Home Lời ChứngCầu Thay XIN CHA BAN CHO CHÚNG CON SỰ HIỂU BIẾT

XIN CHA BAN CHO CHÚNG CON SỰ HIỂU BIẾT

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Thưa Cha của chúng con! trong Danh Chúa Giê Xu, chúng con đến trước Ngài, chúng con dâng lời cầu nguyện của chúng con cho tất cả mọi người trong đền của Ngài, chúng con cảm ơn Cha về những ân tứ mà Ngài đã ban chúng con. (Ê-phê-sô 1:16)

Cảm ơn Cha cho chúng con Con của Ngài, là Đấng đã đến và cho chúng con sự hiểu biết để chúng con biết Ngài là Đấng chân thật. (1 Giăng5:)

Nhờ Cha mà chúng con được ở trong Đấng Christ, Đấng mà Cha đã làm nên sự khôn ngoan, công chính , thánh khiết và cứu chuộc cho chúng con. (1 Cô-rinh-tô 1:30)

Trong sự hiện diện của Đấng đầy sự thông biết  đó, chúng con  có mọi sự thông hiểu, bởi chỉ duy Ngài, Đấng ban sự khôn ngoan, chỉ từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. ( Châm ngôn 17:24, 28:5, 2:6)

Sự vui thích của chúng con là ở trong sự kính sợ và vâng lời Ngài. Nguyện chúng con sẽ không xét xử theo mắt mình, cũng chẳng phán quyết theo tai mình, nhưng sẽ xét xử trong sự công chính cho người cô thế và phán quyết công bằng cho người nhu mì trên đất. Nguyện chúng con sẽ chống lại thế gian bằng cây gậy nơi miệng mình, và lấy hơi thở của môi mình mà giết kẻ ác. Lấy sự công chính làm dây thắt lưng và sự thành tín làm dây ràng buộc. ( Ê-sai 11:3)

Cha ơi chúng con sẽ không ăn ở như người dại dột nhưng sẽ như người khôn ngoan,  sẽ dùng lối sống tốt đẹp của mình để bày tỏ những việc mình làm xuất phát từ sự khiêm nhu của lòng thông sáng. Đó là sự thanh sạch, hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối, để rồi chúng con sẽ được gặt lại những bông trái công chính từ những hạt giống mà chúng con đã gieo trong hòa bình. ( Gia cơ 3:13,17,18)

Cha ơi, chính Ngài là sự vững bền cho ngày  giờ của chúng con, là sự phong phú của ơn cứu rỗi, sự khôn ngoan và tri thức. Kính sợ Ngài là kho báu của chúng con. ( Ê sai 33:6)

Cảm ơn Cha đã xức dầu cho chúng con từ Đấng Thánh để tất cả chúng con đều có được đầy sự nhận biết này. (1 Giăng 2:20).

ST

 

 

Bình Luận:

You may also like