thử thách, con càng kinh nghiệm được quyền năng lớn lao, vĩ đại của Ngài và được mạnh mẽ hơn rất nhiều. Con công bố với mọi nan đề xảy đến rằng con có một Đức Chúa Trời rất lớn và Ngài là Đấng chăm sóc con. Xin biến đổi con mọi bề trong đức tin và sự trông cậy, để được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:13). Mỗi khi hoạn nạn xảy đến, thay vì lằm bằm, mệt mỏi, xin giúp con biến tất cả những nan đề đó thành lời tạ ơn.

Linh hồn con ước ao được sống đẹp lòng Ngài. Sức mạnh của Ngài trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Và con mạnh mẽ, nhưng chỉ ở trong Ngài mà thôi. Con chọn sẽ làm hết mọi điều con có thể và để Chúa làm mọi điều còn lại! Tạ ơn Chúa vì đã lắng nghe lời cầu nguyện của con.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.”

———-

“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài;” – Hê-bơ-rơ 12:28

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Sưu tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like