Home Thánh Kinh Hàng Ngày Hãy Đến Thờ Lạy Và Chúc Tán Chúa

Hãy Đến Thờ Lạy Và Chúc Tán Chúa

by Christianstt.com
30 đọc

“Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi! Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi; Chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, Và là chiên tay Ngài dìu dắt.” Thi-thiên 95:6-7

Lạy Cha!

Chúng con tôn thờ Ngài! Hỡi Đức Chúa Trời toàn năng! Ôi chúng con quý mến và ngợi ca Danh Ngài! Chúng con yêu mến Ngài vì Ngài là Chúa của sự vĩ đại!  Ngài là Đức Chúa Trời của sự Vinh hiển!

Tạ ơn Cha vì Ngài đã yêu chúng con và ban cho chúng con mọi sự cần dùng trước cả khi chúng con cầu xin. Chẳng có một ai giống như Ngài, thưa Chúa.  Ngài tuyệt vời và trọn vẹn trong mọi sự. Con đến trong sự hiện diện của Ngài hôm nay để Thánh Linh Chúa tràn đầy tấm lòng và linh hồn con.

Tình yêu Ngài dành cho nhân loại thật quá đỗi tuyệt vời. Ngài làm nguôi cơn khát của chúng con. Con quỳ dưới chân Ngài và nhướn mắt lên chăm xem Chúa, ở trong sự hiện diện Ngài con tìm thấy nơi nương náu mình; vì Ngài đã khiến con được mạnh sức.

Trong Danh Chúa Giê-xu, con mở mắt và tai mình để tìm kiếm và lắng nghe tiếng Chúa, để nhận lãnh mọi điều con đã tin tưởng. Ha-lê-lu-gia!

Con tôn kính Cha với tất cả mọi sự ở trong con và giao phó trọn vẹn cuộc đời con cho mục đích của Ngài. Vì Ngài là Chúa của con!  Con cần có Ngài!  Con tin cậy trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu và biết rằng con luôn được bình an và an toàn tuyệt đối trong cánh tay Ngài.

Tạ ơn Cha con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu, Amen.

——-

Phục truyền 10:21 “Ấy chính Ngài là sự vinh quang ngươi và là Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã làm những việc lớn lao và đáng kinh nầy, mà mắt ngươi đã thấy.”

 1 Sử-ký 16:23-24 “Hỡi người khắp thế gian, khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va;  Ngày ngày hãy tỏ ra sự chứng cứu của Ngài!  Trong các nước hãy thuật sự vinh hiển của Ngài; Tại muôn dân khá kể những công việc mầu của Ngài.”

 Giê-rê-mi 20:13 “Hãy hát cho Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Vì Ngài đã giải cứu linh hồn kẻ nghèo nàn ra khỏi tay những kẻ ác.”

 Thi-thiên 16:8 “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.”

 Khải huyền 4:11 “Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.”

Hồng Ân biên dịch

Bởi Bevjoy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like