Home Dưỡng Linh BẠN ĐANG TÌM GÌ? (1Sa-mu-ên 9)

BẠN ĐANG TÌM GÌ? (1Sa-mu-ên 9)

by Lê Hằng
30 đọc

 

Bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta từng hỏi Chúa tại sao???

Tại sao con  phải hứng chịu điều này???

Tại sao con không nghe thấy tiếng Chúa trả lời????

Sau lơ đã đi tìm, ông đi khắp tỉnh này đến tình khác để tìm những con lừa cái đã mất. Từ tỉnh Ép-ra-im, khắp xứ Sa-li-sa, lại trải qua xứ Sa-lim, xứ Bên-gia-min, song cũng không gặp….Mệt mỏi và tuyệt vọng, ngày hôm nay đã là ngày thứ 2. Đêm nay cũng đã là đêm thứ 2. Đã hai đêm ông phải sống cái cảnh “Lang thang” ngoài đồng ruộng, phố chợ nơi “xứ người”.

Ông không biết  mình còn đủ sức để đi tìm nữa không, đầu gối ông trùng xuống, sức lực ông hao mòn. Đã 4 tỉnh rồi mà vẫn không thấy. Ông than thân trách phận, hoài niệm về cái đã mất.

Nhưng,  Đức Chúa Trời đã không ẩn mặt cùng ông. Ngài cũng không đến để trả lời lời cầu nguyện của ông. Ngài đến để bày tỏ cho Samuên một kế hoạch vĩ đại mà Ngài muốn giành cho cuộc đời ông.

Sa-mu-ên bình thản nói với Sau-Lơ:

-Ngươi sẽ được xức dầu làm vua của dân Y-sơ-ra-ên. Còn những lừa cái mà ngươi đã mất ba ngày nay, chớ lo lắng về chúng nó; vì đã kiếm được rồi. Vả lại, mọi vật quí trọng hơn hết trong Y-sơ-ra-ên đã dành cho ai? Há chẳng phải cho ngươi và cho cả nhà của cha ngươi sao?

Bạn thân mến, bạn đang mất điều gì? Và bạn đang mải mê đi tìm cái gì? Hãy giao phó nó cho Chúa. Chúa có một kế hoạch lớn hơn trên đời sống bạn. Nó tốt hơn những gì bạn đang tìm kiếm. Nó vĩ đại hơn nhưng gì bạn đang tưởng. Nó tuyệt vời hơn cả những gì bạn đang trông mong.

Đừng nản lòng, đừng tiếp tục ngồi đó mà hoài niệm về những cái đã mất, hay hỏi Chúa TẠI SAO nữa.

Chúa có lý do của Ngài khi chưa trả lời lời cầu nguyện của bạn. Nếu Ngài trả lời Sau-Lơ ngay từ thành đầu tiên thì ông đâu có đi đến thành thứ tư nữa, để rồi ông đâu có gặp được Sa-mu-ên để biết được kế hoạch của Chúa cho ông.

Vậy, hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh vì ý muôn của Ngài luôn lớn hơn suy nghĩ nhỏ bé của chúng ta.

 

Chúa yêu bạn, và Ngài lo cho đời sống bạn. Dù bạn đã mất cái đó 3 ngày hay đã 30 năm thì Chúa vẫn biết nó ở đâu, và Ngài đã tìm cho bạn rồi….

Vậy, đừng tìm nữa. Nhưng hãy giao phó mọi điều lo lắng mình cho Ngài và hãy để Ngài chỉ cho bạn biết kế hoạch của Ngài trên đời sống bạn.

Lạy Chúa, xin hãy giúp con biết kiên nhẫn chờ đợi điều Ngài hứa cùng chúng con. Xin giúp con biết vâng lời, và làm theo ý muốn của Ngài trên đời sống con. Amen.

Lê Hằng

Bình Luận:

You may also like