Home Tin tức Đăng ký điểm cầu nguyện “FESTIVAL YÊU HÀ NỘI”

Đăng ký điểm cầu nguyện “FESTIVAL YÊU HÀ NỘI”

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúng ta không chỉ kết ước 3′ cầu nguyện mỗi ngày cho Festival Yêu Hà Nội nhưng đã có hơn 300 Hội Thánh kết ước cầu nguyện hàng tuần cho đại hội. Để dân sự Chúa có thể tham dự được các buổi cầu nguyện cách thuận tiện kính mong các Mục sư, quý tôi tớ Chúa vui lòng đăng ký Hội thánh mình là điểm cầu nguyện, để con dân Chúa có thể đến và dự phần trong sự CẦU NGUYỆN dâng FESTIVAL YÊU HÀ NỘI lên cho Chúa.

Để triển khai Mục vụ Cầu nguyện hàng tuần cho Festival, kính đề nghị quý Mục sư, quý tôi tớ Chúa vui lòng đăng ký điểm cầu nguyện để có nhiều con dân Chúa quỳ gối cầu nguyện dâng Festival cho Chúa.

Bình Luận:

You may also like