Browsing: trả lời

Bài Viết
0

 

Hoithanh.com – Luôn luôn sẵn sàng để trả lời nếu có những ai hỏi anh chị em lý do nào Cơ Đốc nhân có sự hy vọng đó. (1 Phi-e-rơ 3:15, NLT).