Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Chuẩn Bị Để Chôn Cất Đức Chúa Jêsus

Ngày 17 – Chuẩn Bị Để Chôn Cất Đức Chúa Jêsus

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản đối Ma-ri đổ dầu thơm trị giá ba trăm đơ-ni-ê lên chân Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Jêsus phán bảo anh ta rằng cô chuẩn bi cho việc chôn cất Ngài.

Giăng 12:1-11

1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đến làng Bê-tha-ni là nơi ở của La-xa-rơ, người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. 2 Họ dọn tiệc đãi Ngài tại đó. Ma-thê phục vụ, còn La-xa-rơ là một trong số những người cùng ngồi bàn với Ngài. 3 Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Đức Chúa Jêsus, rồi dùng tóc mình lau chân Ngài. Mùi dầu thơm tỏa khắp nhà. 4 Nhưng một trong các môn đồ của Đức Chúa Jêsus là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ sau nầy phản Ngài, nói rằng: 5 “Sao không bán dầu thơm nầy lấy ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo?” 6 Anh ta nói vậy không phải vì quan tâm đến người nghèo, nhưng vì vốn là một tên trộm cắp, lại giữ túi tiền, nên anh ta thường lấy trộm tiền mà người ta bỏ vào đó. 7 Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy để cô ấy yên, vì cô ấy đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn cất Ta. 8 Các con luôn có người nghèo ở với mình, nhưng các con không có Ta mãi đâu.”

9 Một đám đông người Do Thái biết Đức Chúa Jêsus ở đó thì kéo đến, không phải chỉ vì Ngài mà thôi, nhưng cũng để xem La-xa-rơ, người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. 10 Cho nên các thầy tế lễ cả cũng định giết luôn La-xa-rơ nữa, 11 vì do anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin Đức Chúa Jêsus.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus dừng lại gần Bê-tha-ni trên đường Ngài đi tới Giê-ru-sa-lem dự Lễ Vượt Qua. Ở đó, La-xa-rơ, người đã được khiến sống lại từ kẻ chết, và các em của anh ấy đã mở một bữa tiệc dành cho Đức Chúa Jêsus, như một dấu hiệu của việc tạ ơn và kính trọng của họ. Trong chuyến viếng thăm của Ngài, Ma-ri đã đổ dầu thơm đắt tiền, trị giá gần bằng tiền công một năm, lên chân Đức Chúa Jêsus. Giu-đa, người ham tiền bạc, nhìn thấy hành động của Ma-ri như một sự lãng phí không cần thiết, nhưng Đức Chúa Jêsus thấy nó như việc chuẩn bị để chôn cất Ngài (c.1-18). Cùng một lúc, khi nhiều người chứng kiến sự sống lại của La-xa-rơ, bắt đầu tin Đức Chúa Jêsus, thì các thầy tế lễ cả lại âm mưu giết La-xa-rơ cũng như Đức Chúa Jêsus (c.9-11).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.7-8 Đức Chúa Jêsus chấp nhận sự hiến dâng của Ma-ri như là sự chuẩn bị để chôn cất Ngài. Ngài không có mặt để vui hưởng bữa tiệc linh đình, nhưng đã coi nó là sự khởi đầu thời gian của thập tự giá. Việc vâng theo thập tự giá đã bắt đầu trong tấm lòng của Đức Chúa Jêsus.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-11 La-xa-rơ đang sống minh chứng quyền năng phục sinh của Đức Chúa Jêsus, và bởi vì điều này, số người tin Đức Chúa Jêsus tăng lên. Việc này đặt Đức Chúa Jêsus vào sự nguy hiểm hơn của sự chết. Liệu người ta có đang đến tin Đức Chúa Jêsus qua việc nhìn thấy quyền năng phục sinh của Ngài được bày tỏ trong đời sống của chúng ta, hay không? Liệu chúng ta có đang chịu khổ vì Đức Chúa Jêsus bởi vì đời sống chúng ta bày tỏ chính Ngài, hay không?

Tham khảo

12:8 người nghèo. Lời đáp của Đức Chúa Jêsus ám chỉ đến Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:11, và vì vậy Ngài không ngăn cản việc giúp đỡ người nghèo. Các con không có Ta mãi đâu báo trước sự chết của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá đang đến và sự phục sinh và thăng thiên tiếp theo, cũng như sự ngắn ngủi của thời gian còn lại đối với các môn đồ dự phần trong chức vụ trên đất của Ngài.

12:10 Khi các thầy tế lễ cả lập kế hoạch giết La-xa-rơ, điều để lộ ra sự khước từ đáng kinh ngạc cho phép quan điểm của họ được thay đổi bởi những việc không thể phủ nhận được. Họ thà hủy bỏ bằng chứng hơn là thay đổi ý tưởng của mình. Đây là hành vi không hợp lý, nhưng tội lỗi tạo ra hành động phi lý.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy khiến chúng con là những chứng nhân có thể làm chứng về quyền năng phục sinh của Ngài để nhiều người hơn sẽ tin Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 1-4

Bình Luận:

You may also like