Home Tôi Viết Đếm Lá Vàng Rơi

Đếm Lá Vàng Rơi

by Phương Nguyên
30 đọc

Mến tặng:Hồ Thi Thơ
Cộng Tác viên: Hoithanh.com

 

Em gom bao lá vàng rơi

Đếm bao nhiêu tuổi vào đời em đây

Em còn trong trắng thơ ngây

Bỗng dưng lại đứng nhìn cây lá vàng!

 

Gió đông sao lại hiên ngang

Lùa cây rơi rụng lá vàng vai em

Đời em đang bước vào thềm

Một trang sử mới ấm êm cuộc đời.

 

Em là con Đức Chúa Trời

Tương lai Ngài định em ơi nghĩ gì?

Còn chưa đến tuổi xuân thì

Mà sao lại đứng nhìn chi lá vàng!

 

Đếm từng ơn phước Chúa ban

Ngày càng khôn lớn, lại càng thông minh

Chúa ban cho Đức Thánh Linh

Hành trang nhắc nhở tâm mình sáng soi.

 

Đừng theo gương xấu đua đòi

Chạy theo danh vọng mệt nhoài tấm thân

Mong cho đức độ bội phần

Yêu người, kính Chúa,phước ân thỏa lòng.

 

San Jose – Thu 2016.

Phương Nguyên

Bình Luận:

You may also like