Home Văn Nghệ Tìm Xem Nhà Ở Thiên Đàng

Tìm Xem Nhà Ở Thiên Đàng

by Thanh Hữu
30 đọc

Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó. (Giăng 14:3)

Ta thử bấm, vào trong “Google Map”,
Để tìm xem nhà mình ở thiên đàng.
Nó tầm thường, hay xinh đẹp cao sang?
Chúa sắm sẵn, khi tạo dựng trời đất.[i]

Nhà thiên quốc, phải chăng bằng vật chất ?
Bằng công trình, với gỗ đá bê-tông?
Được xây cất, bên cảnh đẹp bờ sông?
Trang hoàng với những bức tranh tuyệt tác?

Nhà thiên quốc, được dựng xây tọa lạc,
Nơi thị thành, chốn phồn thịnh thủ đô.
Để ngắm xem vua vĩ đại chí cao,
Nghe thiên sứ, cùng muôn dân ca ngợi. [ii]

Nhà thiên quốc là nơi ta mong đợi,
Không như nhà, bằng vật liệu trần gian.
Nhưng tạo bằng các chất liệu cao sang,[iii]
Chúa sắm sẵn từ khi Ngài sáng thế..

Nơi thiên quốc, vui mừng, không giọt lệ, [iv]
Không thù hằn, tranh chấp kiện tụng nhau.
Không tật nguyền, bệnh hoan hoặc ốm đau, [v]
Thân thể mới trong linh năng vinh hiển. [vi]

Vương quốc Chúa đầy tình yêu thể hiện,
Trên muôn loài vạn vật với tín nhân.
Luôn hân hoan, trong mãn nguyện dự phần,
Vào quản trị trong quyền uy Cứu Chúa.[vii]  

Vương quốc Chúa, không do ta chọn lựa,
Không biệt tài, không đạo đức cá nhân.
Mà do lòng thương xót Chúa muôn phần,
Đã cứu vớt, thứ tha và ban tặng.[viii]

Bạn cùng tôi, mở lòng ra tiếp nhận,
Ân sủng trời đang rải khặp trần gian.[ix]
Để mai đây, ta vút cánh thiên đàng,
Trong vinh hiển, cùng thánh nhân ca ngợi.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] Ma-thi-ơ 25:34 

[ii] Khải-huyền 19:5-6

[iii] 2 Cô-rinh-tô 5:1, Khải-huyền 21:20-21  

[iv] Khải-huyền 7:17 

[v] Khải-huyền 21:4 

[vi] Ma-thi-ơ 13:43.

[vii] Ma-thi-ơ 19:28

[viii] Ê-phê-sô 2:8

[ix] Tít 2:11 , Phi-líp 1:2

Bình Luận:

You may also like