Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Jêsus

Ngày 19 – Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Jêsus

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus đã hiện ra với các môn đồ, những người đã quay trở lại công việc ngày đó của họ là những ngư dân, thậm chí cả sau khi đã gặp được Chúa phục sinh. Ngài kêu gọi họ một lần nữa như Ngài đã kêu gọi họ lần đầu tiên.

Giăng 21:1-14 

1 Sau đó, Đức Chúa Jêsus lại hiện ra với các môn đồ Ngài bên bờ biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra như sau: 2 Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Na-tha-na-ên, người thành Ca-na trong miền Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê, và hai môn đồ khác đang họp lại với nhau. 3 Si-môn Phi-e-rơ nói với họ: “Tôi đi đánh cá.” Những người kia đáp: “Chúng tôi đi với anh!” Họ đi ra, xuống thuyền, nhưng trong đêm ấy không bắt được gì cả.

4 Trời vừa sáng, Đức Chúa Jêsus đứng trên bờ, nhưng các môn đồ không biết đó là Đức Chúa Jêsus. 5 Đức Chúa Jêsus hỏi: “Các con ơi, không có con cá nào sao?” Họ đáp: “Thưa không.” 6 Ngài bảo: “Hãy thả lưới bên phải thuyền thì các con sẽ được.” Vậy, họ thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi kéo lên không xuể. 7 Môn đồ được Đức Chúa Jêsus yêu thương nói với Phi-e-rơ: “Ấy là Chúa!” Khi Si-môn Phi-e-rơ nghe rằng ấy là Chúa thì mặc áo vào (vì đang ở trần), rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đồ khác đi vào bằng thuyền, kéo theo một tay lưới đầy cá, vì chỉ cách bờ khoảng chín chục mét. 9 Vừa bước lên bờ, họ thấy tại đó có lửa than với cá đang nướng ở trên, và có bánh nữa. 10 Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Hãy đem một ít cá mà các con vừa đánh được lại đây.” 11 Si-môn Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn vào bờ. Dù nhiều cá như vậy, lưới vẫn không rách. 12 Đức Chúa Jêsus bảo: “Các con hãy lại dùng điểm tâm.” Không một ai trong các môn đồ dám hỏi Ngài: “Ông là ai?” Vì họ biết ấy là Chúa. 13 Đức Chúa Jêsus đến, lấy bánh trao cho họ, và cũng trao cá nữa. 14 Đây là lần thứ ba Đức Chúa Jêsus hiện ra với các môn đồ Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại.

Suy ngẫm và hiểu

Ngay cả sau khi đã gặp Đức Chúa Jêsus phục sinh hai lần, và nhận được sự kêu gọi của họ, các môn đồ đã quay trở lại với nghề cũ của họ. Phi-e-rơ đã xưng nhận và tương tự Thô-ma cũng đã xưng nhận, “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con”. Họ vẫn chưa nhận biết rằng sự phục sinh là sự làm thành lời hứa về vương quốc Đức Chúa Trời và nó đã mở ra một thời đại mới của lời hứa. Do vậy, họ vẫn chưa thể thực hiện sứ mạng rao giảng về sự phục sinh của Chúa cho thế gian. Vậy nên, Đức Chúa Jêsus lại đến với họ lần thứ ba. Một lần nữa, Đức Chúa Jêsus lại giải thích Ngài là ai, và các môn đồ tin Ngài phải ở đâu (c.1-14).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.3-6 Đức Chúa Jêsus cho phép các môn đồ Ngài lãng phí thời gian của họ trong việc cố gắng đánh cá vào thời gian tốt nhất (ban đêm), và sau đó giúp họ đánh cá vào buổi sáng bằng lời của Ngài. Bây giờ là lúc trung thành với sứ mệnh Đức Chúa Jêsus đã ban cho họ, và Đức Chúa Jêsus đã khiến các môn đồ nhận biết rằng nếu họ không vâng lời và trông cậy nơi Ngài, thì dù họ có điêu luyện và tài năng đến đâu, họ cũng không thể kết trái mà Chúa muốn. Hãy cầu nguyện để những thất bại và khó khăn của chúng ta trở thành những cơ hội và phước lành được biết Chúa và biết chính chúng ta càng hơn.

C.9-13 Đức Chúa Jêsus chuẩn bị bánh và cá cho bữa sáng, và cho các môn đồ ăn, những người đã mệt mỏi bởi cố gắng đánh cá suốt đêm. Các môn đồ hẳn là đã xấu hổ và lấy làm tiếc, và cũng có thể chẳng nói được lời nào, nhưng Đức Chúa Jêsus đã phán với họ trước. Hãy báo đáp tình yêu thương vô điều kiện mà Đức Chúa Jêsus dành cho chúng ta bằng tất cả những nỗ lực của chúng ta trung thành và thay đổi vì Ngài.

Tham khảo    

21:11 Những sự nỗ lực khác nhau đã được thực hiện để diễn giải số 153 bằng biểu tượng, nhưng nhiều khả năng hơn nó chỉ đơn giản biểu thị số cá đếm được. Những người đánh cá, theo thông lệ, đếm số cá trước khi bán chúng còn tươi tại chợ.

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài đã đến với chúng con để chúng con có thể nhận biết quyền năng của sự phục sinh của Ngài. Xin hãy giúp chúng con ở những nơi Ngài muốn chúng con có mặt.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sử Ký 17-19

Bình Luận:

You may also like