Home Tôi Viết Chọn Ai?

Chọn Ai?

by Phương Nguyên
30 đọc

Mến tặng nhà thơ: Hồ Galilê
Văn Phẩm Hoithanh.com

Con chọn ai bây giờ đây hỡi Chúa!
Con chọn bề ngoài – Chúa chọn trong tâm
Con chọn sao để cho khỏi bị lầm
Chọn như Chúa… Chọn ông vua Đa vít.

Khi ông còn là một người con nít*
Đương chăn chiên giết sư tử ngoài đồng
Qua những trường học tập ông cũng không
Nhưng Chúa chọn Chúa ban cho sức mới.

Ngoài tuởng tượng những gì con mong đợi
Thắng quân thù dũng tướng Phi-li-tin**
Ông hô to danh Chúa Ngài giữ gìn
Trành ném đá vị tướng kia ngã quỵ.

Hai tay không, chẳng thanh gươm vũ khí
Lấy gươm người để giết lại người thôi
Tiếng tung hô chiến thắng dũng tướng rồi
Nhờ tay Chúa Y-sơ-ra-ên thắng.

Quân thù thua rút lui trong yên lặng
Có Chúa rồi còn ai thắng hơn ta
Chỉ cần vâng mạng lệnh Chúa đặt ra
Thì Đa vít sẽ là vua kế vị.

Ghi chú:
* Cậu thiếu niên Đa vít
** Tên khổng lồ Gô-li-át

 


Phương Nguyên – California

TÌNH YÊU KHÔNG BIÊN GIỚI.

 

Bình Luận:

You may also like