Home Tin tức Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Viện Thánh Kinh Thân Học – HTTLVN (MN)

Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Viện Thánh Kinh Thân Học – HTTLVN (MN)

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 9 giờ ngày thứ hai 17/7/2017, Hội Đồng Thẩm Vấn và Tấn Phong Mục Sư (HĐTV&TPMS) khu vực I, khu vực II và khu vực III đã phối họp tổ chức Lễ Tấn Phong Mục sư theo nghi thức HTTLVN cho 52 MSNC cầu lễ tại Viện Thánh Kinh Thần Học (VTKTH) – HTTLVN (MN).

Hiện diện trong buổi lễ gồm có:

MS Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN); MS Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch HĐGP; Các vị Mục sư trong HĐTV&TPMS: khu vực I; khu vực II; khu vực III  cùng khoảng trên 2000 tôi con Chúa từ khắp nơi về tham dự.

MS Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I TLH – Viện trưởng VTKTH – Trưởng ban tổ chức cũng là diễn giả cho buổi lễ. MS Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng thủ quỹ TLH – UV HĐTV&TPMS KV III hướng dẫn chương trình. MS Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II TLH cầu nguyện dâng chương trình lên cho Đức Chúa Trời tể trị.

Sau những bài hát tôn vinh Chúa của các ban hát lễ  MS Thái Phước Trường – Chủ tịch HĐTV&TPMS KV III trao sứ điệp Tấn Phong Mục sư với đề tài TÔI TỚ CHÚA, Kinh Thánh nền tảng Thi-thiên 78:70-72, câu gốc “Ngài cũng chọn Đa-vít là tôi tớ Ngài…..” (Thi-thiên 78:70a). Qua Lời Chúa dạy, MS diễn giả nhắc nhở toàn thể con dân Chúa diện diện, đặc biệt 52 vị MSNC đang cầu phong Mục sư: mọi người cần nhận thức – chính Đức Chúa Trời là đấng sai phái, đặt để chức vụ cho tôi con Chúa, :trước khi nhận lãnh trách nhiệm chăn giữ bầy chiên mà Chúa giao phó, nên nhìn lại chính mình mà hoàn thành trách nhiệm cách trọn vẹn, phải luôn luôn thể hiện hình ảnh Chúa qua việc làm chúng ta để thiên hạ có tầm nhìn tốt về Cơ Đốc nhân chân chính Chúa đẹp lòng. MS Trần Công Chánh – UV TLH – UV HĐTV&TPMS KV II, cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

MS Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký TLH – Chủ tịch HĐTV&TPMS KV II thực hiện nghi thức lễ tấn phong cho 52 MSNC cầu Lễ cách trang trọng, cảm tạ Chúa vì mọi sự diễn ra  đều làm vinh hiển Danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời. MS Phan Vinh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN) cầu nguyện đặc biệt cho chức vụ 52 tân Mục sư được tấn phong sau khi Mục sư đoàn cùng đặt tay hiệp lòng cầu nguyện. MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện  tạ ơn Chúa tất lễ.

Chương trình lễ tấn phong Mục sư được kết thúc thật đầy ơn Chúa lúc 11 giờ 40 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư trí sự Phan Chí Tâm.

Hình  ảnh liên quan buổi lễ tấn phong Mục sư:

Cổng ra vào VTKTH

Toàn cảnh bên trong VTKTH gồm: nhà thờ sưc chức 2500 chổ ngòi (bên trái),các phòng học (ở giữa) và dãy phòng ký túc xá (bên phải)

Quang cảnh buổi lễ (tầng dưới)

Quang cảnh buổi lễ (tầng gác lững)

MS Nguyễn Văn Ngọc hướng dẫn chương trình

Các thành viên trong HĐTV&TPMS – KV I; KV II và KV III

MS Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II TLH cầu nguyện khai lễ

Ông bà MS – TĐ góp phần tôn vinh Chúa

MS Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I TLH giảng dạy Lời Chúa

MS Trần Công Chánh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

MS Phan Quang Thiệu thực hiện nghi thức tấn phong Mục sư

MS Phan Văn Cử đọc biên bản của HĐTV&TPMS – KV I

MS Lưu Tự An đọc biên bản của HĐTV&TPMS – KV II

MS Lê Hoàng Long đọc biên bản của HĐTV&TPMS – KV III

Mục sư đoàn đặt tay và MS Phan Vĩnh Cự – Hội Trưởng HTTLVN (MN)  cầu nguyện cho 52 tân Mục sư

Ban hát lễ các HT cầu phong tôn vinh Chúa TC: Ơn Càng Thêm Ơn

MS Lê Hoàng Phúc -UV TLH chúc mừng tặng hoa tươi cho  các tân Mục sư

MS Nguyễn Thế Hiển – Phó Chủ tịch HĐGP chúc mừng tặng quà HĐGP

MS Trần Thế Thiên Phước – UV TLH đại diện các BĐD chúc mừng tặng quà

MS Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch HĐGP cầu nguyện tạ ơn Chúa tất lễ

MS trí sự Phan Chí Tâm cầu nguyện chúc phước

Bình Luận:

You may also like