Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Đức Chúa Trời Truyền Phán Sự Đoán Xét Từ Trên Trời

Ngày 17 – Đức Chúa Trời Truyền Phán Sự Đoán Xét Từ Trên Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng chiến đấu cho dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên của Ngài. Cho dù một người có thể là người lính mạnh đến đâu đi chăng nữa, nhưng khi Chúa truyền phán sự đoán xét của Ngài, họ sẽ trượt vào sự chết trước khi họ có thể thậm chí giơ một ngón tay lên.

Thi Thiên 76:1-12

1 Trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời,

Danh Ngài thật vĩ đại giữa Y-sơ-ra-ên.

2 Đền Tạm của Ngài ở Sa-lem,

Và nơi ngự của Ngài tại Si-ôn.

3 Tại nơi ấy, Ngài đã bẻ gãy những mũi tên lửa,

Cái khiên, thanh gươm và vũ khí chiến tranh.

4 Chúa rực rỡ, oai nghi

Trở về từ các núi chiến lợi phẩm.

5 Các dũng sĩ đã bị cướp lột,

Họ chìm sâu trong giấc ngủ mình;

Chẳng một người mạnh dạn nào

Nhấc nổi cánh tay mình.

6 Lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp,

Khi Chúa quở trách, ngựa và người cưỡi ngựa đều ngã chết.

7 Chính mình Chúa thật đáng sợ;

Cơn giận Chúa vừa nổi lên,

Ai đứng nổi trước mặt Chúa?

8 Từ trên trời, Chúa truyền sự phán xét,

Thì đất sợ hãi và nín lặng.

9 Đức Chúa Trời trỗi dậy phán xét

Để giải cứu các người nhu mì trên đất

10 Cơn giận loài người hẳn sẽ ngợi ca Chúa;

Còn cơn giận dư lại, Chúa sẽ ngăn cản.

11 Hãy hứa nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời,

Và thực hiện điều các ngươi đã hứa với Ngài.

Mọi người ở chung quanh Ngài

Hãy đem lễ vật dâng lên Đấng đáng kính sợ.

12 Ngài diệt tính kiêu ngạo của các quan trưởng;

Các vua thế gian phải kính sợ Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài ở giữa và đồng hành cùng dân Ngài. Ngài cũng chọn để ở giữa dân Ngài và trở thành một người lính đặc biệt đối với họ. Ngài tiêu diệt kẻ thù và giải phóng dân Ngài. Chừng nào Đức Chúa Trời còn ở với họ, không có kẻ thù nào có thể đánh bại được dân Ngài. Sự hiện ra của Đức Chúa Trời là nguồn gốc của sự sợ hãi đối với kẻ thù, những kẻ cậy vào sức riêng của họ. Đây là lý do khiến dân của Đức Chúa Trời ngợi khen Ngài ngay cả khi họ bị kẻ thù vây quanh (c.1-12).

Ngài là Đấng như thế nào?

C.4-6 Đức Chúa Trời cao hơn và oai nghi hơn sự dồi dào của chiến lợi phẩm giành được do chiến thắng trong trận chiến hoặc một ngọn núi đời đời không bao giờ bị rúng động và không bao giờ sụp đổ. Điều này được minh chứng khi quyền năng của Đức Chúa Trời làm cho kẻ mạnh và kẻ quyền lực bất lực ở Biển Đỏ. Sau một lời sấm truyền của Đức Chúa Trời, tất cả quân lính và các xe ngựa đều ngã xuống chết. Cho nên, đừng sợ sự phô trương quyền lực của thế gian, điều sẽ bị rúng động và kinh khiếp trước lệnh sấm truyền của Chúa. Và đừng ganh tị với của cải đời này.

C.7-9 Khi Đức Chúa Trời phán xét kẻ thù Ngài bằng cơn thịnh nộ, thì chẳng có ai có thể chịu đựng được sự đoán xét đó và đất sẽ nín thở vì kinh hãi. Đức Chúa Trời sẽ đoán xét một cách công minh vì lợi ích của những người nhu mì, những người nghèo và những người bị đàn áp. Vì thế, chúng ta hãy ước muốn sống là những người nhu mì vì Chúa và vì Phúc Âm, và hãy bước đi trên con đường công chính.

Tham khảo

76:1-12 Đây là bài thánh ca mừng Si-ôn, nơi mà Đức Chúa Trời đã chọn để ngự, và là thủ đô của dân Ngài đã chọn để ban phước và bảo vệ; nó cũng giống với Thi Thiên 46; 48; 87; 122. Thi Thiên này phù hợp với một dịp khi Đức Chúa Trời đã giải phóng Si-ôn khỏi quân xâm lược. Hội chúng, những người hát Thi Thiên này, sẽ kinh ngạc về những đặc quyền đi đến Si-ôn và thờ phượng ở đó, và sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời về điều đó.

76:1-2 Đấng tạo dựng trời và đất, Đấng mà tất cả nhân loại đều thuộc về, đã chọn Giu-đa, một dân (dân đại diện cho toàn Y-sơ-ra-ên), và một điểm đặc biệt được gọi là Sa-lem (tên cũ của Giê-ru-sa-lem, Sáng Thế Ký 14:18) hay Si-ôn, là nơi ngự của Ngài. Cựu ước nói rõ rằng không giới hạn được Đức Chúa Trời theo bất cứ cách nào (I Các Vua 8:27–30; Ê-sai 66:1–2); thay vào đó, đó là phương tiện mà dân Ngài được đến gần với sự hiện diện của Ngài.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, chỉ mình Ngài là Chúa của tất cả các sự việc xảy ra trên thế giới. Chúng con xưng nhận và nhận biết điều này hằng ngày.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma 4-5

Bình Luận:

You may also like