Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Những Việc Quan Hệ Tình Dục Bất Hợp Pháp

Ngày 02 – Những Việc Quan Hệ Tình Dục Bất Hợp Pháp

by SU Việt Nam
30 đọc

Y-sơ-ra-ên phải phân biệt chính mình khỏi các dân tộc xung quanh bằng cách tránh những mối quan hệ dâm loạn.

Lê-vi Ký 18:1-18

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. 3 Các con đừng làm những gì người ta làm trong xứ Ai Cập, nơi các con đã kiều ngụ, cũng đừng làm những gì người ta làm trong xứ Ca-na-an, nơi Ta sắp đưa các con đến. Không được theo các thói tục của họ. 4 Các con phải tuân theo các quy định và giữ gìn luật pháp của Ta. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. 5 Vậy hãy tuân giữ luật pháp và các quy định của Ta; ai làm theo những điều nầy thì sẽ nhờ đó mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va.

6 Không ai trong các con được quan hệ tình dục với bà con ruột thịt của mình. Ta là Đức Giê-hô-va. 7 Đừng sỉ nhục cha mà đi quan hệ tình dục với mẹ. Bà ấy là mẹ; không được quan hệ tình dục với bà. 8 Đừng quan hệ tình dục với bất cứ người vợ nào của cha; làm vậy là sỉ nhục cha mình. 9 Đừng quan hệ tình dục với chị em mình, dù là cùng cha cùng mẹ, hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, dù được sinh ra trong nhà hay sinh ở ngoài. 10 Đừng quan hệ tình dục với cháu nội hoặc cháu ngoại gái; làm vậy là tự sỉ nhục chính mình. 11 Đừng quan hệ tình dục với em cùng cha khác mẹ; vì đó là em gái của mình. 12 Đừng quan hệ tình dục với chị em của cha vì là cốt nhục của cha mình. 13 Đừng quan hệ tình dục với chị em của mẹ vì là cốt nhục của mẹ mình. 14 Đừng quan hệ tình dục với bác gái hay thím; làm vậy là sỉ nhục anh em của cha mình. 15 Đừng quan hệ tình dục với con dâu vì là vợ của con trai mình. 16 Đừng quan hệ tình dục với chị dâu hay em dâu; làm vậy là sỉ nhục anh em mình. 17 Đừng quan hệ tình dục với một người đàn bà cùng với con gái của người ấy. Đừng lấy cháu nội hay cháu ngoại gái của người ấy, vì họ là cốt nhục của nhau. Đó là một việc đồi bại. 18 Đừng lấy chị em của vợ khi người vợ còn sống; như vậy sẽ gây ra cảnh ganh ghét nhau.

Suy ngẫm và hiểu

Trong những câu này, tầm quan trọng của sự thánh khiết của dân sự Đức Chúa Trời được nhấn mạnh. Lúc đó, những mối quan hệ loạn luân phổ biến ở những nước xung quanh Y-sơ-ra-ên, nhưng những hành động như vậy là những tội lỗi dơ bẩn, những điều trái ngược lại với chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo. Vì vậy, Đức Chúa Trời ban các luật cho Y-sơ-ra-ên để ngăn cấm họ. Luật pháp sử dụng uyển ngữ “sự trần truồng không che đậy” để chỉ việc quan hệ tình dục. Tất nhiên, nó tiếp theo việc kết hôn giữa các thành viên của gia đình, điều cũng bị cấm kỵ. Điều đáng tò mò là những hành động cấu hiệp với con gái của một người không được đề cập đến ở đây, có thể là bởi vì việc đó rõ ràng là bị cấm và cũng đã bị cấm trong các nền văn hóa khác. Những luật này bảo vệ phúc lợi của cộng đồng và những người yếu đuối của nó, và vì thế, cũng có thể được áp dụng đối với các Các Cơ Đốc nhân trong thời kỳ giao ước mới (c.1-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2 Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự của Ngài sống đời sống thánh khiết. Ngài rất quan tâm đến việc chúng ta sống thế nào, thậm chí cả những điều chúng ta làm trong phòng ngủ của mình. Các cách của Ngài căn bản là khác biệt so với những cách của thế gian, nhưng chúng lại tuyệt đối thánh khiết.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5 Trong khi một người được xưng công bình chỉ bởi đức tin, chứ không bởi những việc làm theo luật pháp, những tín hữu chân thật, cho dù không phải là một cách hoàn hảo, sẽ sống đời sống vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Sự xưng công bình nhất thiết phải dẫn đến sự nên thánh trong đời sống của một tín hữu chân thật. Đường lối của sự thánh khiết trong Đấng Christ là con đường duy nhất dẫn đến sự sống.

Tham khảo

18:18 con đừng lấy chị em của vợ làm địch thủ của cô ấy. Chế độ đa thê vi phạm lý tưởng của sự sáng tạo (Sáng Thế Ký 2:24), và những cuộc hôn nhân đa thê trong Kinh Thánh thường là những cuộc hôn nhân bất hạnh (ví dụ, Sáng Thế Ký 29:30-30:2; I Sa-mu-ên 1:2-7).

Cầu nguyện: Cha ôi, chúng con cầu nguyện để Hội Thánh sẽ sống khác biệt so với thế gian, đặc biệt trong lĩnh vực đạo đức tình dục, vào thời kỳ khi thế gian gây áp lực cho chúng con tuân theo những chuẩn mực đạo đức của nó.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mi-chê 1-4

Bình Luận:

You may also like