Home Thánh Kinh Hàng Ngày 5 Lời Cầu Nguyện Quyền Năng Để Bắt Đầu Buổi Sáng

5 Lời Cầu Nguyện Quyền Năng Để Bắt Đầu Buổi Sáng

by Christianstt.com
30 đọc

Trong cuộc sống, mỗi khi vội vã, bị phân tâm hoặc đang phải nhanh chóng chạy cho kịp giờ, chúng ta thường quên cầu nguyện. Và điều này xảy ra trong hầu hết mỗi chúng ta.

Bắt đầu một ngày mới, không có nền tảng vững chắc của sự cầu nguyện chẳng khác nào bỏ bữa sáng. Chắc chắn sớm thôi, chúng ta sẽ thấy mệt mỏi và lúng túng. Thật khó để có thể đương đầu với những thử thách xảy đến trong ngày với một tâm linh yếu đuối rối bời.

Kinh thánh nói rằng, “Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh:  người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.”Gia-cơ 5:16. Lời cầu nguyện được ví như hơi thở, giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ để đối mặt với bất cứ vấn đề gì xảy ra trong ngày.

Hãy mặc lấy khí giới chống lại mũi tên của kẻ thù; đứng vững vàng trong lẽ thật để không bị đánh bại bằng những lời cầu nguyện dưới đây:

1. CẦU XIN SỰ BẢO VỆ.

Thưa Cha, con đến trước mặt Ngài tuôn đổ tấm lòng mình và chúc tụng Ngài, là Chúa bình an, Chúa của con. Cầu xin Ngài đổ đầy Thánh Linh Ngài trong lòng con. Bao bọc con dưới bóng cánh Ngài và giữ con an toàn khỏi những sự tấn công của ma quỷ; vì Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng toàn năng. Cha ơi, Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con, là Đức Chúa Trời con. Con tin cậy nơi Ngài (Thi-thiên 91:1-2)

Thi giờ này con cầu xin Chúa bẻ gãy mọi xiềng xích và những mưu kế của Sa-tan đang nhắm vào đời sống con và những người thân của con. Con cầu xin sự khôn ngoan của Chúa để con nhận thức rõ những điều đang diễn ra và nhờ cậy Chúa giúp đỡ con bước qua mọi cám dỗ và nan để cách bình an. Và xin Cha thêm lên cho con một đức tin mạnh mẽ, để mỗi lần vượt qua thử thách con sẽ càng trở nên mạnh mẽ và trông cậy Ngài hơn.

Xin giúp con chỉ nói ra những điều mà Chúa muốn con nói, làm những điều mà Chúa muốn con làm, và chỉ suy nghĩ những ý nghĩ mà Ngài đặt để trong con. Nguyện những điều con làm đem lại vinh hiển cho Ngài và bày tỏ hình ảnh của Chúa Giê-xu qua đời sống con.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

2. MẶC LẤY KHÍ GIỚI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

“Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ.”Ê-phê-sô 6:11

Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân,

Con chúc tạ Chúa buổi sáng ngày hôm nay, nguyện ngôi và nước Ngài đời đời vinh hiển. Cha ơi, con đến trước mặt Ngài hạ lòng cầu xin Cha giúp con mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời giúp bảo vệ con khỏi bẫy của Sa-tan, khiến con đứng vững trước mặt kẻ thù.

Xin giúp con lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình;  dùng sự sẵn sàng của Tin-lành bình an mà làm giày dép để con có thể đem tin mừng đến cho những người khác; cũng lấy đức tin làm thuẫn đỡ; đội mão trụ của sự cứu chuộc, cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời, nhờ đó con sẽ dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.

Cầu xin Chúa làm chủ tâm trí con và đặt ý tưởng Ngài vào suy nghĩ của con. Xin giúp con mỗi ngày hướng sự tập trung vào Chúa; phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, xin giúp con nghĩ đến (Phi-líp 4:8).

Tạ ơn Cha. Con công bố rằng con thuộc về Ngài, ở trong Ngài và Ngài là Chúa của con. Con sẽ chẳng hề rúng động. Amen.

3. LÒNG BIẾT ƠN ĐEM ĐẾN SỰ VUI MỪNG

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì, Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.”  – Thi-thiên 118:1

Thưa Chúa, là Đức Chúa Trời nhân từ và đầy lòng thương xót!

Tạ ơn Cha vì một ngày nữa lại đến, một ngày mới để chúng con được yêu thương và dâng lời cảm tạ lên cho Ngài. Tạ ơn Cha vì tình yêu và sự ban cho của Ngài không xiết kể trên cuộc đời chúng con.

Cha ơi, xin giúp con có một tâm lòng biết ơn Chúa, không chỉ trong lúc bình yên thịnh vượng, nhưng ngay cả khi thử thách, nan đề đang bủa vây cuộc đời con, con vẫn sẽ dâng lời cảm tạ Chúa. Vì mọi sự hiệp lại đều có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Con biết rằng mọi điều xảy ra trong cuộc đời con đều ở dưới sự tể trị của Chúa, và dù trong hoàn cảnh nào con cũng công bố rằng con được phước.

