Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Lời Than Phiền Của Ha-Ba-Cúc Và Câu Trả Lời Của Đức Chúa Trời

Ngày 26 – Lời Than Phiền Của Ha-Ba-Cúc Và Câu Trả Lời Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Ha-ba-cúc than phiền với Đức Chúa Trời về tình hình của Giu-đa, nơi mà tội lỗi, bất công, bại hoại đang hoành hành. Đáp lại điều này, Đức Chúa Trời đã tỏ cho ông hoạch định của Ngài để đoán xét Giu-đa qua dân Ba-by-lôn.

Ha-ba-cúc 1:1-11

1 Đây là sứ điệp mà nhà tiên tri Ha-ba-cúc nhận được qua khải tượng. 2 Lạy Đức Giê-hô-va! Con kêu cứu mà Ngài không lắng nghe, con kêu van với Ngài vì sự bạo ngược mà Ngài không giải cứu cho đến chừng nào? 3 Sao Chúa khiến con thấy sự bất công? Sao Ngài cứ lặng nhìn cảnh ngang trái? Trước mặt con là cảnh tàn phá và bạo ngược; sự tranh chấp và cãi vã xảy ra khắp nơi. 4 Vì thế, luật pháp không còn hiệu lực, công lý chẳng bao giờ được thực thi. Kẻ hung ác bao vây người công chính, nên công lý bị sai lệch.

5 “Hãy nhìn vào các nước và để ý xem, hãy kinh ngạc và sững sờ! Vì Ta sắp làm một việc trong thời các con, dù có ai thuật lại, các con cũng chẳng tin. 6 Nầy, Ta khiến người Canh-đê nổi lên; chúng là một dân dữ tợn hung hăng, tiến quân vào những miền đất rộng mênh mông, để chiếm những chỗ ở không thuộc về mình. 7 Chúng thật đáng khiếp sợ và đáng kinh hãi, chúng tự đặt luật lệ cho mình, và tự tôn tự đại. 8 Ngựa chiến của chúng nhanh nhẹn hơn loài báo, và hung tợn hơn muông sói ban đêm. Kỵ binh chúng phi nước đại đến từ phương xa; chúng phóng nhanh như đại bàng lao xuống bắt mồi. 9 Tất cả bọn chúng kéo đến cách hung bạo; chúng tiến nhanh như vũ bão, và dồn tù binh lại như cát. 10 Chúng khinh miệt các vua và chế nhạo các thủ lĩnh. Chúng chê cười mọi thành trì kiên cố, và đắp lũy bao vây rồi chiếm lấy thành. 11 Bấy giờ, chúng ào tới và đùa đi như cuồng phong, chúng phạm tội trọng vì xem sức mạnh mình là thần thánh.”

Suy ngẫm và hiểu 

Trong mắt Ha-ba-cúc, Giu-đa không còn là dân kính sợ Đức Chúa Trời nữa. Nó đã trở thành một dân nơi mà luật pháp bị tê liệt, nơi mà công lý không còn phổ biến và nơi mà kẻ gian ác vây hãm người công bình. Vị tiên tri đã liệt kê những tội lỗi của Giu-đa và khẩn nài với Đức Chúa Trời, Đấng đã không đáp lời kêu cầu của ông, để khẳng định quyền tối thượng oai nghi và công chính của Đức Chúa Trời (c.1-4). Đáp lại điều này, Đức Chúa Trời tỏ một kế hoạch, điều sẽ làm kinh hoàng bất cứ ai nghe nó. Trong thời Ha-ba-cúc, Đức Chúa Trời sẽ dấy Ba-by-lôn lên, mà trong thời đó chỉ là một bang phụ thuộc A-sy-ri, để giành quyền kiểm soát A-sy-ri và đem đến sự đoán xét trên Giu-đa.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5-6 Đức Chúa Trời là Đấng chủ tể thật, Đấng đoán xét Giu-đa bằng cách dấy Ba-by-lôn lên để tiêu diệt A-su-rơ. Mặc dù Ha-ba-cúc khẩn nài với Đức Chúa Trời như thể để kết tội Đức Chúa Trời là một thần vô tâm, Đấng chẳng động đậy một ngón tay để đáp lại sự bại hoại của Giu-đa, nhưng Đức Chúa Trời đã định lập điều lạ lùng trong thời điểm riêng của Ngài. Điều tương tự cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay: chúng ta phải giao phó thẩm quyền trên đời sống của chúng ta cho Đức Chúa Trời, Đấng là Chúa của tất cả lịch sử.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-5 Lời than phiền của Ha-ba-cúc là một lời cầu nguyện sốt sắng mà qua đó ông hy vọng công lý được thực hiện. Có nhiều trường hợp bất chính quanh chúng ta để chúng ta phải khẩn nài xin Đức Chúa Trời can thiệp vào, hay không? Hãy cầu nguyện cho những trường hợp này bằng tấm lòng của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

1:5 hãy nhìn vào các nước. Ha-ba-cúc sống trong thời hỗn loạn về chính trị – dân A-sy-ri mất chính quyền, trong khi đó dân Ba-by-lôn giành được nó. các con cũng chẳng tin. Ha-ba-cúc từ chối tin rằng chính Đức Chúa Trời sẽ cho phép dân Ba-by-lôn tàn ác để trừng phạt dân Ngài.

1:8 Dân Ba-by-lôn chinh phục kẻ thù quá nhanh đến nỗi ngựa của chúng dường như đến nhanh hơn loài báo nhanh nhẹn. Việc dùng ngựa cho phép chúng vượt lên kẻ thù trước khi kẻ thù có thời gian chuẩn bị. đại bàng. Loài chim săn mồi, miêu tả sự hung bạo của dân Ba-by-lôn và lòng ham muốn háo hức xâm lược.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy chữa lành cho xứ này, nơi mà tất cả mọi người sống theo luật riêng của họ và tạo ra các thần theo khả năng riêng của họ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Cô-rinh-tô 13-16

Bình Luận:

You may also like