Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Phải Chăng Đây Là Đấng Christ?

Ngày 27 – Phải Chăng Đây Là Đấng Christ?

by SU Việt Nam
30 đọc

Một vài người trong đám đông nghe Đức Chúa Jêsus giảng dạy và bắt đầu đặt câu hỏi về lời tuyên bố là Đấng Christ của Đức Chúa Jêsus và vì thế, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si tìm cách bắt Ngài. Mặc dù vậy, những người khác trong đám đông đã chứng kiến các phép lạ Chúa làm và tin Ngài chính là Đấng Christ.

Giăng 7:25-36

25 Có vài người dân thành Giê-ru-sa-lem nói rằng: “Đây chẳng phải là người mà người ta tìm giết sao? 26 Xem kìa, ông ta nói một cách công khai mà họ không nói gì ông ta cả! Phải chăng những người có thẩm quyền đã thật sự biết ông ta là Đấng Christ? 27 Nhưng khi Đấng Christ đến thì không ai biết Ngài từ đâu đến, còn ông nầy thì chúng ta biết đến từ đâu.”

28 Khi đang dạy dỗ trong đền thờ, Đức Chúa Jêsus công bố: “Các ngươi biết Ta và cũng biết Ta từ đâu đến! Ta không tự mình đến, nhưng Đấng đã sai Ta đến là chân thật mà các ngươi không biết Ngài. 29 Còn Ta thì biết Ngài vì Ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai Ta.” 30 Vậy họ tìm cách bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài được vì giờ Ngài chưa đến. 31 Nhưng có nhiều người trong dân chúng tin Ngài và nói rằng: “Khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ làm nhiều dấu lạ hơn người nầy đã làm không?”

32 Người Pha-ri-si nghe những điều dân chúng xầm xì về Đức Chúa Jêsus nên họ và các thầy tế lễ cả sai các viên chức bảo vệ đền thờ đi bắt Ngài. 33 Vì vậy, Đức Chúa Jêsus nói rằng: “Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi Ta trở về với Đấng đã sai Ta. 34 Các ngươi sẽ tìm Ta nhưng không gặp; nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được.” 35 Những người Do Thái nói với nhau: “Người nầy định đi đâu mà chúng ta không tìm được? Có phải ông ta định đến với những kiều bào lưu lạc giữa những người Hi Lạp và dạy người Hi Lạp chăng? 36 Ông ta có ý gì khi nói: ‘Các ngươi sẽ tìm Ta nhưng không gặp,’ và ‘nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được’?” 

Suy ngẫm và hiểu 

Mặc dù các lãnh đạo Do Thái phủ nhận Đức Chúa Jêsus vì định kiến rằng chẳng có điều gì tốt đẹp (Đấng Christ) có thể ra từ Na-xa-rét cả (1:46), nhưng họ không thể ngăn cản nhiều người tin rằng Ngài là Đấng Christ. Khi cuộc khủng hoảng tâm lý lớn dần, thì những người Pha-ri-si và các thầy tế lễ cả vốn thù địch nhau thì nay âm mưu và tìm cách bắt Đức Chúa Jêsus. Nhưng thay vì trốn tránh những kẻ truy đuổi trong sợ hãi hoặc khuất phục chúng một cách hèn nhát, thì Đức Chúa Jêsus tiếp tục nói cách dạn dĩ. Bởi Ngài vốn biết giờ Ngài chưa đến (c.25-36).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.28-29 Đức Chúa Jêsus từ Đức Chúa Trời đến và Đức Chúa Trời đã sai Ngài đi. Tuy nhiên, những người Do Thái không thể nào kết nối Đức Chúa Jêsus, con trai một thợ mộc từ Na-xa-rét với Đức Chúa Trời được. Chẳng có con đường nào để chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời chỉ bằng tri thức hay hiểu biết thông thường, nếu không có sự tin kính hoặc những băn khoăn về sự huyền nhiệm của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.30-32 Những dấu lạ và sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus làm dấy lên những phản ứng trái chiều. Một số tức giận, tìm cách bắt giữ Ngài, trong khi số khác lại cảm động bởi những dấu lạ và tin Ngài. Thái độ chúng ta có khi chúng ta nghe lời Chúa là quan trọng. Vậy, chúng ta đang tiếp nhận lời Chúa, lời kêu gọi chúng ta đáp ứng bằng đức tin, với thái độ nào?

Tham khảo

7:31 Vì Đấng Mê-si-a sẽ là một tiên tri như Môi-se (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15, 18), và Môi-se đã làm nhiều dấu lạ vào thời kỳ xuất hành (Xuất Ai Cập Ký 7-11), nên Đấng Mê-si-a cũng được kỳ vọng sẽ làm nhiều phép lạ (tham chiếu Giăng 6:30-31). Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu người ta băn khoăn rằng liệu Đức Chúa Jêsus có phải là Đấng Mê-si-a hay không, sau khi đã chứng kiến những phép lại của Ngài, đó cũng là việc tự nhiên.

7:35 Người ta hiểu nhầm lời tuyên bố của Chúa Jêsus trong câu 34 (Xem 3:4; 4:15; 6:52). Những kiều bào lưu lạc (tiếng Hy Lạp là diaspora) là một sự diễn tả thông thường của người Do Thái, để chỉ tất cả cư dân Do Thái tản lạc khắp đế quốc La-Mã, và thậm chí nằm ngoài lãnh thổ đế quốc, chứ không sống trong đất Pa-lét-tin.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con tin và bước theo con đường của Đức Chúa Jêsus qua lời của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 36-38

Bình Luận:

You may also like