Tạ ơn Cha vì đã ban cho con sức khỏe, chỗ ở, đồ ăn đủ dùng, gia đình và những người bạn. Tạ ơn Chúa Giê-xu, bởi sự cứu chuộc Ngài, con được tự do khỏi tội lỗi và sự trói buộc của Sa-tan.

Con dâng lời tạ ơn và ngợi khen Ngài vì đã ban Con một rất yêu dấu của Ngài xuống thế giới này, chết trên thập tự giá để con được làm hòa với Đức Chúa Trời và được sống với Ngài đời đời.

Vì sự vui mừng của Đức Giê-hô-va là sức mạnh của con; xin giúp con bước đi bởi sức mạnh đó và chia sẻ sự vui mừng với những người xung quanh con. Nguyện Chúa được bày tỏ qua đời sống của con để nhiều người hơn nữa biết đến Ngài và tìm kiếm Ngài. Amen.

4. CẦU XIN ĐỨC THÁNH LINH ẤN CHỨNG

“Vả, Đấng làm cho vững bền chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi”

2 Cô-rinh-tô 1:21-22

Tạ ơn Chúa Giê-xu, vì đã chết cho con.

Vì dòng huyết đổ ra bởi con Đức Chúa Trời mà con được đồng kế tự với Đấng Christ, và được làm con nuôi của Ngài.

Tạ ơn Chúa vì địa vị làm con của Ngài khiến con trở nên mạnh mẽ, nhận được sự dẫn dắt của Thánh linh, được biến đổi một đời sống nên thánh và được cứu chuộc.

Tạ ơn Cha vì kẻ thù không còn bất cứ quyền gì trên con nữa và chúng không thể chạm đến con nếu không có sự cho phép của Ngài.

Xin giúp con bước đi và đầu phục Đức Thánh Linh, là Đấng sống trong lòng con và ấn chứng cho con cho đến ngày cứu chuộc. Xin ban cho con sự khôn ngoan và dẫn con bước đi trong Lẽ Thật của Ngài để con không làm buồn long Đức Thánh Linh. Xin nuôi dưỡng bông trái của Ngài trong lòng con để con ngày càng trở nên giống như Đấng Christ.

Xin tha thứ và cáo trách trong lòng con, chỉ ra cho con những tội con phạm mà con không biết. Tạ ơn Chúa Giê-xu vì chính huyết của Ngài đã gột sạch con khỏi mọi tội lỗi, và con không còn sống trong sự hư mất nữa.

Cám ơn Chúa Thánh Linh vì đã ngự vào lòng con và ấn chứng cho con. Con là một tội nhân được cứu bởi Ân điển của Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu, Amen.

5. HÃY CẢM TẠ ƠN PHƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

“Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”

– Cô-lô-se 3:17

Chúa ơi,

Xin giúp con vâng phục ý muốn và lắng nghe lời phán êm dịu của Ngài để con được sống trong sự chúc phước của Chúa. Vì lời Chúa phán với con rằng Ngài sẽ chúc phước cho những ai nghe và làm theo lời Ngài phán.

Xin ban cho con một tấm lòng vâng phục trọn vẹn, để chính con trở thành phước của Chúa tới mọi nơi con đi. Nguyện phước Chúa tuôn tràn trên các con trẻ, các gia đình, và những người xung quanh con, vì con tìm thấy sự no đủ ở chỉ một mình Chúa mà thôi.

Xin Ngài khiến con bày tỏ tình yêu và phước hạnh của Chúa cho những người con gặp, để họ thấy Chúa qua đời sống con. Lời Chúa phán rằng: “Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho các ngươi thêm mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Xin giữ con trong mối thông công mật thiết với Ngài mỗi ngày, vì con biết rằng chỉ ở trong Ngài con tìm được phước hạnh và bình an thật.

Chúc tụng Chúa là Vua lớn trên cả trái đất. Sự nhân từ, thành tín và quyền năng lớn lao của Ngài còn đến đời đời.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

———–

Hãy sốt sắng trong sự cầu nguyện, bạn sẽ được bảo vệ, được ban bình an và sức lực để chống chọi với tất cả những gì ngày hôm nay đem đến cho bạn. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và ban phước cho bạn, Ngài yêu bạn và Ngài có chương trình tuyệt vời cho những ai tìm kiếm Ngài.  Hãy bước đi mỗi ngày với Chúa trong mối thông công trò chuyện với Ngài, để Ngài hướng dẫn bạn vượt qua mọi nan đề một cách màu nhiệm. Vì chúng ta đều biết rằng, cầu nguyện là vũ khí tối ưu nhất chống lại Sa-tan.

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.con

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like