Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Thời Kỳ Cho Mọi Điều

Ngày 06 – Thời Kỳ Cho Mọi Điều

by SU Việt Nam
30 đọc

Nhà truyền đạo công bố rằng Đức Chúa Trời kiểm soát mọi lúc và cho phép loài người vui hưởng thời gian đó. Vị truyền đạo nói rằng loài người phải sống bằng cách làm đẹp lòng và kính sợ Đức Chúa Trời.

Truyền Đạo 3:1-15

1 Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó:

2 Có kỳ sinh ra, có kỳ chết đi;

Có kỳ gieo trồng, có kỳ nhổ vật đã trồng;

3 Có kỳ giết chết, có kỳ chữa lành;

Có kỳ phá đổ, có kỳ xây cất;

4 Có kỳ khóc lóc, có kỳ vui cười;

Có kỳ tang chế, có kỳ nhảy múa;

5 Có kỳ ném đá, có kỳ gom đá;

Có kỳ ôm ấp, có kỳ ruồng bỏ;

6 Có kỳ tìm kiếm, có kỳ đánh mất;

Có kỳ giữ lại, có kỳ ném đi;

7 Có kỳ xé rách, có kỳ khâu vá;

Có kỳ nín lặng, có kỳ lên tiếng;

8 Có kỳ yêu, có kỳ ghét;

Có kỳ chiến tranh, có kỳ hòa bình.

9 Người làm việc có được ích lợi gì về công lao khó nhọc của mình chăng? 10 Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời giao cho con người phải gắng sức làm. 11 Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mặc dù Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng. 12 Vậy, ta nhận ra rằng chẳng có điều gì tốt hơn cho loài người là vui vẻ và làm lành trọn đời mình. 13 Hơn nữa, ai nấy hãy ăn, uống và hưởng phước của công lao mình, vì đó cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

14 Ta thấy rằng mọi việc Đức Chúa Trời đã làm thì còn đến đời đời; người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi được. Đức Chúa Trời làm như thế để loài người kính sợ Ngài.

15 Điều gì hiện có thì đã có từ xưa,

Điều gì sẽ xảy đến thì đã xảy ra từ lâu rồi;

Đức Chúa Trời cho tái diễn những việc đã qua.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã chọn một thời kỳ và mùa cho mọi việc. Tất cả nhân loại có một thời kỳ được sinh ra và một thời kỳ qua đời. Có một thời kỳ cho việc gieo giống và thời kỳ gặt hái.

Nhà truyền đạo nhận ra một số lẽ thật qua kinh nghiệm này. Trước tiên, ông học biết được rằng loài người không thể hiểu được những thời kỳ và mùa Đức Chúa Trời lập ra. Thứ hai, tất cả sự vui mừng hàng ngày trong việc ăn và uống là một tặng phẩm từ Đức Chúa Trời. Thứ ba, loài người không thể thay đổi được những gì Đức Chúa Trời đã thiết lập. Lý do Đức Chúa Trời tạo ra nó cách này là để nhân loại có thể kính sợ Đức Chúa Trời (c. 1-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12-13 Đức Chúa Trời đã cho phép loài người có được sự vui thích trong công việc khó nhọc của họ, qua việc ăn và uống. Không có gì tốt hơn điều này khi sống dưới ánh mặt trời. Tất nhiên, do những điều này là “ở dưới ánh mặt trời”, nên những sự vui thích như thế này không thể tự chúng là mục đích của đời sống. Niềm hạnh phúc và sự vui mừng như vậy sẽ luôn luôn vô nghĩa, bởi vì chúng không thay đổi được chúng ta hoặc tính bất hợp lý của thế giới này, nhưng chúng ta vẫn phải hạnh phúc và vui hưởng những sự vui thích đơn sơ của cuộc đời.

C.14-15 Đức Chúa Trời kiểm soát quá khứ và tương lai, và chỉ có những công việc của Ngài mới có giá trị đời đời. Khi chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, chỉ khi đó chúng ta mới có thể tham gia vào những giá trị đời đời của Vương quốc Ngài.

Tham khảo

3:8 thời kỳ ghét. Trong khi tình yêu thương cho người lân cận của một người là chuẩn mực về đạo đức theo Kinh Thánh (Lê-vi Ký 19:18; Ga-la-ti 5:14; Gia-cơ 2:8), thì cũng có một cơn giận công bình hợp pháp trong những bối cảnh phù hợp (xem Thi Thiên 15:4; 26:5; 31:6; 139:21-22).

3:14 “Những sự hư không” ngắn ngủi của đời này bộc lộ ngày càng rõ ràng hơn khi trải nghiệm công việc của Đức Chúa Trời, điều không cần thêm bất cứ điều gì. Sự tể trị một cách tuyệt đối của Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài được hoạch định để đưa nhân loại đến một ý thức kính sợ cách khiêm nhường đối với Ngài: Đức Chúa Trời đã tạo ra nó, để con người kính sợ trước Ngài (so sánh với 5:7; 12:13). 

Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời của mọi thời đại, xin hãy giúp chúng con có đức tin nơi Ngài, ngay cả khi chúng con không biết ý nghĩa của hiện tại.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Cô-lô-se 1-4

Bình Luận:

You may also like